Eleştiri Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Eleştiri Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Âşık Çelebi, tezkiresinde aşağıdaki şairlerden hangisinin doğum yeriyle ilgili yanlışı düzeltmiş ve buna şairin eserini (Hüsrev ü Şirin) örnek olarak göstermiştir?

A
Halilî
B
Cemâlî
C
Celilî
D
Bahtî
E
Vasfî
Soru 2

Şair tezkirelerinde, şiirin ne olduğuna, kökenine, biçim ve içerik bakımından özelliklerine, poetik yönlerine aşağıdaki bölümlerin hangisinde yer verilir?

A
Mukaddime
B
Nesib
C
Girizgah
D
Rahşiye
E
Dâriye
Soru 3

Ziya Paşa, aşağıdaki yazılarının hangisinde halk edebiyatını reddedip divan şiirini yüceltmiştir?

A
Defter-i Âmâl
B
Şiir ve inşâ
C
Zafernâme
D
Harabat Mukaddimesi
E
Terkib-i Bend
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hikâye ve roman eleştirisinde önemli bir eksikliktir?

A
Halkın şiir türüne ilgi duyması
B
Kurguya dayalı eser sayısının az olması
C
Roman ya da hikâye türünün gazetelerde tefrika edilmesi
D
Eserlerde belli konularda tekrara düşülmesi
E
Kurguyla ilgili yeni yaklaşımların, Avrupa romanında yeni gelişmelerin tartışılmaması
Soru 5

“Her edebî dönem bir öncekinin eleştirisiyle hazırlanır.” görüşü aşağıdaki edebî devir eleştirilerinden hangisine aittir?

A
Ara Nesil
B
I. Meşrutiyet
C
Fecr-i Ati
D
II. Meşrutiyet
E
Servet-i Fünûn
Soru 6

Yeni Lisan faaliyetlerini; Genç Kalemler Öncesi, Genç Kalemler Devresi ve Genç Kalemler Sonrası olmak üzere üç döneme ayıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilge Ercilasun
B
Olcay Önertoy
C
Kaya Bilgegil
D
Abdullah Uçman
E
İsmail Parlatır
Soru 7

Aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisi, edebiyata bir milletin kalkınmasını sağlayacak araç olarak bakmış ve böylece bu sanat dalına ne olduğu tam olarak belli olmayan yeni bir fonksiyon yüklemiştir?

A
Tanzimat II. Nesil
B
Servet-i Fünûn Nesli
C
II. Meşrutiyet Nesli
D
Tanzimat I. Nesil
E
Ara Nesil
Soru 8

Ara Nesirde şiir ve şaire dair görüşlerini açıklayan sanatçılar aşağıdakileri n hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mehmet Ziver-Nabizade Nazım-Mehmet Celâl
B
Nigar Binti Osman-Nabizade Nazım-ismail Safa
C
Menemenlizâde Mehmet Tahir-Nabizade Nazım- Mehmet Celâl
D
Menemenlizâde Mehmet Tahir-Nabizade Nazım- Mehmet Refet
E
Menemenlizâde Mehmet Tahir-Ali Kemal-Mehmet Celâl
Soru 9

Hece ile aruzun iki kardeş nehir gibi olduğunu iddia eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Seyfi Orhon
B
Halit Fahri Ozansoy
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
D
Yahya Kemal Beyatlı
E
Ziya Gökalp
Soru 10

Mehmet Behçet Yazar’ın dogmatik eleştiri ile pozitivist eleştiriyi benimsemediğini gösteren yazılarına yer verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münevverlerimiz ve Türkçe Edebiyat
B
Yazarlarımız ve Türk Edebiyatı
C
Aydınlarımız ve Türk Yazını
D
Sanatçılarımız ve Kültürümüz
E
Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı
Soru 11

Mehmet Akif Ersoy’u, “Müslüman Dante” olarak niteleyen eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sezai Kara koç
B
Sadri Ertem
C
Rasim Özdenören
D
ismet Özel
E
Necip Fazıl
Soru 12

Nazım Hikmet’in, Resimli Ay dergisinde imzasız olarak yazdığı “Putları Kırıyoruz” yazısıyla başlayan tartışmaları “yeni doğmakta olan şiirin ve şairin habercisi olarak yorumlayan eleştirmenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Abdülhak Hamit-Mehmet Emin
B
Sadri Ethem-Nahit Sırrı
C
Yakup Kadri-Hamdullah Suphi
D
Kâzım Nami-Yaşar Nabi
E
Nurullah Ataç-Bedrettin Cömert
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Feridun Andaç’ın eleştiri türündeki kitaplarından biridir?

A
Puslu Ada
B
Gerçekçilik Yolunda
C
Yılların Köpüğü
D
Çok Kapılı Oda
E
Bilimden Yana
Soru 14

Eleştirmeden Önce, Çağının Şairi, Turgut Uyar vb. eleştiri alanındaki kitaplarıyla tanınan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cöntürk
B
TahirAlangu
C
Güven Turan
D
Haluk Aker
E
Nurullah Ataç
Soru 15

Eleştiriyi, Yeni çıkan eserler hakkında bilgi veren yazılar olmayıp herhangi bir sanatçı, herhangi bir eser, herhangi bir değer yargısı üzerinde sistemli bir düşünce sonucunda yazılmış eleştirel tarzdaki bütün yazılardır. olarak tanımlayan Cumhuriyet dönemi eleştirmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Alaattin Gövsa
B
Suut Kemal Yetkin
C
Peyami Safa
D
Orhan Burian
E
Nurullah Ataç
Soru 16

Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman isimli eseriyle tanınan ve eleştiride nesnel bir anlayışı benimseyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ramazan Korkmaz
B
Fethi Naci
C
TahirAlangu
D
Olcay Önertoy
E
Mehmet Kaplan
Soru 17

Sanatın ya da edebiyatın incelenmesi, tartışılması, değerlendirilmesi, yargılanması işine, en geniş anlamda, ne ad verilir?

A
Edebiyat Kuramı
B
Eleştiri
C
Edebiyat Tarihi
D
Karşılaştırmalı Edebiyat
E
Belagat
Soru 18

Gelibolulu Âlî’nin, Künhü’l Ahbar adlı eserinde, “tek bir gazelinin yüz kadar şiire bedel olduğunu” söylediği şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakî
B
Fazlî
C
Sakî
D
Hayretî
E
Zatî
Soru 19

Eleştirmenliğe Nurullah Ataç’ın yazdığı tarzda başlamış olsa da Ataç’a göre daha hoşgörülü olan ve hayatının sonuna kadar bu tarzda pek cok eser veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memet Fuat
B
Doğan Hızlan
C
Adnan Binyazar
D
Muzaffer Erdost
E
Rauf Mutluay
Soru 20

Aşağıdaki Tanzimat dönemi sanatçılarından hangisi “En güzel eserler onlardır ki okunduktan sonra da insanı bir müddet düşünmeye mecbur eder.” diyerek sanat, edebiyat ve şiirle ilgili görüşünü dile getirmiştir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Muallim Naci
D
Mizancı Murat
E
Beşir Fuad
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x