Ekonomi Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Ekonomi Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun sosyal yapısındaki değişimlerinden biridir?

A
Yerel ideolojiler
B
internet ağları
C
işbirliği ve ekip çalışmaları
D
Yerel örgütlenmeler
E
Uydu kent sistemi
Soru 2

Ekonomi sosyolojisi davranışının (motif, tercih, tutum vb) sosyal ortamlarda dikkate alınarak açıklanması ekonomi sosyolojisinin aşağıdaki analiz düzeylerinden hangisini açıklar?

A
Örgütsel düzey
B
Kurumsal düzey
C
Toplumsal düzey
D
Bireysel düzey
E
Etkileşim düzeyi
Soru 3

Ekonomi sosyolojisinin analiz düzeylerinden hangisinde kurumlaşmış ve göreli bağımsızlık kazanmış devlet, piyasa, aile, din ve bilim gibi kısmi alanların yapı ve işleyiş biçimleri açıklanır?

A
Örgütsel düzey
B
Toplumsal düzey
C
Kurumsal düzey
D
Etkileşim düzeyi
E
Bireysel düzey
Soru 4

Karşılıklı çıkar, beklenti, çatışma, empati, özdeşleşme, rol, algılama, alış-veriş güç ve tasvip kavramları, esas olarak ekonomi sosyolojisinin aşağıdaki analiz düzeylerinden hangisinde gündeme gelir?

A
Örgütsel analiz düzeyi
B
Kurumsal analiz düzeyi
C
Toplumsal analiz düzeyi
D
Bireysel analiz düzeyi
E
Etkileşim analizi
Soru 5

Görünen doğanın teknolojisi hangi paradigmanın ürünüdür?

A
Geleneksel paradigma
B
Feodal paradigma
C
Küresel paradigma
D
Mekanik paradigma
E
Kuantum paradigması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel ekonominin bağımsız değişkenlerinden biridir?

A
Piyasa ilişkileri
B
Tüketici davranışı
C
Tam rekabet
D
Girişimci davranışı
E
Malın fiyatı
Soru 7

Aşağıdaki disiplinlerden hangisi konularını düşünsel-soyut-modeller olarak inceler?

A
Sosyoloji
B
Çalışma ekonomisi
C
Endüstri sosyolojisi
D
Ekonomi sosyolojisi
E
Ekonomi
Soru 8

Toplumsal bütünü oluşturan çoklu etkileşim yaklaşımı kapsamında Parson’un sistem teorisi hangi açıdan eleştirilir?

A
Duygusal sistemine dayalı motivasyon tiplerinin ihmal edilmiş olması
B
Olguların yerel kurumlaşmaya ve yapılanmaya indirgenmesi
C
Alt sistemlerin birbirinin karşısında, dışında ve birbirinden kopuk olması
D
Sadece çıkara bağlı ekonomik faaliyetlerin dikkate alınması
E
Değer sistemine dayalı motivasyon tiplerinin ihmal edilmiş olması
Soru 9

Karmaşık bütünü, birbirleriyle bağlantılı sistem unsurlarına ayırarak inceleme konusu yapan sistem yaklaşımına göre, bir sistemin yeterliliği veya yetersizliği aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınarak yapılır?

A
Sistemin içsel ilişkileri
B
Sistemin amaçları
C
Sistemin uyumu
D
Sistem içi iletişim
E
Sistemin dışsal ilişkileri
Soru 10

Toplumsal yaşamın karmaşık ilişkilerinin kaosa dönüşmemesi için toplumu geleceğe taşıyacak yönetim ve yönlendirme işlevi aşağıdakilerden hangisinin konusudur?

A
Politik alan
B
Toplumsal alan
C
Ekonomik alan
D
Kültürel alan
E
Teknolojik alan
Soru 11

Restoran sahibi bir işletmecinin tatlı yapmak için gerekli olan şekeri fabrikadan alması aşağıdaki bağlantı türlerinden hangisine örnektir?

A
ileri bağlantı
B
Geri bağlantı
C
Fason bağlantı
D
Gelir bağlantısı
E
Tüketim bağlantısı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi feminist düşüncenin yerleşik sosyal bilim hakkındaki yaklaşımını en iyi açıklar?

A
Metodolojik olarak nesnellik, tarafsızlık ve kadının bilgisini ihmal eder.
B
Metodolojik olarak kadınların ev işlerini dikkate almaz.
C
Metodolojik olarak kadınların çocuk büyütmelerini dikkate almaz.
D
Metodolojik olarak kadının biyolojik üretkenliğini dikkate almaz.
E
Metodolojik olarak biyolojik rolleri dikkate almaz.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda azgelişmiş ülkelerde enformel sektörün ortaya çıkmasında etkili olan temel faktörlerden biridir?

A
Ülkelerin demografik ve sosyo-ekonomik durumlarıyla ilgili yapısal nedenler
B
Kentten kıra gerçekleşen nüfus hareketliliği
C
Tarımın en önemli geçim kaynağı olması
D
Yabancı sermaye yatırımlarının artması
E
içe dönük sanayileşme politikaları
Soru 14

Kız çocuklarına pembe renkli giysiler, erkek çocuklara da mavi renkli giysiler alınır. Kız çocuklarına alınan oyuncaklar bebek, mutfak malzemeleriyken erkek çocuklarına silah, araba gibi oyuncaklar alınır. Bu süreç çocuğun daha sonraki toplumsal rollerinin ve konumu etkiler.
Yukarıda verilen durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ev kadınlığı rolü
B
Cinsiyet
C
Toplumsal cinsiyet
D
Annelik rolü
E
Ataerkillik
Soru 15

ILO’ ya (Uluslararası Çalışma Örgütü) göre formel sektörle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Formel sektörde rekabet yaygındır.
B
Formel sektöre yatırım sermayesi düşüktür.
C
Formel sektörde ithal teknoloji kullanılır.
D
Formel sektörde yerli kaynak kullanılmaktadır.
E
Formel sektör emek yoğun alanlardır.
Soru 16

X Firmasının üretim maliyetlerini aşağıya çekmek, zamandan kazanmak ve kârını çoğaltmak için; yaptığı işin bir kısmını veya tamamını kendisinden daha küçük bir işletmeye yaptırması aşağıdaki bağlantı türlerinden hangisidir?

A
Tüketim bağlantısı
B
ileri bağlantı
C
Vergi bağlantısı
D
Fason bağlantı
E
Geri bağlantı
Soru 17

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kadının konumunu açıklarken kadının ve erkeğin ruhsal yapısını temel nokta olarak dikkate alır?

A
Biyolojik determinist yaklaşım
B
Psikolojik determinist yaklaşım
C
Sosyal determinist yaklaşım
D
Kültürel determinist yaklaşım
E
iktisadi determinist yaklaşım
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Caroline Ramazanoğlu’na göre feminizmin çerçevesi içinde yer alır?

A
Feminizm geçmişle değil gelecekle ilgilenir, dolayısıyla ütopiktir.
B
Feminizm sadece toplumsal değişimi savunan bir fikirler demetidir.
C
Feminizm siyasal bir hareket olarak sadece bilim eleştirisini yapar.
D
Feminizm sadece anaerkil otoritenin değişimiyle ilgilenir.
E
Feminizm birçok toplumda doğal, normal ve kabul edilen şeyleri sorgular.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel açıklamalarda erkeğe atfedilen ve kadınların ikincilleştirilmesine hizmet eden kavramlardan biridir?

A
Duygu
B
Akıl
C
Beden
D
Tüketim
E
Öznel
Soru 20

Geertz’e göre aşağıdakilerden hangisi pazar yeri ekonomisinin özelliklerinden biridir?

A
Ürünün fiyatının küçük girişimci satıcı tarafından belirlenmesi
B
Ürünün fiyatının kooperatifler tarafından belirlenmesi
C
Devletin küçük girişimcinin ürün girdilerini desteklemesi
D
Küçük girişimcilerin düzenli olarak müşteri tutmaması
E
Üretimin piyasadaki talep miktarına göre belirlenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x