Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ organizmalar, suya ihtiyaç duydukları yaşam alanlarına göre sürekli su içinde yaşayan ve hidrofil olarak da isimlendirilen bitki türleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kserobi
B
Akuatik
C
Higrobi
D
Mesobi
E
Hetetrof
Soru 2

I. Yağış tarla bitkileri için en önemli besin kaynağıdır.
II. Uzun süreli bol yağışlar toprak üzerinde birikerek tarımsal üretimi olumsuz etkiler.
III. Çöllerde bitkilerin yaşaması için havada bulunan sis hayati önem taşır.
Yağışlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarından biri değildir?

A
S02
B
C02
C
CH4
D
N20
E
SF6
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iklimsel abiyotik faktörlerden biri değildir?

A
Sıcaklık
B
Işık
C
Toprak
D
Yağış
E
Nem
Soru 5

I. Enerji üretimi
II. Endüstriyel faaliyetler
III. Doğal afetler
IV. Orman yangınları
Yukarıdakilerden hangileri iklim değişikliğinin nedenlerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 6

I. Amonifikasyon
II. Evaporasyon
III. Transpirasyon
IV. Yoğunlaşma
Yukarıdaki mekanizmalardan hangileri su döngüsünde rol oynamaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Bitki coğrafyasına ne ad verilir?

A
Ekosfer
B
Flora
C
Biyosfer
D
Fauna
E
Biyom
Soru 8

Belirli bir sıcaklık derecesinde 1 m3 havada bulunan su miktarının, aynı sıcaklık derecesinde 1 m3 havayı doygun hale getiren su buharına ne ad verilir?

A
Nispi nem
B
Basınç
C
Transipirasyon
D
Yağış
E
Rüzgar
Soru 9

1 Yapay çevre
2 Abiyotik çevre
3 Biyotik çevre
A. insan, bitki, hayvan ve mikroorganizmlardan oluşan canlı çevre
B. Doğal çevrenin insanların etkileri doğrultusunda değişikliğe uğramış hali.
C. Hava, su toprak, yer altı kaynakları ve güneş ışınlarından oluşan cansız çevre

Yukarıdaki tabloda çevre ile ilgili kavram ve tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-C, 2-B, 3-A
B
1-B, 2-A, 3-C
C
1-B, 2-C, 3-A
D
1-A, 2-C, 3-B
E
1-C, 2-A, 3-B
Soru 10

I. Karasal iklim
II. Akdeniz iklimi
III. Karadeniz iklimi
K. Çay, fındık, mısır, tütün
L. Turunçgiller, zeytin, sebze, meyve
M. Buğday, arpa, fasulye, nahut
Yukarıdaki tabloda verilen iklim bölgesi ve tarımsal ürün eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
I-M, II-L, III-K
B
I-M, II-K, III-L
C
I-L, II-K, III-M
D
I-K, II-L, III-M
E
I-L, II-M, III-K
Soru 11

I. Fotosentez yapan yeşil bitkiler
II. Odunsu bitkiler
III. Ayrıştırıcı bakteriler
Yukarıdakilerden hangileri çayır-mera ekosistemlerinin başlıca ögelerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Toprak boşluklarının tümüyle su ile dolduğu nem miktarına ne ad verilir?

A
Tarla kapasitesi
B
Doyma noktası
C
Toprak suyu
D
Faydalı su
E
Solma noktası
Soru 13

__________ bitki örtüsü, toprak ve doğal kaynaklara zarar vermeden en fazla hayvansal ürünü elde etme amaçlı otlatma alanlarının kullanımının planlanmasına ve planların uygulanmasına denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mera ıslahı
B
Mera açma
C
Mera planlama
D
Mera otlatma
E
Mera amenajmanı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bitki için gerekli yararlı nütrientlerden biri değildir?

A
Se
B
Na
C
Zn
D
Si
E
Co
Soru 15

Çayır ve meralar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Meralar taban suyunun derin olduğu kurak alanlardır.
B
Çayırlar biçilmeye meralar ise otlatmaya uygundur
C
Çayırlar düz, meralar ise engebeli alanlardır.
D
Çayır bitkileri genellikle kısa boylu, yumak şeklinde, kök-saplı ve sülüklü bitkilerden oluşur
E
Çayırlar taban suyunun yüksek olduğu nemli alanlardır.
Soru 16

Toprak teksür sınıfı - partikül boyutu ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?

A
2000 μm - kalın sit
B
1250 μm - kalın kum
C
630 μm - orta kum
D
200 μm - ince kum
E
2 μm - kil
Soru 17

Farklı toprak yapılarında suyun aşağı katmanlara doğru akış hızı en azdan, en çoğa olacak şekilde aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
Masif - Prizmatik - Granüler
B
Granüler - Prizmatik - Masif
C
Prizmatik - Masif - Granüler
D
Granüler - Masif - Prizmatik
E
Masif - Granüler - Prizmatik
Soru 18

__________ belirli bir bölgede yaşayan farklı bitki türlerinden oluşan birbirleriyle ve çevresel faktörlerle sürekli ilişki içerisinde bulunan topluluktur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çayır
B
Mera
C
Klimaks
D
Bitki örtüsü
E
Süksesyon
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toprak havasındaki oksijenin azalması ve karbondioksit miktarının artması sonucu bitkide gerçekleşen morfolojik değişimlerden biridir?

A
Kök hücre suyunun pH’nın düşmesi
B
Bitkinin yaprak gibi kök üstü yüzeylerinin ve sayılarının azalması
C
Kök hücre zarlarının geçirgenliğinin azalması
D
Bitkide fotosentez hızının yavaşlaması
E
Bitkide terlemenin azalması
Soru 20

I. Aşırı otlatma
II. istilacı tür
III. Tarla açma
Yukarıdakilerden hangileri meraları tehdit eden faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
1,1I ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x