Eleştiri Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Eleştiri Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belagat ilminde bir maksadın birbirinden farklı usullerle nasıl dile getirileceğinin anlatıldığı bölümün genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşk
B
Beyan
C
Şerh
D
Bedi
E
Meani
Soru 2

Bir eserde yer alan “yayıncı açıklamaları” hangi tip metin sayılır?

A
Art metinlilik
B
Dış metinlilik
C
Tip metinlilik
D
Ek metinlilik
E
iç metinlilik
Soru 3

Türkçe yazılmış derli toplu ilk belagat kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enisü’l-Uşşak
B
Bahrü’l-Maarif
C
Hadayıku’s Sihr
D
Kitabu Camii Envai’l-Edebi’l-Farisî
E
Miftahül-Ulum
Soru 4

Bildirişim kuramında şifreleme sistemine ne ad verilir?

A
Verici
B
Kanal
C
Alıcı
D
Mesaj
E
Kod
Soru 5

Yeni Türk nesrini aşağıdaki yazarlardan hangisi başlatmıştır?

A
Ziya Paşa
B
Şinasi
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Namık Kemal
E
Ahmet Cevdet Paşa
Soru 6

Şinasi’nin eleştirilerinde, yazar ve dil üzerinde durmasından dolayı, dahil olduğu eleştiri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel eleştiri
B
Yeni eleştiri
C
Objektif eleştiri
D
Metinsel eleştiri
E
Filolojik eleştiri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ‘munakkahiyet’ teriminin karşılığıdır?

A
ifadenin doğru olmasıdır.
B
Karmaşık ifadelere yer verilmemesidir.
C
Üslupta orta yolun bulunmasıdır.
D
ifadenin fikir ve hislerle örtüşmesidir.
E
Kulağa hoş gelecek ifadelerin kullanılmasıdır.
Soru 8

Türk edebiyatında uygulamalı eleştirinin ilk örneklerini aşağıdaki yazarlardan hangisi vermiştir?

A
Ahmet Cevdet Paşa
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Ahmet Midhat Efendi
D
Mizancı Murat
E
Abdülhak Hamit
Soru 9

II. Meşrutiyet Dönemi’nde, millî edebiyat anlayışı içerisinde, şiir üzerine yapılan tartışmalar daha çok aşağıdaki konuların hangisi etrafında gelişmiştir?

A
Kafiye örgüsü
B
Lafız - Mana
C
Hece - Aruz
D
Şiir dili
E
Hayaliyyûn - Hakikiyyûn
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Cahit’e göre romanın yapısını oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

A
Şahıslar
B
Ahvâl
C
Vakalar
D
Üslûp
E
Mekanlar
Soru 11

Yahya Kemal, “Tenkit Tecrübesi ve Bir Hasbıhal Münasebetiyle” isimli yazılarında aşağıdakilerden hangisini edebiyatın temel değerleri arasında göstermiştir?

A
Sosyal fayda ve tezli olma
B
Estetik zevk ve yaratıcılık
C
Doğruluk ve nesnellik
D
Aşk ve ihtiras ile zekâ ve zarafet
E
Sanat için sanat ve kişisel duyarlılık
Soru 12

Namık Kemal'in, Victor Hugo’nun Cromwell Önsözü'nden esinlenerek yazdığı iddia edilen ve dokuz alt bölümden oluşan edebi eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
intibah Mukaddimesi
B
Renan Müdâfaanâmesi
C
Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi
D
Mes-Prison Muâhezenâmesi
E
Mukaddime-i Celâl
Soru 13

Nesnel bir eleştiri yapmak niyetiyle Nurullah Ataç’ın eleştiri anlayışına karşı çıkarak eleştirmenliğe başlayan ve “Bilimden Yana” adlı kitabın da sahibi olan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asım Bezirci
B
Mehmet Fuat
C
Berna Moran
D
TahirAlangu
E
Vedat Günyol
Soru 14

“Resimli Ay” dergisinde yayımlandığında sokak olaylarına yol açan yazı ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Putları Kırıyoruz- Nazım Hikmet
B
Milli Edebiyat- Halit Ziya
C
Edebiyatımız Nasıldı? Nasıldır? Nasıl Olmalıdır?- Halit Fahri
D
Memleketten Bahseden Edebiyat-Yahya Kemal
E
Tenkit ve Münekkit- Halide Edip
Soru 15

Cumhuriyet döneminde eleştirinin bağımsız bir alan olmasına önemli katkısı olan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazım Hikmet
B
Yahya Kemal
C
Nurullah Ataç
D
Yakup Kadri
E
Halide Edip
Soru 16

“Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-I”, “Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-N”, “Hikâye Tahlilleri”, “Şiir Tahlilleri” isimli eserleriyle akademik eleştirinin yaygınlaşmasında önemli katkısı olan akademisyen-eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeynep Kerman
B
Berna Moran
C
Ahmet Oktay
D
Mehmet Kaplan
E
Şerif Aktaş
Soru 17

Aşağıdaki eserlerden hangisi Akşit Göktürk’e aittir?

A
Edebiyatta Ada
B
Roman Üzerine Eleştiriler
C
Eleştirinin Abecesi
D
Yüzyılın 100 Romanı
E
Postmodern Eleştiri
Soru 18

1949’da Yaprak dergisinde çıkan “Genç Şairden Beklenen başlıklı yazısında şiir için yeni olanaklar arayan, şiire yeni insanlar, yeni dünyalar sokup şiirin konusunu genişleten şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Cemal Süreya
C
Nazım Hikmet
D
Orhan Veli
E
ilhan Geçer
Soru 19

Hüseyin Cöntürk’ün 1958’de basılan “Eleştirmeden Önce” isimli kitabında yerleştirmeye çalıştığı eleştiri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esere dönük eleştiri
B
Yeni eleştiri
C
Postmodern eleştiri
D
Öznel eleştiri
E
Yazara dönük eleştiri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ara Nesil topluluğu sanatçılarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Tanzimat nesline göre, daha düzenli ve modern bir eğitim sisteminden geçmeleri
B
Yabancı dili bizzat okudukları okullarda öğrenmeleri
C
Eserlerini ağırlıklı olarak dergilerde yayımlamaları
D
ifadeye önem veren, belirli ölçüde söz ve mana uyumunu esas alan bir edebiyat anlayışını benimsemeleri
E
Romantizmin etkisinde kalmaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x