Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Canlı vücudunda gerçekleşen her türlü değişikliğe karşı var olan dengenin korunmaya çalışılması ________ olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Homeostatis
B
Tolerans
C
Sinerjik etki
D
Ekolojik ilişki
E
Habitat
Soru 2

Bitkilerin gündüz (ışık) ve gece (karanlık) uzunluğuna göre büyüme ve gelişme gibi fizyolojik olaylarında verdikleri tepki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Vejetasyon
B
Fotoperiyot
C
Fotosentez
D
Asimilasyon
E
Fotoperiyodizm
Soru 3

Birbirlerine karşılıklı olarak yarar sağlayan iki canlının bir arada yaşamasına ne ad verilir?

A
Kommensalizm
B
Mutualizm
C
Parazitizm
D
Predasyon
E
Kooperasyon
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın fizyolojik etkilerinden biridir?

A
Ağaçların devrilmesi
B
Çiçek, tene ve meyvelerin dökülmesi
C
Bitki yapraklarının parçalanması
D
Transpirasyonun artması sonucunda bitkilerin kuruması
E
Bitkilerde cüceleşme görülmesi
Soru 5

Suyun toprak yüzeyinden ve yüzey sularından buharlaşması olayı ile canlıların özellikle bitkilerin terleme veya solunumları sonucu atılan suyun toplamına ne ad verilir?

A
Hidrolojik döngü
B
Madde döngüsü
C
Evapotranspirasyon
D
Solunum
E
Su döngüsü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarından biri değildir?

A
C02
B
SF6
C
CH4
D
N20
E
S02
Soru 7

Kuru toprakta kalan ve toprak havasında bulunan toprak suyu türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Higroskopik su
B
Bileşik su
C
Kapilersu
D
Taban suyu
E
Su buğusu
Soru 8

Toprağın bulunduğu yerden; yağışlar, sel suları, rüzgâr, çığ vb. etkenlerle taşınması olayına ne ad verilir?

A
Çığ
B
Erozyon
C
Gutasyon
D
Entiküler transpirasyon
E
Gözeneksel transpirasyon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi süksesyonda görülen basamaklardan biri değildir?

A
Yerleşme
B
Rekabet
C
Kararsızlık
D
Göç
E
Nudasyon
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çayır-mera ekosistemlerinin başlıca öğelerinden biri değildir?

A
Abiyotik maddeler
B
Üreticiler, ototrof organizmalar
C
Heteretrof tüketici organizmalar
D
Ayrıştırıcı bakteriler
E
Odunsu bitkiler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bitki köklerinin görevlerinden biri değildir?

A
Bitkileri toprağa bağlamak
B
Toprağın gevşek yapı kazanmasını sağlamak
C
Bitkinin topraktan su ve mineralleri almasını sağlamak
D
Su ve minerallerin bitkinin gövde ve yapraklarına kadar taşınmasını sağlamak
E
Bitki hormonları ve diğer organik bileşikleri sentezlemek
Soru 12

Belirli bir bölgede yaşayan farklı bitki türlerinden oluşan birbirleriyle ve çevresel faktörlerle sürekli ilişki içerisinde bulunan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mera
B
Süksesyon
C
Çayır
D
Bitki örtüsü
E
Klimaks
Soru 13

Akdeniz iklim kuşağının kalkerli zemininde yetişen çalı formundaki bitkilere ne ad verilir?

A
Frigana
B
Tundura
C
Çayır
D
Mera
E
Otlak
Soru 14

Ayçiçeği üretimi en cok hangi bölgemizde yapılmaktadır?

A
Karadeniz
B
Güneydoğu Anadolu
C
Marmara ve Trakya
D
Akdeniz
E
iç Anadolu
Soru 15

Çevrenin ekonomik, politik ve toplumsal öğelerinin tek bir çevre sistemine doğru yönelmesi sürecini aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A
Bütüncül çevre
B
Endüstrileşme
C
Sürdürülebilirlik
D
Ekosistem
E
Küreselleşme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan gazlardan biridir?

A
Hidrojen (H2)
B
Oksijen (02)
C
Su buharı (H20)
D
Karbondioksit (002)
E
Azot (N2)
Soru 17

__________ planlanan bir faaliyetin çevrede yaratacağı etkilerin incelenmesi için uygulanan yöntemler dizisi, gelecekte meydana gelebilecek olumsuz çevre etkilerinin öngörülmesi, faaliyet için ortaya koyulan farklı seçeneklerin karşılaştırılarak en iyi olanının seçilmesi sürecidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çevresel Etki Değerlendirmesi
B
Stratejik Etki Değerlendirmesi
C
Sürdürülebilir Kalkınma
D
Ekosistem Değerlendirmesi
E
Bütüncül Çevre Yaklaşımı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi evsel ısınmada fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirleticilerinden biridir?

A
Ozon
B
Kükürt dioksit
C
Azot oksitler
D
Uçucu organik bileşikler
E
Partikül madde
Soru 19

Genellikle nükleer atıkların depolanması sonucunda oluşan kirliliğe ne ad verilir?

A
Sedimanlar
B
Asitler
C
Ağır metaller
D
Radyoaktivite
E
Nutrientler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir ÇED raporunda bulunması gereken ana başlıklardan biri değildir?

A
Proje konusu, tanımı ve amacı
B
Projenin teknoloji alternatifleri
C
Sanatsal yönden önemi ve gerekliliği
D
Sosyal ve ekonomik yönden önemi ve gerekliliği
E
Proje için seçilen alanın detaylı bilgileri, alanın ve etki alanının çevresel özellikleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x