Eleştiri Kuramları 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Eleştiri Kuramları 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir edebi eserde işlenen konunun anlamca ortaya koyduğu ana yönelim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yan anlam
B
izlek
C
Örtük anlam
D
Simge
E
Kavram
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ruhçözümleyimin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Alaycı dönüştürüm
B
Bilinçdışı
C
Değiştirme
D
Dışavurum
E
Bastırma
Soru 3

Gerçekçi bir betimlemeden oluşan, anlatımı sırasında yaşanılıyormuş, bir sahnede canlı gerçekleştiriliyormuş izlenimi veren anlatım betisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzatı
B
Söylem sonu
C
Somut sunum
D
Anlatma
E
Söylem girişi
Soru 4

Göz önünde bulunmayan maddi nesneleri belirgin nitelikleriyle zihinde canlandırma yetisine ne ad verilir?

A
Hayal
B
Duyarlılık
C
Zihin
D
Yaratma
E
Zevk
Soru 5

Belli bir kişinin belli bir yerde, belli bir zamanda ürettiği dilsel ürüne ne ad verilir?

A
Söz sanatları
B
Söylem
C
Biçembilim
D
Eleştiri
E
Yazınbilim(poetika)
Soru 6

Bireysel kullanım edimiyle dili işleyişe geçiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oyuncu
B
Sözceleme öznesi
C
Tip
D
Kahraman
E
Karakter
Soru 7

Nietzsche’nin daimî dönüş mitinin Bakhtin’deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teksesli roman
B
Sistematik diyalektik
C
Çokseslilik
D
Karnaval dünyasındaki ruh göçü
E
Akıldışılık
Soru 8

Lucas’ın, sanat tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal bütünlüğü işaret eden tarihsel bir olgudur.
B
Yaratıcısının bilinçdışını yansıtan bir olgudur.
C
Yaratıcısı toplumdan uzak olan bir olgudur.
D
Kaynağını bireylerde bulan bir olgudur.
E
Yaratıcısına ait dünyayı yansıtan bir olgudur.
Soru 9

Anlamın ancak bağlam ve kullanımın bilinmesiyle anlaşılabileceğini ortaya koyan, doğal dil öğeleriyle ilgilenen dilbilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruhçözümleyim
B
Yapısalcılık
C
Sözcelem
D
Dilbilgisi
E
Edimbilim
Soru 10

Edebiyat eleştiriciliğinde sosyolojik yöntemi başlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taine, İngiliz Edebiyatı Tarihine Giriş
B
Vico, Yeni Bilim
C
Villemain, Fransız Edebiyatı Dersleri
D
Madame De Stael, Edebiyata Dair
E
Lukacs, Edebiyat Kuramı
Soru 11

Duyarlı ve duygusal bedenin çevresiyle kurduğu olumlu ya da olumsuz ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerdeşlik
B
Dış görünüm
C
Temel anlam
D
Söyleşim
E
Duygu değeri
Soru 12

Edebiyat ile toplum arasında iç içe geçmiş bir ilişki vardır. cümlesi aşağıdaki eleştiri türlerinden hangisinin temel ilkesini yansıtır?

A
Yapısalcılık
B
Alımlama kuramı
C
Psikanalitik eleştiri
D
Sosyolojik eleştiri
E
Yazınsal göstergebilim
Soru 13

Üzerinde çözümleme yapmak amacıyla benzeşik (homojen) türden metinlerin toplamına ne ad verilir?

A
Yaptakçılık
B
Mozaik
C
Çokdillilik
D
Ortakbirliktelik
E
Bütünce
Soru 14

Kurduğu eleştiri akımına derin bilgiye dayanmasından dolayı Uzman Eleştirisi adı verilen eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferdinand Brunetiere
B
Gustave Lanson
C
Andre Gide
D
Anatole France
E
Hippolyte Taine
Soru 15

Bir yapıtın başında ya da yapıttan bir bölümün başında tek başına yer alarak kitabı temsil eden ve anlamını irdeleyip özetleyen alıntıya ne ad verilir?

A
Gönderge
B
Epigraf
C
Parodi
D
Alıntı
E
Yansılama
Soru 16

Aşırıya gitmiş bir izlenimci eleştiri olarak tanımlanan eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist eleştiri
B
Göstergebilimsel eleştiri
C
Tarihsel eleştiri
D
Bilimsel eleştiri
E
Yaratıcı eleştiri
Soru 17

1960’ların sonlarından bu yana edebiyat eserlerinin anlamı ve yorumu ile ilgili olarak okurun işlevini inceleyen çeşitli kuramlara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminist Kuram
B
Metinlerarasılık Kuramı
C
Alımlama Kuramı
D
Yazınsal Göstergebilim Kuramı
E
Marksist Kuram
Soru 18

Bir sözce başka sözcelerle ilişki halinde olmadan, belli oranda birbirini etkilemeden var olamaz. görüşüyle metinlerarası alışverişin kapısını aralayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roland Barthes
B
Dostoyevski
C
Julia Kristeva
D
Mihail Bahtin
E
Michael Riffaterre
Soru 19

Ferdinand Brunetiere’ye göre, edebiyat tarihinin ve eleştirinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapıt ile yazar arasındaki ilişkinin esere katkısını ortaya koymak
B
Mekânın işlevselliğini incelemek
C
Türlerin gelişimini ortaya koymak
D
Yazarları incelemek
E
Eser ideoloji ilişkisini incelemek
Soru 20

Varlıkları gözler önüne sermeyi amaç edinen ve nesneleri âna ve mekâna bağlı olarak ele alan metinlere ne ad verilir?

A
ispatlama metinleri
B
Hayalî metinler
C
Bilgi veren metinler
D
Betimleme metinleri
E
Hikâye etme metinleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x