Eleştiri Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Eleştiri Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Mektup”, “deneme” ve “lirik şiir” aşağıdaki metin gruplarından hangisine girer?

A
Haber Fonksiyonlu Metinler
B
ifade Fonksiyonlu Metinler
C
Etkileme Fonksiyonlu Metinler
D
Poetik Metinler
E
Mesaj Merkezli Metinler
Soru 2

Cafer Çelebi'nin, “Hevesnâme” adlı mesnevisinde eleştirdiği iki şair aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şeyhî-Ahmet Paşa
B
Nefî-Hayalî
C
Zatî-Bâkî
D
Celilî-Mesihî
E
Hayretî-Fazlî
Soru 3

Edebiyat inceleme tarzlarını iç ve dış yaklaşım olarak ikiye ayıran edebiyat eleştirmenleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
R. Wellek-A. Varren
B
E. Rallo-A. Compagnon
C
M. Bahtin-Z. Todorov
D
W. Benjamin-T. W. Adorno
E
F. Thumerel-G. Lanson
Soru 4

Şair tezkirelerinde, şiirin ne olduğuna, kökenine, biçim ve içerik bakımından özelliklerine, poetik yönlerine aşağıdaki bölümlerin hangisinde yer verilir?

A
Dâriye
B
Nesib
C
Girizgah
D
Rahşiye
E
Mukaddime
Soru 5

Eleştiri türünün ilk başarılı örnekleri aşağıdakilerin hangisinde görülür?

A
Roma'da
B
Emeviler'de
C
Eski Mısır'da
D
Eski Yunanistan'da
E
Hindistan'da
Soru 6

Abdülhak Hamit Tarhan, “Nâ-kâfî” adlı şiiri hangi tarihte, hangi dergide yayımlanmıştır?

A
1888-Hürriyet
B
1887-Medeniyet
C
1886-Gayret
D
1889-Servet
E
1890-Millet
Soru 7

Namık Kemal'in, Victor Hugo’nun Cromvvell Önsözü'nden esinlenerek yazdığı iddia edilen ve dokuz alt bölümden oluşan edebi eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Renan Müdâfaanâmesi
B
Mes-Prison Muâhezenâmesi
C
Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi
D
intibah Mukaddimesi
E
Mukaddime-i Celâl
Soru 8

Şinasi ile Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis gazetesinden Sait Bey, 1864'te aşağıdakilerden hangisi üzerine tartışmıştır?

A
Batı edebiyatına yönelmenin gerekliliği
B
Romanlarda hangi konuların işlenmesi gerektiği
C
Belagat anlayışının sürdürülmesi
D
Dilin sadeliği
E
Biçimsel öğeler
Soru 9

Muallim Naci’nin yazım kuralları ile edebiyat terimlerini incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
intikad
B
Demdeme
C
Mektuplarım
D
lstılahat-ı Edebiyye
E
Muhâberât ve Muhâverât
Soru 10

Aşağıdaki Tanzimat dönemi sanatçılarından hangisi “En güzel eserler onlardır ki okunduktan sonra da insanı bir müddet düşünmeye mecbur eder.” diyerek sanat, edebiyat ve şiirle ilgili görüşünü dile getirmiştir?

A
Mizancı Murat
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Muallim Naci
D
Beşir Fuad
E
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 11

Hece ile aruzun iki kardeş nehir gibi olduğunu iddia eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal Beyatlı
B
Halit Fahri Ozansoy
C
Ziya Gökalp
D
Orhan Seyfi Orhon
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ara nesil sanatçılarından biri değildir?

A
Fatma Aliye Hanım
B
Abdülkerim Sâbit
C
Ali Kemal
D
Fazlı Necip
E
Sâmipaşazâde Sezâi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Ara Nesil yazarlarının, tenkitle ilgili yazılarına yer verdikleri dergi ya da gazetelerden biri değildir?

A
Gayret
B
Tercüman-ı Hakîkat
C
Muhit
D
Tercüman-ı Ahvâl
E
Saadet
Soru 14

Türkün Kitabı adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Rıza Tevfik
B
Fuat Köprülü
C
Aka Gündüz
D
Tevfik Fikret
E
Halide Edip
Soru 15

Osmanlı kültür çevrelerinde Türkçe ilk belagat kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadıki-i Avşar
B
Tebrizli Ahmedî
C
Gelibolulu Sürurî
D
Ahmet Bardahî
E
Sekkakî
Soru 16

1938’deki eleştiri ve eleştirmen tartışmalarında edebi eleştirinin memleketteki edebi düşüncenin bir genel fikrini yansıtması gerektiğini; iyi bir eleştirmenin ise, öncelikle çok değişik bakış açılarına sahip iyi bir okuyucu olması gerektiği görüşünü ileri süren eleştirmen-yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşar Nabi
B
Haşan Ali Yücel
C
Orhan Burian
D
Mehmet Behçet
E
Yakup Kadri
Soru 17

Eleştirmeden Önce, Çağının Şairi, Turgut Uyar vb. eleştiri alanındaki kitaplarıyla tanınan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahir Alangu
B
Nurullah Ataç
C
Hüseyin Cöntürk
D
Haluk Aker
E
Güven Turan
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rifat Güzelşen’in eserlerinden biri değildir?

A
Genel Göstergebilim Sorunları
B
Eleştiri Seçkisi, Eleştirel Bakış Açıları
C
XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları
D
Göstergebilimin ABC’si
E
Eleştirinin ABC'si
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Kaplan’ın eserlerinden biri değildir?

A
Tanpınar’ın Şiir Dünyası
B
Roman Tahlilleri
C
Şiir Tahlilleri-II
D
Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-I
E
Hikâye Tahlilleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Nâzım Hikmet’in Resimli Ay dergisinde yayımlanan “Putları Kırıyoruz” yazısında putlaştırılan şairlerden biri olarak gösterilmiştir?

A
Abdülhak Hamid Tarhan
B
Ahmet Haşim
C
Muallim Naci
D
Yahya Kemal Beyatlı
E
Tevfik Fikret
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x