Eleştiri Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Eleştiri Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat incelemelerinde dış yaklaşım modelinin önem verdiği hususlar arasında yer almaz?

A
Eser ve yazar
B
Edebiyat ve biyografi
C
Mit ve semboller
D
Edebiyat ve psikoloji
E
Toplum ve felsefe
Soru 2

Divanların başında şiir ve şair kavramlarını açıklayan, şairin divan tertip etme gerekçesini ifade eden mensur veya manzum/mensur karışık olmak üzere yazılmış bölümlere ne ad verilir?

A
Dibace
B
Sebeb-i Telif
C
Hatime
D
Mukaddime
E
Fahriye
Soru 3

__________ kavramı belagat kitaplarında sözün akıcılığını ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
izafet
B
Tab'
C
ibda
D
Selika
E
Selâset
Soru 4

“Tercüme eserler, parodiler, nazireler” metin tipi olarak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Dış metin
B
Art metin
C
Ek metin
D
iç metin
E
Tip metin
Soru 5

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi “edebiyatın yöntemlerini, ilkelerini, kategorilerini ve ölçütlerini” araştırır?

A
Edebiyat sosyolojisi
B
Edebiyat eleştirisi
C
Edebiyat tarihi
D
Edebiyat kuramı
E
Belagat bilimi
Soru 6

XVI. yüzyılda Muidî’nin bir çeşit benzetmeler kılavuzu olarak yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misbahü’l-Fesaha
B
Miftahü’t-Teşbih
C
Mebani’l-inşa
D
Istılahatu’ş-Şİ’riyye
E
Miftahü’l-Belaga
Soru 7

Fenniye-i Eşar adlı eser aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Bağdatlı Ruhî
B
Latifî
C
Nedîm
D
Fuzûlî
E
Haşan Yaver
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Herat Tezkirelerinden biridir?

A
Heşt Behişt
B
Baharistan
C
Gülşen-i Şu’ara
D
Künhüî-Ahbar
E
Hüsrev ü Şirin
Soru 9

Muallim Naci’nin “Muallim” adlı eseri aşağıdaki gazetelerin hangisinde yayımlanan makalelerinden oluşur?

A
Tercümân-ı Ahvâl
B
Hürriyet
C
ibret
D
Tercümân-ı Hakîkat
E
Tasvîr-i Efkâr
Soru 10

XIX. yüzyılda Amerika’da doğup II. Dünya savaşından sonra Avrupa’da gelişen ________ , konuşan özne ile dil işaretleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
edimbilim
B
anlambilim
C
sözceleme
D
bildirişim
E
poetika
Soru 11

Abdülhak Hamit’in sömüren (İngiltere) sömürülen (Hindistan) tezadı üzerine kurguladığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nâ-kâfî
B
Makber Mukaddimesi
C
Duhter-i Hindû’nun Hâtime Bölümü
D
Bir Şairin Hezeyanı
E
Sahra
Soru 12

Namık Kemal’in; Shakespeare, Walter Scott, Schiller, Lord Bayron, Victor Hugo ve Alfred de Musset gibi Batı’nın önde gelen yazarları hakkında kısa bilgiler verdiği eleştiri yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Renan Müdâfaanâmesi
B
Mukaddime-i Celâl
C
irfan Paşa Mektubu
D
Takîb
E
intibah Mukaddimesi
Soru 13

Türk edebiyatında ilk kez realizm ve natüralizmden bahseden ve bu akımlarla ilgili bilgiler veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Abdülhak Hamit Tarhan
C
Beşir Fuad
D
Şinasi
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 14

Türk edebiyatında uygulamalı eleştirinin ilk örneklerini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Cevdet Paşa
B
Mizancı Murat
C
Ahmet Midhat Efendi
D
Abdülhak Hamit
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 15

__________ Ömer Faruk Akün'ün ifadesiyle; Namık Kemal'in bütün yazıları içinde edebiyata dair görüşlerini en geniş ölçüde açıklayan eseridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi
B
Mes-Prison Muâhezenâmesi
C
Renan Müdâfaanâmesi
D
Mukaddime-i Celâl
E
intibah Mukaddimesi
Soru 16

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında edebiyat kavramını, yeni bir yaklaşımla ilk kez ele alıp tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ahmet Midhat Efendi
C
Şinasi
D
Ziya Paşa
E
Beşir Fuad
Soru 17

Namık Kemal’in, Ziya Paşa’nın Harâbâtının ikinci ve üçüncü cildini tenkit ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukaddime-i Celâl
B
irfan Paşa Mektubu
C
intibah Mukaddimesi
D
Tahrib-i Harabat
E
Takîb
Soru 18

Recaizade Mahmut Ekrem, “En güzel eserler onlardır ki okunduktan sonra da insanı bir müddet düşünmeye mecbur eder.” diyerek sanat, edebiyat ve şiirle ilgili görüşlerini aşağıdaki yazılarının hangisinde dile getirmiştir?

A
Şiir ve inşâ
B
Araba Sevdası Önsözü
C
Takrizât
D
III. Zemzeme Mukaddimesi
E
Talim-i Edebiyat
Soru 19

Eserin değeri problemiyle ilgilenen, eser hakkında iyi yahut kötü, güzel yahut çirkin, faydalı yahut zararlı tarzında yargıya varan eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüküm Eleştirisi
B
Açıklayıcı Eleştiri
C
Dış Eleştiri
D
iç Eleştiri
E
Niteleyici Eleştiri
Soru 20

Yeni Türk nesrini aşağıdaki yazarlardan hangisi başlatmıştır?

A
Şinasi
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
Ahmet Cevdet Paşa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x