Ekonomi Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Ekonomi Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanlar arası sosyo-ekonomik ilişkiler, karşılıklı ilişkilerdeki tepkiler ve üçüncü birimler üzerinde yarattığı sonuçlar ekonomi sosyolojisinin aşağıdaki analiz düzeylerinden hangisinde incelenir?

A
Örgütsel analiz
B
Etkileşim analizi
C
Bireysel analiz
D
Toplumsal analiz
E
Kurumsal analiz
Soru 2

Çalışma ahlâkını, kölelerin ahlâkı olarak yorumlayan ve modern dünyanın köleliğe ihtiyacı olmadığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Lash
B
T. Parsons
C
J. Habermas
D
M. Horkheimer
E
B. Russel
Soru 3

Enformel kesimi örgütsüz, formel kesimi ise örgütlü kesim olarak kavramsallaştıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Weeks
B
K. Hart
C
G. Bromley
D
K. Polanyi
E
C. Geertz
Soru 4

Ekonomik faaliyetlerini sadece var olmak için yeterlilik ilkesine göre düzenleyen toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-modern toplumlar
B
Modern toplumlar
C
Pre-modern toplumlar
D
Bilgi toplumları
E
Ağsı toplumlar
Soru 5

İki firma arasında belli bir ürünün belli bir miktarda ve sürede tedarik edilmesine yönelik yapılan üretim anlaşmasına ne ad verilir?

A
Modüler üretim
B
Sistematik üretim
C
Seri üretim
D
Kitlesel üretim
E
Fason üretim
Soru 6

Bilimsel Yönetimin İlkeleri adlı çalışma aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
F. W. Taylor
B
B. Jassop
C
S. Clarke
D
P. H. Tawney
E
A. Lipietz
Soru 7

Tüketicilerin harcama yapacakları kaynakları, bilinçli olarak tüketime harcamaması durumuna ne ad verilir?

A
Gönüllü sadelik
B
Adil ve etik ticaret
C
Hiçbirşey almama günü
D
Tutumluluk
E
Yeşil tüketici
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Castels'e göre “yeni ekonomi” olarak adlandırılan sistemin dayandığı temel etkenlerden biridir?

A
Küresel girişim ağlarından etkilenmemesi
B
Yerel olması
C
Ağ örgütlenmesine dayalı olması
D
Düşük verimliliğe yönelmesi
E
Rekabet gücünü sınırlandırması
Soru 9

Kadın ve erkeğin toplum içindeki rollerini temel olarak onların ruhsal gelişimindeki farklılığa dayandırarak açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal determinist yaklaşım
B
iktisadi determinist yaklaşım
C
Biyolojik determinist yaklaşım
D
Kültürel determinist yaklaşım
E
Psikolojik determinist yaklaşım
Soru 10

Çalışmayı, gözlenebilir en küçük parçalara ayıran ve her parçayı yapabilmek için gerekli çalışma süresini de kronometre yardımıyla saptayarak hareket ve zaman etütlerine dayandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frederick W. Taylor
B
Robert K. Merton
C
Max Weber
D
Kari Marx
E
Henry Ford
Soru 11

Bir insanın fayda sağlamak amacıyla aklı, elleri, alet ve makine yardımıyla madde ve doğa üzerinde uyguladığı ve sonunda insanı etkileyerek onu değiştiren eylemlerin tümüne ne ad verilir?

A
Boş zaman
B
Çevrecilik
C
Haz
D
Faydacılık
E
Çalışma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi işbölümü ve uzmanlaşmaya dayalı mekânsal düzen anlayışının temel sonuçlarından biridir?

A
Usta, şef gibi yeni yönetsel pozisyonların ortaya çıkması
B
imalat sanayinin ortaya çıkması
C
Uzmanlaşmaya dayalı atölyelerin ortaya çıkması
D
Fabrikaların hacim olarak sürekli büyümesi
E
Üretim sürecinin stoklu çalışmaya dönmesi
Soru 13

Endüstriyel kapitalizmin kitlesel üretime ve kitlesel tüketime dayalı bir örgütlenme modeline ne ad verilir?

A
Fason üretim
B
Post-fordizm
C
Sayısal esneklik
D
Fordizm
E
Esnek üretim
Soru 14

Kitle iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ses ve görüntünün bir arada kullanımı bilgisayarın icadı ile başlamıştır.
B
Varlıklı ya da yoksul herkes televizyona ancak 21. yüzyılda ulaşmıştır.
C
Televizyonun altın çağı 1950’ler öncesindeki dönemi kapsamaktadır.
D
Dünya savaşları öncesi fabrikaya olan ilgi radyo ve televizyona kaymıştır.
E
Birebir iletişim ve doğrudan satış radyonun getirdiği yeniliklerdendir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi küresel kriz sonrası dünyada gelişen yeni tüketim bilinçlerinden biri değildir?

A
Maddiyata daha az önem ve değer verilmesi
B
Satın almalarda daha seçici davranılması
C
Tüketime yönelik alışkanlıkların değişmesi
D
Bolluk ekonomisi dönemine girilmesi
E
Tasarruf ve tutumluluğun önem kazanması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yeni tüketici kavramını oluşturan değerlerden biri değildir?

A
Tasarruf
B
Gösteriş
C
Etik
D
Kendilik
E
Sadelik
Soru 17

Görünen doğanın teknolojisi aşağıdaki paradigmalardan hangisinin ürünüdür?

A
Küresel
B
Mekanik
C
Kuantum
D
Feodal
E
Geleneksel
Soru 18

Hage ve Povvers gibi yazarlara göre, Descardes’in 'düşünüyorum öyleyse varım' sözü post-endüstriyel toplumlarda yerini aşağıdakilerden hangisine bırakmıştır?

A
Çalışmıyorum öyleyse akıllıyım.
B
Hissediyorum öyleyse varım.
C
Hissetmiyorum ama varım.
D
Hissediyorum ama var değilim.
E
Düşünemiyorum ama varım.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Post-fordizmin özelliklerinden biridir?

A
Taylorist yönetim
B
Seri üretim
C
Standart üretim
D
Esnek üretim
E
Kitlesel üretim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumuyla birlikte, burjuva servetlerinin karşı karşıya geldiği yeni ortam ve verimlilik kaygısının sonuçlarından biridir?

A
Eşgüdüm anlayışı
B
ileri derecede uzmanlaşma
C
Disiplin teknikleri
D
Standartlaşma
E
Aşırı iş bölümü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x