Eleştiri Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Eleştiri Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı kültür çevrelerinde ilk Türkçe belagat kitabını aşağıdakilerden hangisi yazmıştır?

A
Ali Şir Nevayî
B
Reşidüttin-i Vatvat
C
Sehî Bey
D
Gelibolulu Sururî
E
Latifi
Soru 2

Edebiyat tarihleri, kültürel gelişmeleri, yazarları ve eserleri nasıl bir sırayla ele alıp değerlendirir?

A
Sistematik
B
Pistomolojik
C
Analitik
D
Antolojik
E
Kronolojik
Soru 3

Latifi, tezkiresindeki şairleri aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırmamıstır?

A
Usta bir şairin bir mazmununu işleyerek daha orijinal hale getirenler
B
Değişik nedenlerle şekil ve içerik bakımından şiir hırsızlığı yapanlar
C
Ölçülü söz söyleme yeteneğine sahip olanlar
D
Kendinden sonra gelen şairlere örnek olamayanlar
E
El değmemiş düşünce ve kendine mahsus hayallere yer verenler
Soru 4

Edebiyat inceleme tarzlarını iç ve dış yaklaşım olarak ikiye ayıran edebiyat eleştirmenleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
M. Bahtin-Z. Todorov
B
R. Wellek-A. Varren
C
F. Thumerel-G. Lanson
D
E. Rallo-A. Compagnon
E
W. Benjamin-T. W. Adorno
Soru 5

Eleştiri türünün ilk başarılı örnekleri aşağıdakilerin hangisinde görülür?

A
Emeviler'de
B
Hindistan'da
C
Eski Mısır'da
D
Eski Yunanistan'da
E
Roma'da
Soru 6

“Meşk” kavramı ilk kez aşağıdaki sanat dallarından hangisiyle birlikte kullanılmaya başlanmıştır?

A
Musiki
B
Hat
C
Ebru
D
Tezhip
E
Minyatür
Soru 7

Cafer Çelebi'nin, “Hevesnâme” adlı mesnevisinde eleştirdiği iki şair aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şeyhî-Ahmet Paşa
B
Celilî-Mesihî
C
Zatî-Bâkî
D
Hayretî-Fazlî
E
Nefî-Hayalî
Soru 8

“Muktezâ-yı hâle mutabakat” ibaresinin tam ve doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözün fazla uzatılmadan ve kastedileni tam ifade eder bir şekilde söylenmesi
B
Sözün muhatabın anlayacağı şekilde yavaş yavaş ve anlaşılır bir dille söylenmesi
C
Sözün mevcut şartlara, bulunulan yere ve zamana uygun tarzda söylenmesi
D
Sözün etkileyici ve tam zamanında düzgün bir şekilde ifade edilmesi
E
Sözün neden sonuç ilişkisi göz önünde bulundurularak etkili söylenmesi
Soru 9

Süleyman Paşa’nın, değişen zihniyetin belagat kitaplarına yansımasını gösteren ve dönemi için bir model oluşturan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Istılahatu’ş-Şİ’riyye
B
Misbahü’l Fesaha
C
Miftahü’l Belaga
D
Tercemei-i Telhis
E
Mebani’l inşa
Soru 10

Eleştiriyi “Kitaplardan zevk almak, onlarla duyguları inceltmek ve zenginleştirmek sanatıdır.” şeklinde tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berna Moran
B
Sainte Beuve
C
Jules Lemaître
D
Scaliger
E
Louis Hebert
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Batı retoriğine yönelmiş ilk edebiyat kuramcısıdır?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Muallim Naci
D
Mizancı Murat
E
Beşir Fuad
Soru 12

Namık Kemal, “Tahrib-i Harabat” adlı eserini ne zaman ve nerede yazmıştır?

A
1874, Magosa
B
1875, Rodos
C
1876, Sakız
D
1877, İstanbul
E
1878, Midilli
Soru 13

Ziya Paşa, çocukluk hatıralarına aşağıdaki çevirilerinin hangisinin önsözünde yer vermiştir?

A
Endülüs Tarihi
B
Engizisyon Tarihi
C
Emile
D
Telemaque
E
Tartüffe veya Riyanın Encamı
Soru 14

Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farklı edebî türler
B
Dil anlayışı
C
Konu çeşitliliği
D
Eleştiri tarzı
E
Anlam sanatları
Soru 15

Edebiyatı, bir milletin “tercüme-i ahvâli” ve “hayat-ı maneviyyesi” olarak gören sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşir Fuad
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Namık Kemal
E
Mizancı Murat
Soru 16

Namık Kemal’in romantik kelimesi üzerinde durduğu ve Shakespeare, Walter Scott, Schiller, Lord Byron, Victor Hugo vb. Bati’nm önde gelen yazarları hakkında kısa bilgiler verdiği yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahrib-i Harabat
B
Mukaddime-i Celâl
C
intibah Mukaddimesi
D
irfan Paşa Mektubu
E
Mes-Prison Muâhezenâmesi
Soru 17

Muallim Naci’nin, “Muhâberât ve Muhâverât” adlı eseri aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle yaptığı mektuplaşmalardan oluşur?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Namık Kemal
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Abdülhak Hamit Tarhan
E
Ziya Paşa
Soru 18

Türk edebiyat tarihinin ilk tenkitli monografisi olan Victor Hugo’yu, 1885'te aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

A
Mizancı Murat
B
Şinasi
C
Namık Kemal
D
Beşir Fuad
E
Muallim Naci
Soru 19

Namık Kemal’in, Ziya Paşa’nın “Harâbât”nın ikinci ve üçüncü cildini eleştirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takîb
B
irfan Paşa Mektubu
C
Mukaddime-i Celâl
D
intibah Mukaddimesi
E
Tahrib-i Harabat
Soru 20

Abdülhak Hamit Tarhan, “Bir Şairin Hezeyânı” adlı şiirindeki görüşlerini daha sonra aşağıdaki eserlerinin hangisinde tekrarlamıştır?

A
Eşber
B
Nâ-kâfi
C
Tarık
D
Duhter-i Hindû
E
Makber Mukaddimesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x