Endüstri Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arızi ya da geçici işsizlik hariç olmak üzere, çalışma irade ve kararında olan emek birimlerinin üretime bilfiil katılma durumuna ne ad verilir?

A
Eksik istihdam
B
Tam istihdam
C
Korunmasız istihdam
D
Kayıtdışı istihdam
E
Yetersiz istihdam
Soru 2

Mevcut işinde veya diğer işlerinde 40 saatten daha az çalıştığı halde daha fazla çalışmak isteyen bir işçinin istihdam biçimini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zamana bağlı eksik istihdam
B
Kayıt dışı istihdam
C
Yetersiz istihdam
D
işteki duruma bağlı istihdam
E
Tam istihdam
Soru 3

Kalite Kontrol El Kitabı ile kalite konusunda dünya çapında bir referans haline gelen ve kalite olgusunun kalite planlama, kalite kontrol ve kalite geliştirme süreçleri çerçevesinde ele alınması gerektiğini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Walter Shevvart
B
Kaoru Ishikavva
C
Peter Ferdinand Drucker
D
Joseph Juran
E
Armond Feigenbaum
Soru 4

Özellikle 1970’lerden sonra başlayan post-endüstriyel dönüşüm sonrası gündeme gelen endüstri ilişkileri dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitle üretimi dönemi
B
Sendikasız endüstri ilişkileri dönemi
C
Devletçi dönem
D
Liberal dönem
E
Müdahaleci dönem
Soru 5

Tam zamanında üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Stoksuz üretim olarak da bilinir.
B
ilk defa Japonya’da uygulanmıştır.
C
Müşteri talepleri dışında üretilmiş ürünlerin de stoklanmamasını gerektirir.
D
Gereksiz yere ham madde stoklamayarak maliyetleri düşürmeyi amaçlar.
E
Edvvards Deming tarafından geliştirilmiştir.
Soru 6

Üretim, tüketim ve gelir arasında bir denge ve istikrarın sağlanması için devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. M. Keynes
B
A. Smith
C
J. B. Say
D
D. Hume
E
A. Comte
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yükselen yeni toplum için kullanılan kavramlardan biri değildir?

A
Kıtlık sonrası toplum
B
Teknokratik çağ
C
Endüstri toplumu
D
Ekonomi sonrası toplum
E
Uygarlık sonrası toplum
Soru 8

Piyasa koşullarında taleplerde meydana gelen dalgalanmalara paralel olarak işletmelerin işgücü istihdamında artışa veya azalışa gitmesine ne ad verilir?

A
işlevsel esneklik
B
Teknolojik esneklik
C
Yönetimsel esneklik
D
Sayısal esneklik
E
Üretimde esneklik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Freyer'e göre teknik gelişmenin ortaya çıktığı dalgalardan biri değildir?

A
Kimya çağı
B
Dokuma endüstrisi dalgası
C
Elektrik endüstrisi dalgası
D
Petrol çağı
E
Ulaştırma dalgası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş aramada en yoğun kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Özgeçmiş gönderme
B
Özel istihdam bürolarını kullanma
C
Form doldurma
D
Gazetede ilan verme-ilana cevap verme
E
Arkadaş-akraba aracığıyla iş bulma
Soru 11

Sendika kavramı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
ABD
B
Polonya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Almanya
Soru 12

İşçilerin, topluca çalışmaması suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak ya da bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına ne ad verilir?

A
Kanuni olmayan lokavt
B
Başkaldırı
C
Lokavt
D
Grev
E
Toplu iş sözleşmesi
Soru 13

Sosyolojinin ilk döneminini “yeni endüstri toplumunun bilimi” olarak nitelendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Freyer
B
Bottomore
C
Kumar
D
Saint- Simon
E
Comte
Soru 14

Ekonomik düzen, politik sistem ve kurumsal yapılar gibi büyük ölçekli toplumsal sistemlerin çözümlenmesi gibi konulara odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makro sosyoloji
B
Mikro sosyoloji
C
Feminist sosyoloji
D
Fenomenolojik sosyoloji
E
Sembolik etkileşimci yaklaşım
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Post- fordist üretim ve yönetim biçiminin özellikleriyle karşılaştırıldığında, toplam kalite yönetiminde öne çıkan temel noktalardan biri değildir?

A
Sermaye odaklılık
B
Çalışanların eğitim ve katılımı
C
Kalite geliştirme
D
Problem çözme
E
israfı önleme
Soru 16

I. Sosyal hakların ve sosyal korumanın olması
II. Terfi olasılığı
III. istihdam ve sürekli gelir garantisi
IV. işlem maliyetlerinin azalması
Yukarıdakilerden hangileri içsel işgücü piyasasında işçinin sahip olduğu avantajlardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
l, III velV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sendikasız endüstri ilişkileri sisteminin isteklerinden biri değildir?

A
Bilinçli çalışanlar
B
Sorumluluk alan çalışanlar
C
Analiz eden çalışanlar
D
Katılımcı çalışanlar
E
Çok çalışan çalışanlar
Soru 18

İşgücü piyasasında yeterince açık iş olmaması nedeniyle meydana gelen işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal işsizlik
B
Geçici işsizlik
C
Konjonktürel işsizlik
D
Teknolojik işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 19

I. Sendikalar sınıf örgütleridir.
II. Fransa ve Türkiye’de sendika yalnızca işçi örgütlerini ifade eder.
III. Sendika kavramı ilk olarak İngiltere’de kullanılmıştır.
IV. Sendikalar demokratik örgütleridir.
V. İngiltere, ABD, Almanya’da sendika hem işçi hemen de işveren örgütlerini ifade eder.
Sendikacılıkla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve V
B
I, III ve IV
C
II, III ve V
D
I, IV ve V
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Endüstri toplumu kavramı yerine “kapitalizm” kavramını kullanmayı tercih eden sosyologlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Aron ve Spencer
B
Bottomore ve Nisbet
C
Saint-Simon ve Aron
D
Saint-Simon ve Comte
E
Marx ve Weber
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x