Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Final Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hava sıcaklığının günün saatlerine göre değişiklik göstermesine ne ad verilir?

A
Termoperiyodizm
B
Vernalizasyon
C
Termoperiyot
D
Fotoperiyodizm
E
Fotoperiyot
Soru 2

Toprakta doymuş halde bulunan suyun evaporasyonla toprak yüzünden kaybolması ve bitki yapraklarında terleme neticesinde bitkinin turgor basıncının düşerek topraktan suyu alamaz hale gelme noktasına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
doyma noktası
B
faydasız su
C
tarla kapasitesi
D
faydalı su
E
sürekli solma noktası
Soru 3

Canlı vücudunda gerçekleşen her türlü değişikliğe karşı var olan dengenin korunmaya çalışılmasına ne ad verilir?

A
Habitat
B
Homeostasis
C
Tolerans
D
Ekolojik ilişki
E
Sinerjik etki
Soru 4

Bitki topluluklarının düzenli bir biçimde birbirini takip ederek mevcut alanı kaplamasına ne ad verilir?

A
Mera
B
Klimaks
C
Çayır
D
Süksesyon
E
Nudasyon
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından biri değildir?

A
Güneş enerjisi
B
Rüzgar enerjisi
C
Nükleer enerji
D
Jeotermal enerji
E
Hidro enerji
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının incelmesi sonucunda gözlemlenen etkilerden biri değildir?

A
Asit yağmurlarının görülmesi
B
Yaz aylarında aşırı sıcaklık artışı
C
Ürün verimliliğinin azalması
D
Cilt kanserleri satışında artış
E
Kış aylarında nem oranının artması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye coğrafyasında görülen beş ana iklimden biri değildir?

A
Akdeniz iklimi
B
Çöl iklimi
C
Orta Anadolu iklimi
D
Karadeniz iklimi
E
Güneydoğu Anadolu iklimi
Soru 8

I. Düze yakın araziler- %0-%2
II. Hafif dalgalı araziler - %2-%12
III. Tepelik araziler- %12-%35
IV. Dik araziler - >%35
Yukarıdaki arazi sınıflandırması ve meyil eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 9

Bir bölgedeki dağların Güneş ışınlarını alış yönüne ne ad verilir?

A
Boylam
B
Dönence
C
Yükselti
D
Enlem
E
Bakı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarına yönelik küresel politikalardan biri değildir?

A
Fosil yakıtlara yönelim
B
Ekonomik eşitlik
C
Kirleten öder prensibi
D
Biyolojik çeşitliliğin korunması
E
Tüketimde küçülme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre problemlerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Turizm
B
Enerji üretimi
C
Yeşil üretim
D
Sanayileşme
E
Kentleşme
Soru 12

Bölgesel farklılık gösteren, özel koşullu küçük iklim alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öncelikli alan
B
Mikro klima
C
Özel alan
D
iklim
E
Bazal alan
Soru 13

I. Nem içeriğ
II. Sıcaklık
III. Ağır metaller
IV. Ph değeri
Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğinin mikrobiyolojik olarak giderilmesinde rol oynayan parametrelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 14

Faaliyetin gerçekleştirileceği bölgede yaşayan halkın ÇED sürecine katılımını sağlayan ÇED süreci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proje tanıtım dosyasının hazırlanması
B
ÇED olumlu yada olumsuz kararının verilmesi
C
ÇED raporunun bakanlığa sunulması
D
Komisyon tarafından ÇED raporunun incelenmesi
E
Halkın katılım toplantısı
Soru 15

Dünya miraslarını belirleyen ve listeleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNESCO
B
NEPA
C
IUCN
D
CITES
E
OECD
Soru 16

I. Katı atıklar
II. Tarımsal faaliyetler
III. Isınma
Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğinin sebeplerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17

Gelecekte çevrenin aynı miktardaki popülasyonun sürdürülebilirliğini bozmadan yaşamını devam ettirebileceği bir türün maksimum birey sayısına ne ad verilir?

A
Ekobüyüme
B
Taşıma kapasitesi
C
Bütüncül çevre
D
Sürdürülebilirlik
E
Küreselleşme
Soru 18

Evsel ısınmada fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirleticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ozon
B
Azot oksitler
C
Partikül madde
D
Kükürt dioksit
E
Uçucu organik bileşikler
Soru 19

I. Sulak alanlar
II. Milli parklar
III. Tabiat parkları
Yukarıdakilerden hangileri koruma altına alınması gereken alanlardandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Küresel çevre sorunlarının uluslararası düzeyde kabul gördüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
1972 Stokholm insan ve Çevre Konferansı
B
1987 Kyoto BM iklim Değişikliği Sözleşmesi
C
1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı
D
2000 Floransa Peyzaj Sözleşmesi
E
2009 Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x