Engellilerle Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı

Engellilerle Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Görsel bilgiler veren cihazlar ve ortak dinleme donanımları gibi yardımcı araçlara bağımlı olan engelli grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
işitme
B
Görme
C
Ruhsal
D
Zihinsel
E
Ortopedik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi engelliğin doğum anında oluşmasının nedenlerinden biridir?

A
Bebeğin beyninin zedelenmesi
B
Annenin zararlı alışkanlıklara sahip olması
C
Akraba evliliği yapılması
D
Çoğul gebelik yaşanması
E
Radyoaktif ışınlara maruz kalınması
Soru 3

Sosyal ihtiyaçların zorunlu olarak eksik oluşuna__________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yoksunluk
B
eksiklik
C
engellilik
D
yoksulluk
E
yokluk
Soru 4

I. Bulaşıcı hastalıklar
II. Mevzuat yetersizliği
III. Yetersiz beslenme
IV. Doğuştan gelen sebepler
Birleşmiş Milletlerin açıklamalarına göre, yukarıdakilerden hangileri engelliliğin temel sebeplerindendir?

A
I, ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi süreğen hastalıklardan biri değildir?

A
Kalp-damar hastalıkları
B
Solunum sistemi hastalıkları
C
Sindirim sistemi hastalıkları
D
Kemik hastalıkları
E
Kan hastalıkları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi engelli çocuğa sahip olan ailelerin yaşadığı psiko-sosyal sorunlardan biri değildir?

A
Depresyon
B
Endişe
C
Umut etme
D
Anksiyete
E
Devamlı kaygı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Medikal Modelin üzerinde odaklandığı sorunlardan biri değildir?

A
Kavanoz kapaklarını ve kapıları açmakta zorlanma
B
Binalardaki merdivenleri çıkmakta başarısız olma
C
Tüm binalara rampa ve asansör yapma
D
Uzun süre ayakta kalmakta zorluk çekme
E
Yapamayacağı düşünülerek engelli bireye iş vermeme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ortopedik engelliler grubunda yer almaz?

A
Spina bifida olanlar
B
Zekâ geriliği olanlar
C
Serebral palsi olanlar
D
Kemik hastalığı olanlar
E
Felçli olanlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi engellilik ile ilgili alan yazında kullanılan kavramlardan biri değildir?

A
Anormallik
B
Özürlülük
C
Yetersizlik
D
Hiperaktiflik
E
Maluliyet
Soru 10

Engelli işçi çalıştırmakla yükümlü olan işverenlere engelli işçileri temin etme konusunda aracı olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma Genel Müdürlüğü
B
Türkiye istatistik Kurumu
C
Türkiye iş Kurumu
D
Engelliler idaresi Başkanlığı
E
Sağlık Bakanlığı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Engelliler Hakkında Kanun’un çıkarılmasına zemin oluşturan içsel nedenlerden biri değildir?

A
Engelli bireylere yönelik yasal düzenlemelerde uluslararası standartları yakalama arzusu
B
Anayasada engelli bireylere yönelik hükümlerin sorunları azaltmadaki yetersizliği
C
Engelli bireylere yönelik yasal düzenlemelerdeki mevzuat dağınıklığı
D
Engelli bireylere yönelik hizmet koordinasyonunun farklı kurumlarca yürütülmesi
E
Engelli bireylere yönelik standart uygulamaların olmaması
Soru 12

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözleşmenin üçte ikisi sözleşmenin taraf devletlerce nasıl uygulanması gerektiğine ilişkindir.
B
Engelli bireylerin toplum hayatına katılımını öngören bir sözleşmedir.
C
Toplam elli maddeden oluşur.
D
Engelli haklarını evrensel standart kurallar olarak düzenleyen tek sözleşmedir.
E
Engelliği, sadece bireyin sahip olduğu yetersizlikten kaynaklanan bir durum olarak tanımlamıştır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylere götürülecek rehabilitasyon hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Engelli bireyin kendine olan güveninin artırılması
B
Engelli bireyin diğer bireylerle olan ilişkilerinin azaltılması
C
Engelli bireyin mesleki eğitim ve işe yerleştirme bakımından uğradığı eşitsizliğin düzeltilmesi
D
Engelli bireyin toplumla kaynaşmasının sağlanması
E
Engelli bireyin ekonomik hayata katılımının sağlanması
Soru 14

Salamanca Bildirgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Herkes için eğitim ilkesini esas alır.
B
Amacı özel gereksinimi olan çocuklar için köklü bir eğitim politikası dönüşümünü sağlamaktır.
C
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının nasıl yürütüleceğine dair bir rehber niteliğindedir.
D
Engelli bireyler için fırsat eşitliğine dayanan eğitim savunduğu ilkelerden biridir.
E
Bildirgenin içeriği sadece ispanya’daki engelli bireyleri kapsamaktadır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal rehabilitasyonun amaçlarından biri değildir?

A
Engelli bireyleri aile yaşamına hazırlamak
B
Engelli birey için teknik modifikasyonları organize etmek
C
Engelli bireyin sosyal çevreye uyumunu sağlamak
D
Engelli bireylerin ev-iş arası ulaşım imkânlarını organize etmek
E
Engelli bireye fizik tedavi imkânı sağlamak
Soru 16

I. Psikiyatrik hastalıklar arasında en sık görülenlerden biridir.
II. Tüm dünyada yaklaşık 121 milyon kişi depresyondan etkilenmektedir.
III. Toplumda her altı kişiden biri yaşamının bir döneminde depresyon geçirir.
IV. Erkeklerde görülme olasılığı kadınlara göre iki kat daha fazladır.
V. Evli kişilerin depresyona girme riski daha yüksektir.
Depresyon ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve V
Soru 17

Belirli gruplara üye olan dezavantajlı kişilere karşı kurumsallaşmış yapılar, politikalar, uygulamalar ve gelenekler tarafından oluşturulan ayrımcılık türüne ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
doğrudan ayrımcılık
B
dolaylı ayrımcılık
C
sistematik ayrımcılık
D
mağduriyet kaynaklı ayrımcılık
E
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık
Soru 18

Engelli bireylerin eğitimlerini, en az kısıtlayıcı ortam ilkesine göre, tipik gelişim gösteren akranlarıyla birlikte sürdürmelerini sağlayan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesleki eğitim
B
Kaynaştırma yoluyla eğitim
C
Uzaktan eğitim
D
Örgün eğitim
E
Evde eğitim
Soru 19

Bir toplumda, engeli ya da benzer sorunları olan kişilerin doğal ortamlarında yaşamlarını sağlayabilecek olanakları yaratmayı hedefleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal izolasyon
B
Sosyal kontrol
C
Sosyal dışlanma
D
Toplumsal koruma
E
Rehabilitasyon
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'nin taraf devletlere getirdiği genel yükümlülüklerden biri değildir?

A
Engellilik araştırmalarının teşvik edilmesi
B
Erişebilirliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınması
C
Engelli bireyleri temsil eden sivil toplum örgütleriyle işbirliğine gidilmesi
D
Ayrımcılığın ortadan kaldırılması
E
Sözleşmenin belirlenen pilot bölgelerde uygulanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x