Eleştiri Kuramları 2015-2016 Vize Sınavı

Eleştiri Kuramları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üslubun genel niteliklerinden olan, anlatımda can sıkıcılığını önlemek için farklı üslup türlerinin bir arada kullanılması durumuna ne ad verilir?

A
Asalet
B
Vecizlik
C
Çeşitlilik
D
Ahenk
E
Uygunluk
Soru 2

Gerçekçi bir betimlemeden oluşan, anlatımı sırasında yaşanılıyormuş, bir sahnede canlı gerçekleştiriliyormuş izlenimi veren anlatım betisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzatı
B
Somut sunum
C
Anlatma
D
Söylem girişi
E
Söylem sonu
Soru 3

Yüce üslup nedir? sorusuna cevap arayan, yazarı belli olmayan ve Aristoteles’in Poetika adlı eseriyle birlikte ilkçağın en önemli eleştiri kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metod Üzerine Konuşma
B
L’art Poétique
C
Şiir Sanatı
D
Poetika
E
Yüce Üzerine
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün gelişmesini sağlayan olgulardan biri değildir?

A
Üzerine tartışma yapılacak sağlam eserlerin ortaya çıkması
B
Basım sanatın gelişmesi
C
Matbaanın gelişmesi
D
Geleneğe bağlı kalması
E
Geniş okuyucu kitlesinin yayılması
Soru 5

Birini övmek için yazılan şiire ne ad verilir?

A
Methiye
B
Güzelleme
C
Abartma
D
Düzdeğişmece
E
Kapsamlayış
Soru 6

Edebiyat çalışmalarında biçem (stil) ve söz sanatlarının bir arada kullanılması ve değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Yapısalcılık
B
Göstergebilim
C
Dilbilim
D
Metinlerarasılık
E
Sözbilimsel inceleme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kanıtlama çeşitlerinden biri değildir?

A
Görgül kanıtlar
B
Yarı mantıksal kanıtlar
C
Açık kanıt
D
Zorlayıcı ya da kötü inancın kanıtları
E
Etkileyim üzerine kurulu kanıtlar
Soru 8

Bir eseri güzel ya da kötü olarak değerlendirme yeteneğine ne ad verilir?

A
Zihin
B
Zevk
C
Açıklık
D
Duyarlılık
E
Hayal
Soru 9

Platon’un felsefesine göre, ideanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlıkların taklididir.
B
Duyularla kavranabilen ağaçlar, ırmaklar, insanlar gibi şeylerdir.
C
insanları gerçeklerden uzaklaştıran fikirdir.
D
Duyulardan gelen, değişen bilgilerdir.
E
Duyularla kavranabilen şeylerin tamamen zihnî, mükemmel ve edebî olan özüdür.
Soru 10

Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. Sokrates de ölümlüdür. Mantığına göre; Sokrates de ölümlüdür. önermesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük önerme
B
iknacı iletişimi
C
Çıkarım
D
Büyük önerme
E
inandırma
Soru 11

Bir şey üzerinde düşünürken aynı zamanda kendi üzerinde de düşünen düşünceye ne ad verilir?

A
Refleksif düşünce
B
Bilinçdışı
C
Değiştirme
D
imgelem
E
Bastırma
Soru 12

Yazarın bilinçdışı kişiliğinden kaynaklanan, metnin derin yapısını oluşturan ve o zamana değin gözden kaçmış olan olgular ve bağıntıların bulunup ortaya çıkarılmasını, dolayısıyla yazınsal yapıtların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlayan eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyolojik eleştiri
B
izlekçi eleştiri
C
Feminist eleştiri
D
Marksist eleştiri
E
Psikanalitik eleştiri
Soru 13

Bir şeyi daha canlı ve daha duygulu bir halde anlatmak için onu başka şeylerin çizgileri ve şekilleri içinde tasarlamaya ne ad verilir?

A
izlenim
B
imge
C
Konu
D
izlek
E
Terim
Soru 14

İnsanla yaşam arasındaki etkileşimin incelenmesine ne ad verilir?

A
Sosyolojik eleştiri
B
izlekçi eleştiri
C
Göstergebilim
D
Ruhsalyaşamöyküsü
E
Yapısalcılık
Soru 15

Bir varlık, oluşum, düşünce, söylem ya da ürünün olumlu ve olumsuz yönlerini, nitelik ve eksikliklerini irdeleyip anladıktan sonra, tam değerini ortaya çıkarma, bir yargıya ulaşma çabası ve yetisine ne ad verilir?

A
Tahlil
B
Çözümleme
C
Yorum
D
Tasarım
E
Eleştiri
Soru 16

Georges Poulet’e göre; eleştirinin olması için gerekli unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Yazar - okur
B
Yazar - eleştirmen
C
Eleştirmen - okur
D
Eleştirmen - eser
E
Okur - eser
Soru 17

Libidonun sadece cinsel kökenli olmadığını, yaşamsal enerjinin ruhsal düzeydeki anlatımı olduğunu söyleyerek yetişkinlerdeki ruhsal rahatsızlıkların kökeninde çocukluğun belirleyici olmadığını savunan psikiyatrist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Delay
B
Carl Gustav Jung
C
Jaques Lacan
D
Bachelard
E
Freud
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi eleştirmenin, izlekçi eleştirinin nesnel sonuçlara ulaşmasını engelleyen adımlarından biridir?

A
Metindeki hem kavramları hem de biçimleri incelemesi
B
Metni çok yönlü incelemesi
C
içgüdüsel olarak farklı izleklerin arayışına yönelmesi
D
Metni bilgi birikimi ve duygu derinliği ile incelemesi
E
Metnin bütünlüğündeki anlamı çözümlemesi
Soru 19

Köklerini okurun ilişki kurabileceği, yaşanmış bir iç zenginliğe, yapıtın bilincine daldıran yapıt türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatsal yapıt
B
Kökten (otantik) yapıt
C
Simgesel yapıt
D
Ana yapıt
E
Edebî yapıt
Soru 20

Bir edebi eserde işlenen konunun anlamca ortaya koyduğu ana yönelim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simge
B
Örtük anlam
C
Kavram
D
izlek
E
Yan anlam
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x