Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bitkiler için en uygun rüzgar hızı aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
0-3 m/s
B
3-5 m/s
C
5-7 m/s
D
7-9 m/s
E
8-9 m/s
Soru 2

________ organizmalar, suya ihtiyaç duydukları yaşam alanlarına göre sürekli su içinde yaşayan ve hidrofil olarak da isimlendirilen bitki türleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mesobi
B
Akuatik
C
Kserobi
D
Hetetrof
E
Higrobi
Soru 3

I. Karasal iklim
K. Çay, fındık, mısır, tütün
II. Akdeniz iklimi
L. Turunçgiller, zeytin, sebze, meyve
III. Karadeniz iklimi
M. Buğday, arpa, fasulye, nahut
Yukarıdaki tabloda verilen iklim bölgesi ve tarımsal ürün eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
I-L, II-K, III-M
B
I-M, II-K, III-L
C
I-M, II-L, III-K
D
I-K, II-L, III-M
E
I-L, II-M, III-K
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çalışılan organizmaya göre yapılan ekolojik sınıflandırmadan biri değildir?

A
Mikrobiyal ekoloji
B
Bitki ekolojisi
C
Hayvan ekolojisi
D
insan ekolojisi
E
Birey ekolojisi
Soru 5

Belirli bir bölgede yaşayan farklı bitki türlerinden oluşan birbirleriyle ve çevresel faktörlerle sürekli ilişki içerisinde bulunan topluluğa ne ad verilir?

A
Bitki örtüsü
B
Çayır
C
Mera
D
Klimaks
E
Süksesyon
Soru 6

Toprakta devamlı ayrışarak değişen bitkisel, hayvansal ve toprak canlılarına ait dokularla onların sentez ürünlerini içeren ölü organik maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kireç
B
Kil
C
Gübre
D
Humus
E
Mineral
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi toprak havasındaki oksijenin azalması ve karbondioksit miktarının artması sonucu bitkide gerçekleşen morfolojik değişimlerden biridir?

A
Bitkide terlemenin azalması
B
Bitkide fotosentez hızının yavaşlaması
C
Bitkinin yaprak gibi kök üstü yüzeylerinin ve sayılarının azalması
D
Kök hücre suyunun pH’nın düşmesi
E
Kök hücre zarlarının geçirgenliğinin azalması
Soru 8

I. Aşırı otlatma
II. istilacı tür
III. Tarla açma
Yukarıdakilerden hangileri meraları tehdit eden faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Küresel çevre sorunlarının uluslararası düzeyde kabul gördüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
1972 Stockholm BM insan ve Çevre Konferansı
B
1987 Kyoto BM iklim Değişikliği Sözleşmesi
C
1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı
D
2000 Floransa Peyzaj Sözleşmesi
E
2009 Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
Soru 10

Organik tarım açısından önemli bir yeri olan kuru üzüm ve kuru incir üretiminde başta gelen coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç Anadolu Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D
Ege Bölgesi
E
Marmara Bölgesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çevre ve sürdürülebilir kalkınma için öncelikli alanlardan biri değildir?

A
Su yönetimi
B
Turizm planlama
C
Enerji yönetimi
D
Toprak yönetimi
E
Biyolojik çeşitlilik
Soru 12

Bir bölgedeki dağların Güneş ışınlarını alış yönüne ne ad verilir?

A
Boylam
B
Dönence
C
Enlem
D
Yükselti
E
Bakı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre problemlerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Sanayileşme
B
Turizm
C
Yeşil üretim
D
Enerji üretimi
E
Kentleşme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye coğrafyasında görülen beş ana iklimden biri değildir?

A
Orta Anadolu iklimi
B
Güneydoğu Anadolu iklimi
C
Akdeniz iklimi
D
Çöl iklimi
E
Karadeniz iklimi
Soru 15

Evsel ısınmada fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirleticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azot oksitler
B
Kükürt dioksit
C
Uçucu organik bileşikler
D
Ozon
E
Partikül madde
Soru 16

I. Proje konusu, tanımı ve amacı
II. Projede gerçekleştirilecek faaliyetin teknoloji alternatifi
III. Sosyal ve ekonomik yönden faaliyetin önemi ve gerekliliği
Yukarıdakilerden hangileri ÇED raporunun içeriğinde yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çevresel etki değerlendirmesi kapsamında dünya ekosisteminde korunması amaçlanan temel çevre koruma faaliyetlerinden biri değildir?

A
Popülasyonun korunması
B
Biyosferin korunması
C
Litosferin korunması
D
Atmosferin korunması
E
Hidrosferin korunması
Soru 18

Dünya miraslarını belirleyen ve listeleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
NEPA
B
IUCN
C
OECD
D
UNESCO
E
CITES
Soru 19

I. Katı atıklar
II. Tarımsal faaliyetler
III. Isınma
Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğinin sebeplerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 20

__________ gelecekte çevrenin aynı miktardaki popülasyonun sürdürülebilirliğini bozmadan yaşamını devam ettirebileceği bir türün maksimum birey sayısını ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Küreselleşme
B
Taşıma kapasitesi
C
Sürdürülebilirlik
D
Ekobüyüme
E
Bütüncül çevre
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x