Eleştiri Kuramları 2018-2019 Vize Sınavı

Eleştiri Kuramları 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Şu insan, şu yapıt” yerine “şu çocuk, şu yapıt” kabulünü benimseyen ruhsalyaşamöykücü eleştirinin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaratıcının imgeleri
B
Yaratıcının travmaları
C
Yaratıcının eğilimleri
D
Yaratıcının dürtüleri
E
Yaratıcının çocukluk dönemi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yüksek üslub (style sublime)’un başlıca özelliklerinden biri değildir?

A
Konuya uygun üslup kullanma
B
Zarafet
C
Etkileyici ifade biçimi
D
Doğal anlatım
E
Dili hatasız kullanma
Soru 3

Flaubert’i çözümlediği Ailenin Aptalı isimli denemesi ile varoluşçu ruhçözümleyimin öncüsü olan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jacques Lacan
B
Jean Paul Sartre
C
Charles Mauron
D
Melanie Klein
E
George Poulet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi edebî eseri yorumlamak için kullanılan estetik anlayışlardan biri değildir?

A
Tarihsel estetik
B
Öznel estetik
C
Nesnel estetik
D
Doğrulama estetiği
E
Pozitif estetik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı öznenin özelliklerinden biri değildir?

A
Kurgulama becerisinin olması
B
Kendine özgü bir sezgisinin olması
C
imgelem gücünün olması
D
Dünyayı algılama becerisinin olması
E
Eserin mali getirisini analiz edebilmesi
Soru 6

Kovalev hafifçe yaklaştı onlara, gömleğinin patiska yakalığını dışarı çıkardı, altın zincire bağlı mühürlerini düzeltti ve sağa sola gülümseyerek, bir ilkbahar çiçeği gibi hafifçe öne eğilerek kar beyazı elinden neredeyse yarı saydam parmaklarını alnına götüren zayıf bayana baktı. Zarif bayanın şapkasının altından yuvarlak, bembeyaz, küçücük çenesiyle, baharda ilk açan gül rengi yanağının bir bölümünü görünce Kovalev’in yüzündeki gülümseme genişledi. (Gogol, Burun)
Yukarıdaki parça sözbilimin düzenleyiş aşamasındaki hangi kavrama örnektir?

A
Bellek
B
Buluş
C
Anlatma
D
Somut sunum
E
Alıcı
Soru 7

Aşağıdaki kanıtlama türlerinden hangisinde gerçekliğin gözlemlenmesi şarttır?

A
Yarı mantıksal kanıtlar
B
içerden gelen kanıtlar
C
Biçimsel kanıtlar
D
Mantıksal kanıtlar
E
Görgül kanıtlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi söylem oluşturacak bir kişinin buluş aşamasında soracağı sorulardan biri değildir?

A
Ne tür bir kanıtlama biçimi kullanılacak?
B
Neden bu konu seçildi?
C
Alıcı gözünde güven sağlayabildim mi?
D
Hangi metin türü kullanılacak?
E
Metindeki düşünme düzeni nasıl olacak?
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Georges Poulet’nin izlekçi eleştiri ile ilgili kabul ettiği ilkelerden biri değildir?

A
Eleştirmenin edebiyat bilgisi derin olmalı
B
Eleştirmen hissetmeli ve anlamalı
C
Yazarın ve okurun bilinci birbirine yaklaşmalı
D
Eleştirmen yazara değil kendi inançlarına odaklanmak
E
Eleştirmen yazarın yapıtlarını dikkatle okumalı
Soru 10

Düzyazı ya da şiirde sadece kelimelerdeki uyumlu seslerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan ahenk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
imge
B
Mekanik
C
Sapma
D
Ritm
E
Taklide dayanan
Soru 11

Sevinç, kızgınlık, öfke gibi duygu durumlarının kısacık anlarda gerçekleştiğini düşünerek sürenin değil anların önemli olduğunu düşünen izlekçi eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Georges Poulet
B
Julia Kristeva
C
Mihail Bahtin
D
Gaston Bachelard
E
Dominigue Fernandez
Soru 12

Yazınsal yaratıyı uyanıklık rüyası(fantezi) olarak isimlendiren psikanalizin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otto Rank
B
Sigmund Freud
C
Cari Gustav Jung
D
Jacques Lacan
E
Charles Mauron
Soru 13

Freud’a ait bireysel bilinçdışı kavramına karşılık insanın deneyim birikimini masal, efsane, öykü vb. unsurların da etkilediği anlamını içeren kolektif bilinçdışı kavramını ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Andre Gide
B
Jean Paul Sartre
C
Jacques Lacan
D
Charles Maron
E
Cari Gustav Jung
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi izlekçi eleştirinin amaçlarından biridir?

A
Yazarın yaşamını araştırmak
B
Yapıtta tek izlek olabileceğini ispatlamak
C
Yapıtın yazardan bağımsız incelenebileceğini ispatlamak
D
Yapıtların derin yapısındaki tutarlılığı ortaya çıkarmak
E
Yapıtın şekil özelliklerini tespit etmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ'da sanat ve şiir hakkında, iyi ve güzelin ne olduğu konusunda önemli estetik kurallar geliştiren eleştirmenlerden biridir?

A
Longin
B
Francesco Robortello
C
Platon
D
Boileau
E
Gustav Jung
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sözbilimin temel amaçlarından biridir?

A
Yazınsal metinde yazarın yaşamına ilişkin bilgileri çıkarmak
B
Yazınsal metnin yazıldığı dönemi araştırmak
C
Yazınsal metindeki ikna edici kısımları tespit etmek
D
Yazınsal metnin sanat anlayışını incelemek
E
Anlatımı soyutlaştırma, çokanlamlılığı tercih etmek
Soru 17

Aristoteles’e göre, aşağıdakilerden hangisi sanatın yararlarından biridir?

A
Sanat aracılığıyla tabiatın taklit edilmesi
B
Okuyucu ve seyircisinin bazı heyecanları sanat yoluyla hissedip onlardan kurtulması
C
Tragedyanın yazım tekniklerini belirlemesi
D
Taklit, arınma gibi temel kavramları ortaya koyması
E
Edebi türleri tanımlaması, sınıflandırması
Soru 18

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımına ________ adı verilir. Örneğin uzam, zaman, özgürlük, aşk vb.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kavram
B
çözümleme
C
izlek
D
beti
E
izlenim
Soru 19

Sözbilimin temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazınsal metinde anlamın nasıl gizleneceği
B
Yazarın ideolojisini nasıl soyutlaştıracağı
C
Bir konuda alıcının nasıl yönlendirileceği
D
Yazınsal metinde çokanlamlılığın nasıl sağlanacağı
E
Yazarın yaşamını nasıl anlatacağı
Soru 20

Jean Bellemin-Noel'in ruhçözümleyim yöntemini yazar odaklı olmaktan çıkararak yapıta yönlendirirken kullandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metin bilinçdışı
B
Refleksif
C
Yüceltme
D
Metin çözümleme
E
Simgesel alan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x