Eleştiri Kuramları 2016-2017 Vize Sınavı

Eleştiri Kuramları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir büyük boşlukta bozuldu büyü cümlesindeki b sesinin tekrarı aşağıdaki beti türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Sözcük betisi
B
Anlam betisi
C
Düşünce betisi
D
Kuruluşla ilgili beti
E
Duygu betisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sözbilime duyulan gereksinimin nedenlerinden biridir?

A
Dilin kökenine inerek araştırmalar yapmak
B
Sözle ve imgeyle oluşturan kanıyı güçlendirmek
C
Dili gramatikal yönden geliştirmek
D
Edebi ürünler ortaya koyarak dili zenginleştirmek
E
Eleştiri yöntemleri geliştirerek esere katkı sağlamak
Soru 3

Atatürk’ün Cumhuriyetin Onuncu Yıl Nutku aşağıdaki biçem betilerinden hangisine bir örnektir?

A
Heyecanlandırmayı amaçlayan soylu biçem
B
Bilgi verme ya da açıklama amaçlı ince ya da yalın biçem
C
Kısa anlatı ya da gülmeceyi öne çıkaran hoşlanılacak biçem
D
Yargılamayı amaçlayan soylu biçem
E
Tartışmayı amaçlayan soylu biçem
Soru 4

Klasisizm akımının fikir temellerini Metot Üzerine Konuşma adlı eseriyle atan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boileau
B
Descartes
C
Aristoteles
D
Schlegel
E
Platon
Soru 5

Edebiyatı ilk defa sistemli ve bilimsel bir şekilde inceleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boileau
B
Gustav Jung
C
Francesco Robortello
D
Longin
E
Aristoteles
Soru 6

Gerçek ya da hayalî olayları anlatan, bütün eserleri içine alan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dramatik tür
B
Öğretici tür
C
Lirik tür
D
Anlatı türü
E
Hitabet türü
Soru 7

Çağdaş dilbilim kuramlarında, sözcüklerin alışılmış düzeninin değiştirilmesi ile ilgili olan sözbilim beti düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözcük düzeyi
B
Tümcecik düzeyi
C
Dizim düzeyi
D
Metin düzeyi
E
Anlam düzeyi
Soru 8

Tümevarıma dayanan, edebiyatı metin olarak algılayıp eseri yazarla açıklayan eleştiri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıç eleştiri anlayışı
B
Yorumlayıcı anlayış
C
Kuralcı anlayış
D
Görgücü anlayış
E
Kültürel anlayış
Soru 9

Metafizik döneme geçiş süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Putçuluk dönemi
B
Tanrıbilimsel dönem
C
Tektanrıcılık dönemi
D
Çoktanrıcılık dönemi
E
Pozitif dönem
Soru 10

Birini övmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?

A
Koçaklama
B
Ağıt
C
Methiye
D
Taşlama
E
Koşma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ruhyaşamöyküsel incelemenin temel yetki alanlarından biridir?

A
ilk çocukluk
B
Biçim
C
Ahenk
D
Politik yapı
E
Ekonomik yapı
Soru 12

Eleştiri anlayışını “Eleştiri cömertlik gerektirir; eleştirmen kendi alışkanlıklarını, istek ve inançlarını bir kenara koyup, yazarın düşüncesine odaklanmalıdır.” düşüncesi üzerine geliştiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaston Bachelard
B
Georges Poulet
C
Jean-Pierre Richard
D
Ferdinand De Saussure
E
Gustave Lanson
Soru 13

Lacan’ın “insanın var olabildiği öz düzeni, yani söz alanı” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Libido
B
istek
C
Bilinçdışı
D
Simgesel düzen
E
Rüya
Soru 14

I. Yön değişimi
II.Simgesel doyma
III.Ussallaştırma
IV.Yüceltme
Yukarıdakilerden hangileri iç çatışmaların, özellikle de engellemelerin çözüme ulaşması için kullanılan yöntemlerdir?

A
I ve III
B
I ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

Freud'un İnsanların bazı istekleri, itileri vardır; fakat toplum içinde yaşadığından, dış gerçekliğe uymak zorunluluğu duyar ve bu isteklerini bastırma, örtme yoluna gider. Bu yüzden insan, gerçek hayatta kavuşamadığı bu istekleri hayal kurma (düşleme-imgelem) yolu ile elde etmeğe çalışır. diye tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Libido
B
içtepi
C
Nevroz
D
Yaratma eylemi
E
Dışavurum
Soru 16

Bir eserde biçimin yinelenmesine ne ad verilir?

A
Eleştiri
B
Yerdeşlik
C
Eğretileme
D
imge
E
Motif
Soru 17

Yapıtla yazarı arasındaki etkileşimi inceleyen eleştiri kuramına ne ad verilir?

A
Ruhçözümleyici eleştiri
B
izlekçi eleştiri
C
Göstergebilim
D
Metinlerarasılık
E
Yapısalcılık
Soru 18

1915-1930 yılları arasında, Rusya’da ortaya çıkan ve edebiyat yapıtlarını kendi başına bir dizge olarak alıp öğeleri arasındaki bağlantıya göre inceleyen eleştiri akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Santimantalizm
B
Gerçekçilik
C
Klasisizm
D
Romantizm
E
Biçimcilik
Soru 19

Bir bütünün parçalarıyla olan ilişkileri göz önüne alınarak yapılan, mesafeli, nesnel ve bilimsel dayanakları olan değerlendirme yöntemine ne ad verilir?

A
Yorumlama
B
Sentez
C
Çözümleme
D
Analiz
E
Eleştiri
Soru 20

İnsanın daha önce hiç görmediği, hatta gerçek dışı varlık ya da nesnelerden yeni bir görüntü(imge) oluşturabilme yetisine ne ad verilir?

A
Simge
B
Yapısalcılık
C
Yaratıcı imgelem
D
Sınıflama
E
Dizge
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x