Endüstri Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Post-Endüstriyel Toplumun Gelişi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
A. Toffler
B
E. Dürkheim
C
A. Comte
D
M. Weber
E
D. Bell
Soru 2

Türkiye’de nüfusun işgücüne katılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işgücüne dahil olmayan nüfus azalmaktadır.
B
Kırda kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerden yüksektir.
C
işgücüne katılım oranı, erkeklerde kadınlara göre daha yüksektir.
D
işgücüne katılma oranı, kentlerde kırsal kesime göre daha yüksektir.
E
işgücüne katılım oranı artmaktadır.
Soru 3

Etkin sendikaların ve işçi - işveren arasında günümüzdeki gibi bir aktin olmadığı, sanayileşmenin ilk dönemine karşılık gelen, endüstri ilişkilerinin gelişim süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müdahaleci dönem
B
Post-endüstriyel dönem
C
Refah toplumu dönemi
D
Kitle üretim dönemi
E
Liberal dönem
Soru 4

Dinamiklerini bilgiden alan, toplumun talep ettiği becerilerle yetiştirilmiş uzmanların ve profesyonellerin öncü insan olduğu, ana üretim sektörü hizmetler sektörü olan toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri sonrası toplum
B
Endüstri toplumu
C
Modern toplum
D
Pre-modern toplum
E
Feodal toplum
Soru 5

Toplumun temelinde ekonomik ilişkilerin gelişmesine dayanan, belirli yasalarca yönetilen doğal - tarihsel bir süreç olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Marx
B
H. Spencer
C
T. Parsons
D
A. Comte
E
M. Weber
Soru 6

Profesyonel mesleklerin toplumsal iş bölümünde pozitif ve önemli rol oynadığını, bu mesleklerin toplum değer ve hedeflerini yansıtan durağan kurumlar olduğunu savunan teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışmacı
B
Feminist
C
Fonksiyonalist
D
Kurumsal
E
Eleştirel
Soru 7

Modern endüstri toplumunun bir sonucu, karar ve eylemlerin etkilerinin öngörülemez bir nitelik kazandığı evresi olarak ifade edilen topluma ne ad verilir?

A
Sosyalist toplum
B
Risk toplumu
C
Toplumsal dinamik
D
Kent toplumu
E
Folk toplumu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi süreç yaklaşımına göre, bir mesleğin profesyonelleşmesinde geçirmesi gereken süreçlerden biri değildir?

A
Eğitim alanının açılması
B
Mesleğin yarı zamanlı hale gelmesi
C
Ulusal bir derneğinin kurulması
D
Etik kurallarının belirlenmesi
E
Politik girişimlerde bulunması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi risk toplumunu etkileyen ve belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Devletin değişen rolü
B
Küreselleşme
C
Ekolojik sorunlar
D
Sınıf çatışması
E
Postmodern durum
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Nitelik Yaklaşımına göre, profesyonel mesleği karakterize eden niteliklerden biri değildir?

A
Ayırt edici bir kültür
B
Vasıfsız işgücü
C
Kendi çıkarından çok toplum çıkarlarına yönelme
D
Öz kontrol mekanizması
E
Sistematik bilgi
Soru 11

U. Beck’in risk toplumunda hakim olduğunu savunduğu, çokluk, belirsizlik çerçevesinde dünyanın düzensizliği, kaotik yapılar ve işleyişler, bulanıklık, yan yana olma, çift değerlilik gibi durumları ifade eden felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ancak ve ancak felsefesi
B
Risk felsefesi
C
ise felsefesi
D
Ya da felsefesi
E
Ve felsefesi
Soru 12

Anadolu topraklarında sanayileşmeye ilişkin ilk girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Islahı Sanayi Komisyonu
B
24 Ocak Kararları
C
Özelleştirme
D
İzmir iktisat Kongresi
E
Islahat Fermanı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi KİT’lerin özelleştirilmesinden beklenen faydalardan biridir?

A
Kamu sektörünün sanayideki payını artırmak
B
Özelleştirme gelirlerini kamu harcamalarının finansmanında kullanmak
C
Kamu kesimindeki istihdamı artırmak
D
Sektördeki bürokrasiyi azaltmak
E
Yeni teknoloji kullanımını teşvik etmek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci politikaların ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir?

A
Ulusal markaları ortaya çıkarması
B
Dışa bağımlılığı azaltması
C
ihracatı artırması
D
Rekabetçi olmayan bir sanayi ortaya çıkarması
E
Kamu kesimi çalışanlarının artmasını sağlaması
Soru 15

Para ve maliye politikalarındaki araçlarla kaynak tahsisini ya da üretim ve kaynak tahsisinin genel mekanizmalarını değiştirmek için tasarlanan politika eylemlerine ne ad verilir?

A
Teknoloji politikaları
B
Yatırım politikaları
C
Devletçi politikalar
D
Sanayi politikaları
E
ithal ikameci politikalar
Soru 16

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sanayileşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Osmanlı döneminden ileri bir sanayi politikası devralınmıştır.
B
Teşviklerle geliştirilen ilk sanayi alt kolu sektörü demir-çeliktir.
C
Özel sektörle sanayileşme başarılı olmuştur.
D
Sanayi sektöründeki büyüme tarımın gerisinde kalmıştır.
E
1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın herhangi bir etkisi olmamıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmalarının, yatırım yapılan ülkeye sağladığı katkılarından biridir?

A
Ucuz işgücü temin etmek
B
Ülkelerdeki üretim darboğazının azalmasını sağlamak
C
Emeğin mobilitesini zayıflatmak
D
Sermayenin mobilitesini artırmak
E
Dünya çapında tekelci firmaların oluşmasını sağlamak
Soru 18

Bölgesel arz yapısının güçlendirilmesi, cazip yatırım ortamının tesis edilmesi, merkezi karar yerine yerel inisiyatifin güçlendirilmesi ve beşeri sermaye gibi kavramların gündeme getirildiği büyüme teorisi aşağıdakilerden hangidir?

A
Klasik ekonomi teorisi
B
Likidite teorisi
C
içsel büyüme teorisi
D
Rostow büyüme teorisi
E
Merkezi planlama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel ve ulusal rekabeti etkileyen üretken çevre faktörlerinden biridir?

A
Fiyat istikrarı
B
Yüksek nitelikli işgücü
C
Temel altyapı
D
Makul işsizlik oranı
E
Uluslararasılaşma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Fiyatta kusursuzluk
B
Müşteri odaklılık
C
Üst yönetim liderliği
D
Sürekli gelişme
E
Tam katılım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x