Ekonomi Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Ekonomi Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihçi Okul’un yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Şekli-soyut modeller kurması
B
Analizlerinde tarihi ve çevresel verileri ihmal etmesi
C
insan davranışlarını hipotetik kurallar olarak ele alması
D
Tümdengelim yöntemini benimsemesi
E
Ekonomik olaylara ilişkin gerçekliğin ancak bir kez gözlemlenebileceğini savunması
Soru 2

Kadın ve erkeğin toplum içindeki rollerini fiziksel farklılığa dayandırarak açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik determinist yaklaşım
B
Psikolojik determinist yaklaşım
C
Sosyal determinist yaklaşım
D
Kültürel determinist yaklaşım
E
iktisadi determinist yaklaşım
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Legalist Okul’un temsilcilerinden Soto’ya göre enformel sektörün ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerden biridir?

A
Hammaddenin yetersiz olması
B
Kapitalist ilişkilerin yaygınlaşmaması
C
Formel sektörün gelişmemiş olması
D
Azgelişmişliğin ortadan kalkmaması
E
Devletin zayıf olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi neoklasik iktisadı karakterize eden temel kavramlardan biridir?

A
Bencillik
B
Hoşgörü
C
imaj
D
Hizmet
E
Teknoloji
Soru 5

Geçmişten günümüze uzanan toplumsal yapılanış içinde şekillenen, dinamik ve çoklu ağ etkileşimli (netvvork) analiz yaklaşımı aşağıdaki düşünsel paradigmalardan hangisi ile bağlantılı olarak bilimsel açıklamaların gündemine oturmuştur?

A
Mekanik paradigma
B
Nevvtongil paradigma
C
Kuantum paradigması
D
Geleneksel paradigma
E
Kuhn’cu paradigma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sistem analizini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Sistem bütünü
B
Unsurlar arası bağlantılar
C
Sistem elemanları
D
Tekil bakış açısı
E
Açık sistem olarak çevre ile ilişkiler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Parsons’un AĞIL şeması ile tanımladığı alt sistem unsurlarından biri değildir?

A
Teknolojik gelişme
B
Bütünleşme
C
Norm ve davranış kalıplarının korunması
D
Amaç gerçekleştirme
E
Uyum
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisini Nevvman'ın “Reel Yaşamdaki Ağlar” olarak nitelendirdiği elemanlardan biri değildir?

A
Teknolojik ağlar
B
Biyolojik ağlar
C
Enformasyon-bilgi ağları
D
Formel ağlar
E
Sosyal ağlar
Soru 9

Kullanım değeri çok yüksek olan bazı malların, kullanım değeri çok daha düşük olan başka mala göre çok daha ucuz olmasının, kullanım değeri ve değişim değeri arasındaki farkla açıklanmasına ne ad verilir?

A
Üretim paradoksu
B
Bağlantı değeri
C
Değer paradoksu
D
Üretim farklılaşması
E
Mübadele değeri
Soru 10

Çağdaş toplumda, sosyal bütünleşmeyi sağlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinsel inançlar
B
Hoşgörü
C
Hukuksal kurallar
D
Katılımcı demokrasi
E
Sosyal uzlaşma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda azgelişmiş ülkelerde enformel sektörün ortaya çıkmasında etkili olan temel faktörlerden biridir?

A
Yabancı sermaye yatırımlarının artması
B
içe dönük sanayileşme politikaları
C
Bu ülkelerdeki yasal düzenlemelerin esnekliği
D
Formel sektörün açığa çıkan işgücünü içine çekememesi
E
Kentten kıra gerçekleşen nüfus hareketliliği
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi feminist iktisatçıların kadınlık ile ilişkilendirdiği öğelerden biridir?

A
Sertlik
B
Nesnellik
C
Sezgisel anlama
D
Duyguları kontrol etme
E
Güçlülük
Soru 13

Enformel sektörü, kendi hesabına, istikrarsız, düzensiz, güvencesiz, maaşlı veya ücret karşılığı çalışma biçimi olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Hart
B
G. Bromley
C
J. Weeks
D
H. de Soto
E
C. Geertz
Soru 14

Toplumu oluşturan birey ve sosyal grupların, diğer birey ve toplumsal gruplarla karşılıklı ilişkilerini içeren alana ne ad verilir?

A
Ekonomik alan
B
iletişim alanı
C
Kültürel alan
D
Politik alan
E
Sosyal alan
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi serbest piyasa ekonomisinde kimin, neyi, ne kadar üreteceğine ve kimin üretimden ne kadar pay alacağına karar verir?

A
Rasyonel davranan siyasi irade
B
Rasyonel karar veren devlet
C
Rasyonel davranan ulus ötesi kurumlar
D
Rasyonel tercih yapan bireyler
E
Sivil toplum kurumlan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi sosyolojisinin analiz düzeylerinden biri değildir?

A
Kurumsal düzey
B
Kavramsal düzey
C
Etkileşim düzeyi
D
Küresel düzey
E
Toplumsal düzey
Soru 17

Kapitalizmin sorunlarının, ekonomi konusunda toplumun karar vermesi yerine, toplum konusunda ekonominin karar vermesinden kaynaklandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. A. Schumpeter
B
T. Veblen
C
K. Polanyi
D
A. Marshall
E
M. Weber
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde gelişmekte olan ülkelerde enformel ekonominin yaygınlaşmasının nedenlerinden biridir?

A
Gelişmekte olan ülkelerin demografik yapısı
B
Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ihracata dayalı sanayileşme modeli
C
Gelişmekte olan ülkelerden uygulanan içe dönük sanayileşme modeli
D
Gelişmekte olan ülkelerdeki yasal düzenlemelerin katılığı
E
Gelişmekte olan ülkelerde kültürel yapıların enformel ekonomiyi desteklemesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi temel teknolojik süreç ve sosyal örgütlenme ilişkileri içinde ortaya çıkan ekonomik faaliyetin temel özelliklerinden biridir?

A
insanın doğal özüne indirgenmesi
B
Bir sosyal ilişki ve örgütlenme biçimi olarak yansıması
C
Her toplumda benzer unsurlar içermesi
D
Salt kâr ve çıkar güdüsüne dayanması
E
Homoeconomicus varsayımına dayanması
Soru 20

Enformel kesimin formel kesim tarafından kullanılan girdileri üretmesine ne ad verilir?

A
Geri bağlantı
B
ileri bağlantı
C
Gelir bağlantısı
D
Fason bağlantı
E
Tüketim bağlantısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x