Endüstri Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1960’lardan itibaren endüstriyel toplumun temel karakteristiklerinde meydana gelen değişmeler, ortaya çıkan yeni toplumu tanımlama amaçlı çok sayıda kavramsallaştı rmayı beraberinde getirmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre endüstri sonrası ortaya çıkan bu toplum türüne ilişkin kavram ve teorisyen eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?

A
Drucker - Bilgi toplumu
B
Brzezinski - Teknokratik çağ
C
Daniel Bell - Enformasyon toplumu
D
Bookchin - Kıtlık sonrası toplum
E
Castells - Netvvork toplumu
Soru 2

I. Fiyatta kusursuzluk
II. Kullanımda kusursuzluk
III. Tasarımda kusursuzluk
Yukarıdakilerden hangileri toplam kalite yönetimi çerçevesinde kalite kavramının temel özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından biri olan Türk-İş kaç yılında kurulmuştur?

A
1952
B
1967
C
1976
D
1983
E
1994
Soru 4

1970’lerde uygulanmaya başlanan Post - Fordist yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Standart ürünlerin seri ve kitlesel üretimi başlamıştır.
B
Bilgisayar destekli esnek teknolojiye dayalıdır.
C
Ekip çalışmasına dayalı üretim anlayışı benimsenmiştir.
D
Kalite kavramı ön plana çıkmıştır.
E
Taleplerde farklılaşma ortaya çıkmıştır.
Soru 5

__________, işgücü piyasalarında açık işler ile iş arayanların aynı anda mevcut olmaları ve bir araya gelememeleri sonucunda oluşan uzun süreli işsizliktir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Konjoktürel işsizlik
B
Yapısal işsizlik
C
Mevsimlik işsizlik
D
Geçici işsizlik
E
Gizli işsizlik
Soru 6

İşveren güdümlü sendikacılığı ifade eden sarı sendikacılık teriminin ilk defa kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Rusya
C
Almanya
D
İngiltere
E
Portekiz
Soru 7

I. Atıl faktörlerin üretime katılması ve düşük fiyatla mal üretimine imkân tanır.
II. işsizliği azaltır.
III. Daha fazla sayıdaki işgücüne sosyal güvence sağlar.
IV. işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürür.
Kayıt dışı istihdam ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I,II ve IV
Soru 8

I. işgücü büyük oranda sanayi sektöründe istihdam edilmektedir.
II. Endüstriyel üretimde enformasyon yoğun teknolojiler kullanılmaktadır.
III. Araştırma kuruluşları ve üniversiteler dönemin temel kurumlandır.
Post-endüstriyel toplumlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Sendikacılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fransa’da sendika kavramı hem işçi işveren örgütlerini ifade eder. hem
B
Sendika kavramının ilk kullanıldığı İngiltere’dir. ülke
C
Türkiye’de sendika kavramı yalnızca örgütlerini ifade eder. işçi
D
Sendikalar sınıf örgütleridir.
E
Sendikalar mücadele örgütleridir.
Soru 10

Post-Fordist yönetim anlayışında uygulanan ve vasıflı işgücünün farklı işlerde çok amaçlı olarak kullanımı anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetimsel esneklik
B
Sayısal esneklik
C
Teknolojik esneklik
D
Üretimde esneklik
E
işlevsel esneklik
Soru 11

İlk dönem sosyologlarının endüstri toplumuna ilişkin görüşleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Weber’e göre sınıf, üretimle değil tüketimle ilgilidir.
B
Durkheim’a göre endüstri toplumları organik dayanışmacı bir yapı sergiler.
C
Comte, endüstriyel aşamayı nihai aşama olan pozitif toplumsal aşama ile özdeşleştirir.
D
Sain Simon’un endüstri toplumu tezinin merkezinde rasyonelleşme vardır.
E
Marx’a göre sınıflararası çatışmanın kaynağı endüstridir.
Soru 12

Endüstri toplumlarında sınıf çatışmalarının toplu pazarlık, tahkim, arabuluculuk şeklinde kurumsallaştırıldığını, dolayısıyla sınıflar arasındaki gerginliklerin endüstrileşmenin ilk yıllarındaki şiddetini kaybettiğini savunan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Raymond Aron
B
Ralf Dahrendorf
C
Krishan Kumar
D
Anthony Giddens
E
Alvin Toffler
Soru 13

Edvvards Deming tarafından geliştirilen ve planlama, kontrol ve harekete geçme odaklı bir çalışma grubu olarak tanımlanan yeni yönetim metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam zamanında üretim
B
Değişim mühendisliği
C
Kalite çemberleri
D
Sürekli iyileştirme
E
Yalın yönetim
Soru 14

iş yerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak biçimde, işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
grev
B
lokavt
C
başkaldırı
D
toplu iş sözleşmesi
E
kanuni olmayan lokavt
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yeni yönetim tekniklerinden olan Altı Sigma’nın ilkelerinden biri değildir?

A
Müşteri odaklılık
B
Sınırsız iş birliği
C
Lider merkezli yönetim
D
Yukarıdan aşağıya eğitim
E
Verilere dayalı yönetim
Soru 16

I. Sanayi sektörü, net istihdam yaratmakta zorlanmaktadır.
II. Tarım dışı istihdamın payı, ekonomik dinamiklere uygun şekilde düzenli olarak artmaktadır.
III. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam 2000 yılından itibaren artış göstermiştir.
Türkiye’deki istihdam sektörleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ikincil işgücü piyasasının özellikleri arasında yer almaz?

A
Düşük ücret
B
Niteliksiz işçi
C
Zayıf kariyer beklentisi
D
Sürekli istihdam
E
Kötü çalışma koşulları
Soru 18

Endüstri toplumu ve endüstri sonrası toplumda bilgi anlamında meydana gelen gelişimleri tanımlayan enformasyon toplumu farklı karakteristiklere sahip toplumlardır.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde endüstri toplumu ve enformasyon toplumu ifade eden unsurlar sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gönüllü topluluklar-Teşebbüs
B
Parlamenter demokrasi-Katılımcı demokrasi
C
Fonksiyonel toplum- Sınıflı toplum
D
Bilgisayar- Buhar makinesi
E
Vatandaş hareketleri- işçi hareketleri
Soru 19

• işgücü piyasalarında aktif olma
• Yoksulluk sınırının altında gelire sahip olma
Yukarıda temel kriterleri verilen durumu tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışan yoksullar
B
Yetersiz istihdam
C
Mutlak yoksulluk
D
Geçici istihdam
E
Nöbetleşe yoksulluk
Soru 20

Türkiye’de işçi sendikacılığının tarihsel gelişiminin dönemlere ayrıldığı düşünüldüğünde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye’deki sendikacılığın gelişme dönemine ait olduğu söylenemez?

A
Ekonomik kalkınmada planlı döneme geçilmiştir.
B
Sendikacılığın kişilik kazanma dönemidir.
C
Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.
D
Türkiye’nin ilk sendika kanunu çıkarılmıştır.
E
Şiddete dayalı toplumsal olaylarda artışlar yaşanmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x