Eleştiri Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Eleştiri Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belâgat ilminde bir maksadın birbirinden farklı usullerle nasıl dile getirileceğinin anlatıldığı bölümün genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyan
B
Bedi
C
Meşk
D
Şerh
E
Meani
Soru 2

Türkçe yazılmış derli toplu ilk belâgat kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitabu Camii Envai’l-Edebi’l-Farisî
B
Hadayıku’s Sihr
C
Miftahül-Ulum
D
Bahrü’l-Maarif
E
Enisü’l-Uşşak
Soru 3

Belâgat biliminde vericinin alıcıyı yani konuşanın dinleyeni ikna etme yollarına ne ad verilir?

A
Beş sanat
B
Faide-i haber
C
Geçişsiz haber amacı
D
Mukteza-yı hal
E
Siga-yı akd
Soru 4

Lanson’un eserlerinde ön plana çıkan eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biçimsel eleştiri
B
Bilimsel eleştiri
C
Hüküm eleştirisi
D
Yorumlayıcı eleştiri
E
Psikolojik eleştiri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in İntibah Mukaddimesi’nde hakkında bilgi verdiği Batılı yazarlardan biri değildir?

A
Walter Scott
B
Tolstoy
C
Shiller
D
Lord Byron
E
Shakespeare
Soru 6

Tanzimat’ın
II. Nesli’nin,
I. Nesil ile karşılaştırıldığında öncelediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel
B
Estetik
C
Poetik
D
Etik
E
Satirik
Soru 7

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında edebiyat kavramını, yeni bir yaklaşımla ilk kez ele alıp tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Namık Kemal
C
Şinasi
D
Ahmet Midhat Efendi
E
Beşir Fuad
Soru 8

Aşağıdaki sanatçılardan hangisine göre, realizm ve natüralizm, “hayalden ve mübalağadan kaçınıp hakikati olduğu gibi anlatmaktır.”?

A
Mizancı Murat
B
Muallim Naci
C
Ziya Paşa
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Beşir Fuad
Soru 9

“Nâ-kâfî” şiirinin ortaya çıkışının arka planında bulunan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duhter-i Hindû’nun Hatime Bölümü
B
Sahra
C
Bir Şairin Hezeyanı
D
Makber Mukaddimesi
E
Merkad-ı Fatih’i Ziyaret
Soru 10

“Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” adlı yazının yayımlandığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasvir-i Efkâr
B
Tercüman-ı Ahvâl
C
Diyojen
D
Tercüman-ı Hakikat
E
ibret
Soru 11

Türk edebiyatında şair tezkiresinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heşt-Behişt
B
Mecalisü’n-Nefayis
C
Tezkiretü’ş-Şu’ara
D
Mebani’l-inşa
E
Meşa’irü’ş-Şu’ara
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fûnun edebî topluluğu sanatçılarının yöneldikleri edebî akımlardan biri değildir?

A
Realizm
B
Sembolizm
C
Parnasizm
D
Naturalizm
E
Romantizm
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Cahit’e göre romanın yapısını oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

A
Mekanlar
B
Şahıslar
C
Üslûp
D
Ahvâl
E
Vakalar
Soru 14

II. Meşrutiyet döneminde Yeni Lisan hareketinin en önemli savunucuları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Celal Sahir, Raif Necdet, İsmail Suphi
B
Halit Ziya, Halide Edip, Reşat Nuri
C
Ahmet Haşim, Fuat Köprülü, Ömer Faruk Akün
D
Ali Canip, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp
E
Yakup Kadri, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 15

Ara nesil sanatçılarının roman ve hikâyede benimsedikleri edebi akımlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Klasisizm ve Fütürizm
B
Realizm ve Natüralizm
C
Post-modernizm ve Romantizm
D
Fütürizm ve Realizm
E
Romantizm ve Klasisizm
Soru 16

“Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-I”, “Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-N”, “Hikâye Tahlilleri”, “Şiir Tahlilleri” isimli eserleriyle akademik eleştirinin yaygınlaşmasında önemli katkısı olan akademisyen-eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeynep Kerman
B
Ahmet Oktay
C
Şerif Aktaş
D
Mehmet Kaplan
E
Berna Moran
Soru 17

1949’da Yaprak dergisinde çıkan “Genç Şairden Beklenen başlıklı yazısında şiir için yeni olanaklar arayan, şiire yeni insanlar, yeni dünyalar sokup şiirin konusunu genişleten şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazım Hikmet
B
ilhan Geçer
C
Orhan Veli
D
Cemal Süreya
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 18

Nesnel bir eleştiri yapmak niyetiyle Nurullah Ataç’ın eleştiri anlayışına karşı çıkarak eleştirmenliğe başlayan ve “Bilimden Yana” adlı kitabın da sahibi olan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Fuat
B
Berna Moran
C
TahirAlangu
D
Asım Bezirci
E
Vedat Günyol
Soru 19

D grubu adı verilen ve resimde izlenimciliğe karsı çıkan ressamlar topluluğunu aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?

A
Tahsin Yücel
B
Dilek Doltaş
C
Nurullah Berk
D
Yıldız Ecevit
E
Mehmet Kaplan
Soru 20

Cumhuriyet döneminde eleştirinin bağımsız bir alan olmasına önemli katkısı olan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal
B
Nazım Hikmet
C
Yakup Kadri
D
Halide Edip
E
Nurullah Ataç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x