Endüstri Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tam zamanında üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir.
B
ilk defa Japonya’da uygulanmıştır.
C
Gereksiz yere hammadde stoklamayarak maliyetleri düşürmeyi amaçlar.
D
Stoksuz üretim olarak da bilinir.
E
Müşteri talepleri dışında üretilmiş ürünlerin de stoklanmamasını gerektirir.
Soru 2

Manuel Castells tarafından post-endüstriyel toplumu tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Network toplumu
B
Ekonomi sonrası toplum
C
Teknokratik çağ
D
Enformasyon toplumu
E
Bilgi toplumu
Soru 3

1962 yılında “Amerika Birleşik Devletlerinde Üretim ve Bilginin Dağılımı” adıyla yayınlanan ve enformasyon toplumuna ilişkin öncü çalışmalardan biri olan araştırma aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?

A
Daniel Bell
B
Fritz Machlup
C
Y. Masuda
D
Peter F. Drucker
E
Manuel Castells
Soru 4

Toffler, standartlaşmanın, merkeziyetçiliğin, fabrika düzeninin ortadan kalktığı, sürekli ve hızlı değişimin egemen olduğu toplum biçimini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlar?

A
Katılımcı Demokrasi
B
Teknokratik Çağ
C
Enformasyon Toplumu
D
Bilgi Çağı
E
Üçüncü Dalga
Soru 5

Kalite ile ilgili çalışmaların bilimsel esaslara göre yapılması gerektiğini öne sürerek, istatistiki süreç kontrolü uygulamasını başlatan kalite yönetim uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Philip Crosby
B
Walter Shewhart
C
Joseph Juran
D
Edwards Deming
E
Kaoru Ishikawa
Soru 6

I. Sendikal faaliyetlerin güçlü olması
II.işe ve kendine yabancılaşmanın söz konusu olması
III.Yatay örgütlenme modelinin benimsenmesi
IV.Stoksuz üretimin gerçekleşmesi
Yukarıdakilerden hangileri Taylorist yönetim anlayışının özelliklerinden değildir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 7

Piyasa koşullarında taleplerde meydana gelen dalgalanmalara paralel olarak işletmelerin işgücü istihdamında artışa veya azalışa gitmesine ne ad verilir?

A
Sayısal esneklik
B
işlevsel esneklik
C
Üretimde esneklik
D
Teknolojik esneklik
E
Yönetimsel esneklik
Soru 8

Masuda’ya göre enformasyon toplumunda egemen olacak demokrasi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal demokrasi
B
Mozaik demokrasi
C
Katılımcı demokrasi
D
Temsili demokrasi
E
Radikal demokrasi
Soru 9

Daha az iş gücü ile daha az bir zamanda, daha az araç gereç kullanarak müşterinin talep ettiği ürünlerin üretilmesini ifade eden üretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalın yönetim
B
Tam zamanında üretim
C
Kalite çemberleri
D
Sürekli iyileştirme
E
Değişim mühendisliği
Soru 10

Ortaya çıkışı itibariyle sosyolojiyi “yeni endüstri toplumunun bilimi” olarak nitelendiren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Comte
B
Saint- Simon
C
Spencer
D
Bottomore
E
Kumar
Soru 11

I. Kitle örgütleri olması
II.Sınıf örgütleri olması
III.Meslek örgütleri olması
Yukarıdakilerden hangileri sendikaların evrensel özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

I. istihdam dışı olup iş bulamamış olmak
II.Gayri iradi olarak çalışamamak
III.Çalışma arzu ve gücüne sahip olmak
IV.iş arama eylemini bırakmış olmak
Yukarıdakilerden hangileri işsizliği tanımlayan temel unsurlardan değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 13

İşverenin başvuru yapan işgücü arasından kendisine uygun olanını seçtiği işgücü piyasası aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkileşim
B
Sunum
C
Tarama
D
Katılım
E
Alım
Soru 14

İşveren güdümlü sendikacılığı ifade etmek amacıyla kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kızıl sendika
B
Sarı sendika
C
işçi sendikası
D
işveren sendikası
E
Yeşil sendika
Soru 15

İşgücü piyasasında aktif olma ve yoksulluk sınırının altında gelire sahip olma gibi unsurları aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?

A
Göreli yoksullar
B
Eksik istihdam
C
Açlık sınırı
D
Çalışan yoksullar
E
Korunmasız istihdam
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllardan sonra sendika üye sayısında artış yaşayan ülkelerden biridir?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Kanada
D
Fransa
E
ispanya
Soru 17

Bir işverene bağlı olarak düzenli ve sürekli olmadan işine göre mevsimlik, geçici ya da iş buldukça çalışanlara ne ad verilir?

A
Ücretsiz aile işçisi
B
Yevmiyeli
C
Maaşlı
D
işveren
E
Kendi hesabına çalışan
Soru 18

I. istihdam odaklı makro politika eksikliği
II.Eğitimde ademi merkeziyetçi yapı
III.Düşük eğitimli işgücü
IV.Eğitime erişimdeki sorunlar
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin işsizlik ve istihdam konusundaki temel sorunlarındandır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 19

Türkiye’de 1923-1946 yılları arasında sendikalaşmanın önünde siyasal, ekonomik ve hukuki engellerin olduğu sendikalaşma dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müdahaleci dönem
B
Kuruluş dönemi
C
Gelişme dönemi
D
Neo-liberal dönem
E
Cemiyetler dönemi
Soru 20

I. Bürokrasinin ve toprak sahiplerinin toplumdaki en önemli sınıflar olması
II.Türkiye’de sendikacılığın kişilik kazanma dönemi olması
III.Ekonomik kalkınmada planlı döneme geçilmiş olması
IV.Sağ ve sol ideolojilerin gelişme fırsatı bulması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de sendikacılığının gelişme dönemine ait özelliklerdendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x