Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Final Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeryüzünü kaplayan su tabakasının sıcaklık faktörü ile buharlaşması ve atmosfer nemini oluşturmasıyla başlayan ve yağışlarla suyun tekrar yeryüzüne dönmesiyle sonuçlanan biyojeokimyasal madde döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kükürt döngüsü
B
Karbon döngüsü
C
Fosfor döngüsü
D
Hidrolojik döngü
E
Azot döngüsü
Soru 2

Bitkilerin gündüz (ışık) ve gece (karanlık) uzunluğuna göre büyüme ve gelişme gibi fizyolojik olaylarında verdikleri tepki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Vejetasyon
B
Fotoperiyodizm
C
Asimilasyon
D
Fotosentez
E
Fotoperiyot
Soru 3

I. Bitkileri toprağa bağlar.
II. Bitkinin topraktan su ve mineralleri almasını sağlar.
III. Su ve minerallerin bitkinin gövde ve yapraklarına kadar taşınmasını sağlar.
IV. Bitki hormonları ve diğer organik bileşikleri sentezler.
Bitki köklerinin görevleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IV
D
I, II ve III
E
I,II, III ve IV
Soru 4

Bitki topluluklarının düzenli bir biçimde birbirini takip ederek mevcut alanı kaplaması ________ olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
klimaks
B
nudasyon
C
süksesyon
D
çayır
E
mera
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çevre ve sürdürülebilir kalkınma için öncelikli alanlardan biri değildir?

A
Su yönetimi
B
Turizm planlama
C
Enerji yönetimi
D
Toprak yönetimi
E
Biyolojik çeşitlilik
Soru 6

Akdeniz iklim kuşağının kalkerli zemininde yetişen çalı formundaki bitkilere ne ad verilir?

A
Tundra
B
Mera
C
Otlak
D
Frigana
E
Çayır
Soru 7

Arazi sınıfları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birinci sınıf araziler bataklık, çöl ve çok derin oyuntulu ve dağlık alanlardır.
B
ikinci sınıf araziler tarıma uygun hafif meyilli hafif ıslak özelliğe sahip arazilerdir.
C
Üçüncü sınıf araziler yüksek erozyon riski taşıyan aşırı ıslak az verimli arazilerdir.
D
Dördüncü sınıf araziler aşırı meyilli ve toprak içeriği nedeniyle tarımsal işleme uygun olmayan arazilerdir.
E
Beşinci sınıf araziler çayır, mera ve orman gibi uzun ömürlü bitkilerin yetiştiriciliğine uygun arazilerdir.
Soru 8

Aşağıdaki hangisi Orta Anadolu alt iklim tiplerinden biri değildir?

A
Orta Anadolu Çanağı iklimi
B
Orta Anadolu Kuzey Geçit iklimi
C
Marmara iklimi
D
Orta Anadolu Batı Geçit iklimi
E
Orta Anadolu Yaylası iklimi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi katı atık türlerinden biri değildir?

A
Endüstriyel atıklar
B
Kompost
C
Tehlikeli atıklar
D
Tıbbi atıklar
E
Evsel atıklar
Soru 10

Çevrenin ekonomik, politik ve toplumsal öğelerinin tek bir çevre sistemine doğru yönelmesi sürecini aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A
Sürdürülebilirlik
B
Küreselleşme
C
Ekosistem
D
Bütüncül çevre
E
Endüstrileşme
Soru 11

__________ gelecekte çevrenin aynı miktardaki popülasyonun sürdürülebilirliğini bozmadan yaşamını devam ettirebileceği bir türün maksimum birey sayısını ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Taşıma kapasitesi
B
Küreselleşme
C
Ekobüyüme
D
Sürdürülebilirlik
E
Bütüncül çevre
Soru 12

Organik tarım açısından önemli bir yeri olan kuru üzüm ve kuru incir üretiminde başta gelen coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç Anadolu Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Ege Bölgesi
D
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
E
Marmara Bölgesi
Soru 13

I. Proje konusu, tanımı ve amacı
II. Projede gerçekleştirilecek faaliyetin teknoloji alternatifi
III. Sosyal ve ekonomik yönden faaliyetin önemi ve gerekliliği
Yukarıdakilerden hangileri ÇED raporunun içeriğinde yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan gaz fazındaki kirleticilerden biri değildir?

A
Azot dioksit
B
Karbon dioksit
C
Karbon monoksit
D
Partikül madde
E
Kükürt dioksit
Soru 15

Küresel çevre sorunlarının uluslararası düzeyde kabul gördüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
1972 Stockholm BM insan ve Çevre Konferansı
B
1987 Kyoto BM iklim Değişikliği Sözleşmesi
C
1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı
D
2000 Floransa Peyzaj Sözleşmesi
E
2009 Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
Soru 16

__________ planlanan bir faaliyetin çevrede yaratacağı etkilerin incelenmesi için uygulanan yöntemler dizisi, gelecekte meydana gelebilecek olumsuz çevre etkilerinin öngörülmesi, faaliyet için ortaya koyulan farklı seçeneklerin karşılaştırılarak en iyi olanının seçilmesi sürecidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Stratejik Etki Değerlendirmesi
B
Sürdürülebilir Kalkınma
C
Bütüncül Çevre Yaklaşımı
D
Ekosistem Değerlendirmesi
E
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çevresel etki değerlendirmesi kapsamında dünya ekosisteminde korunması amaçlanan temel çevre koruma faaliyetlerinden biri değildir?

A
Litosferin korunması
B
Biyosferin korunması
C
Popülasyonun korunması
D
Atmosferin korunması
E
Hidrosferin korunması
Soru 18

__________ bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını amaçlayan kanundur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çevre Kanunu
B
Mili Parklar Kanunu
C
Tarım Kanunu
D
Mera Kanunu
E
Kültür ve Doğal varlıkları Koruma Kanunu
Soru 19

I. Petrol
II. Kömür
III. Doğalgaz
Yukarıdakilerden hangileri dünyada kullanılan enerji kaynaklarındandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği türlerinden biri değildir?

A
Toprak kirliliği
B
Su kirliliği
C
Gürültü kirliliği
D
Enerji üretimi
E
Hava kirliliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x