Eleştiri Kuramları 2015-2016 Final Sınavı

Eleştiri Kuramları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Lacan’a göre; simgesel düzenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinçdışının kilit taşıdır.
B
insanın var olabildiği öz düzeni, yani söz alanıdır.
C
Yaşam içgüdülerinin tüm psişik enerjisidir.
D
Davranış üzerine etki yapan, ama pek farkına varılamayan süreçtir.
E
Dil ile bilinçdışı arasındaki ilişkidir.
Soru 2

Sözbilim yönteminde metin ya da söylem oluşturan kişiye ne ad verilir?

A
Yaratıcı özne
B
Gönderge
C
Verici
D
Alıcı
E
Bildiri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün doğuş nedenlerinden biridir?

A
Geniş okuyucu kitlesi yaratma isteği
B
Sanat eserlerine karşı duyulan hayranlığı ya da hayal kırıklığını ifade etme isteği
C
Basım sanatını ilerletme isteği
D
Kalıcı eser olmadığını ispatlama isteği
E
Yeni eser ortaya koyma isteği
Soru 4

Bir sözcüğün belli bir toplulukta yaygın olarak çağrıştırdığı anlam ya da anlamlara ne ad verilir?

A
Anlam ulamı
B
Düzanlam
C
Yan anlam
D
Temel anlam
E
Örtük anlam
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik eleştirinin ilkelerinden biri değildir?

A
Edebiyat hayatı temsil ve taklit eder.
B
Edebiyat toplum içinde doğar.
C
Edebiyatın ifade vasıtası dildir.
D
Edebi eserin varlık nedeni yaratıcısı, yazardır.
E
Edebi eserin yaratıcısı olan yazarı toplumsal koşullar belirler.
Soru 6

Belli bir kişinin belli bir yerde, belli bir zamanda ürettiği dilsel ürüne ne ad verilir?

A
Yazınbilim(poetika)
B
Söylem
C
Biçembilim
D
Söz sanatları
E
Eleştiri
Soru 7

Lucas’a göre; yüksek edebî değere sahip eserlerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatçının bilinçdışını yansıtması
B
Sanatçının poetikasını açığa çıkarması
C
Tipik karakterler, eylemler ve olaylar yaratarak belirli bir sosyo - tarihsel durumun özünü ve hakikatini açığa çıkarması
D
Sanatçının arzularını yansıtması
E
Sanatçının gerçeği değiştirme becerisini yansıtması
Soru 8

Anlamın ancak bağlam ve kullanımın bilinmesiyle anlaşılabileceğini ortaya koyan, doğal dil öğeleriyle ilgilenen dilbilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edimbilim
B
Sözcelem
C
Yapısalcılık
D
Ruhçözümleyim
E
Dilbilgisi
Soru 9

Bakhtin, bilinç ve bilinçsizlik, rüya ile uyanıklık arasındaki kaynaşmadan ileri gelen eleştirel ve özgür ilkeyi nasıl tanımlar?

A
Sistematik diyalektik
B
Akıldışılık
C
Çokseslilik
D
Teksesli roman
E
Tipiklik
Soru 10

Bireysel kullanım edimiyle dili işleyişe geçiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözceleme öznesi
B
Oyuncu
C
Tip
D
Kahraman
E
Karakter
Soru 11

Sosyolojik eleştiri hangi soru ile başlamıştır?

A
Eserin iletisi nedir?
B
Eser neyi anlatıyor?
C
Eser niçin anlatıyor?
D
Eser nasıl anlatıyor?
E
Eserin tezi nedir?
Soru 12

Duyarlı ve duygusal bedenin çevresiyle kurduğu olumlu ya da olumsuz ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söyleşim
B
Dış görünüm
C
Duygu değeri
D
Yerdeşlik
E
Temel anlam
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Taine’e göre bir edebî eserin değerini tespit etmek için kullanılacak nesnel ölçütlerden biridir?

A
Yazarın ideolojisi
B
Sanatçının bulduğu ana karakterin önem derecesi
C
Sanatçının ruh dünyası
D
Sanatçının okura ilettiği mesaj
E
Yazarı yansıtan hayal dünyası
Soru 14

Kurduğu eleştiri akımına derin bilgiye dayanmasından dolayı Uzman Eleştirisi adı verilen eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hippolyte Taine
B
Andre Gide
C
Ferdinand Brunetiere
D
Anatole France
E
Gustave Lanson
Soru 15

Metinlerarasılık yönteminde bir metinde birbirinden farklı parçaları yan yana getirmeye ne ad verilir?

A
Gönderge
B
Anıştırma
C
Mozaik
D
Alıntılama
E
Epigraf
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi türev ilişkisine dayanan metinlerarası yöntemlerden biridir?

A
Epigraf
B
Alıntı
C
Gizli alıntı
D
Gönderge
E
Alaycı dönüştürüm
Soru 17

Olayları ve olguları zamanın akışı içinde anlatan metinlere ne ad verilir?

A
Hikâye etme metinleri
B
Betimleme / tasvir metinleri
C
İspatlama metinleri
D
Bilgi veren metinler
E
Gönderge metin
Soru 18

Metinlerarası eleştiri yönteminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metnin geçmişle ilişkisini irdelememektir.
B
Metni, yaratıcısının yaşantısı doğrultusunda çözümlemektir.
C
Metnin yapısını kendi içinde çözümlemektir.
D
Her metnin bir ya da birden fazla metni kendi içerisinde erittiği ve dönüştürdüğü süreci belirlemektir.
E
Metindeki geleneksel izleri silmektir.
Soru 19

Metinlerarasılık ile kaynak eleştirisi arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Metinlerarası bir bağlam değiştirme işlemi iken kaynak eleştirisi durağan bir kökene gönderir.
B
Kaynak eleştirisinin amacı bir yapıtın geçtiği aşamaları incelemek iken metinlerarasılığın amacı yeni anlamı eski bağlamdaki anlamı ortaya koyarak anlamaya çalışmaktır.
C
Kaynak kavramı somut bir bütüne gönderir; metinlerarası ise parçalanmış, tek bir sözcüğe ya da metne gönderir.
D
Kaynak eleştiri metni çözümlerken metinlerarasılık metnin geçmişle ilişkisini saptar.
E
Kaynak eleştirisinde göndergeye, alıntıya yeni anlam yüklenmezken metinlerarası bağlamda alıntı ya da gönderge yeni anlamlarla donatılır.
Soru 20

Eleştiri anlayışını, tür üzerine kuran eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jules Lemaitre
B
Gustave Jung
C
Gustave Lanson
D
Hippolyte Taine
E
Ferdinand Brunetiere
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x