Engellilerle Sosyal Hizmet 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Engellilerle Sosyal Hizmet 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

’’ ________ hastalık veya bir kaza sonucu fiziksel ya da zihinsel yetileri zedelenmiş bireylere doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar ya da sakatlıklar vücudun görsel, işlevsel, zihinsel veya ruhsal farklılıkları öne sürülerek, toplumsal tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, çevresinde türlü türlü engellerle karşılaşan kişilere verilen sıfattır’’
Yukarıdaki tanımdan yola çıkılarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Sakat olmak
B
Hasta olmak
C
Güvensiz olmak
D
Sağlıksız olmak
E
Engelli olmak
Soru 2

I. Fenilketonüri
II. Toksoplazma
III. Hidrosefali
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri engelliliğe neden olabilecek doğum sonrası nedenler arasında yer alır?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 3

“_______modele göre engellilik, doğrudan günahkârlık ve kötülüğe bağlıdır. Engelliliğin nedeni, kötülük yapma ya da kötü şekilde yaşamak değildir; kötü olmaktır.’’
Yukarıdaki tanımdan yola çıkılarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Moral Model
B
Sosyal Model
C
İnsancıl Model
D
Medikal Model
E
Tedavi Modeli
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi engelliliğin doğum öncesi nedenlerinden birisidir?

A
Akraba evliliği
B
Anormal doğum sancıları
C
Düşük ağırlıklı doğum
D
Zehirlenmeler
E
Beyin ve beyin zarı iltihaplanmaları
Soru 5

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1980 yılında hazırlamış olduğu, Bozukluk, Yeti yitimi ve Engellerin Uluslararası Sınıflandırılması hangi engelli modeli baz alınarak sınıflandırılmıştır?

A
Moral model
B
Medikal model
C
Sosyal model
D
Engelli türleri
E
Bireyci yaklaşım
Soru 6

Beyinde meydana gelen hasar sonucu, dil ve konuşmanın bozulması ve anlaşılamaması hangi engel türünü anlatmaktadır.

A
Afazi
B
Apraksi
C
Dizatri
D
Zihinsel engel
E
Ortopedik engel
Soru 7

“Bu modele göre engellilik doğrudan günahkarlık ve kötülüğe bağlıdır”
Yukarıda bahsedilen engelliliğe ilişkin model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moral Model
B
Medikal Model
C
Katılımcı Model
D
İnsan Hakları Modeli
E
Sosyal Model
Soru 8

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmede yer alan ve “ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir ek tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanması şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makul düzenleme
B
Erişilebilirlik
C
Evrensel tasarım
D
Ayrımcılık
E
Ayrıcalık
Soru 9

İspanya'da herkes için eğitim felsefesine dayalı olarak oluşturulan ve kaynaştırma yoluyla eğitimi vurgulayarak tüm çocukların eğitimine olanak sağlayan politikalar geliştirilmesini dile getiren bildirge, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel eğitim bildirgesi
B
Malaga bildirgesi
C
Granada bildirgesi
D
Eğitimde eşitliğe doğru raporu
E
Salamanca bildirgesi
Soru 10

Engelli bir çocuğa sahip ailenin, çocuklarına yönelik tutumlarını geçmiş yaşantılarında edindikleri deneyimlere göre düzenledikleri tepki modelinde yer alan baskın duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çaresizlik duygularının baskılı olduğu model
B
Üzüntü halinin baskın olduğu model
C
Kişisel yapılanmanın baskın olduğu model
D
Güçsüzlük hissinin baskın olduğu model
E
Bilinmezlik hissinin baskın olduğu model
Soru 11

Kişinin içinde yaşadığı toplumun “normal” saydığı ölçülerin dışında sayılması nedeniyle toplumu oluşturan diğer bireyler tarafından, kişiye saygınlığını azaltıcı bir atıfta bulunulmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrımcılık
B
Sosyal dışlanma
C
Psikolojik damgalama
D
Toplumsal önyargı
E
Farklılaştırma
Soru 12

Özürlü Yerine Engelli İbaresinin Kullanımına İlişkin Kanunu’nun Kabulü hangi yılda ve hangi sayı ile kabul edilmiştir?

A
2012-6461 sayılı kanun
B
2013-6462 sayılı kanun
C
2014-6463 sayılı kanun
D
2015-6464 sayılı kanun
E
2016-6465 sayılı kanun
Soru 13

“Kişinin içinde yaşadığı toplumun “normal” saydığı ölçülerin dışında sayılması nedeniyle toplumu oluşturan diğer bireyler tarafından, kişiye saygınlığını azaltıcı bir atıfta bulunulması” olarak açıklanan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A
Damgalama
B
Ayrımcılık
C
Taciz
D
Psikolojik damgalama
E
Sistematik ayrımcılık
Soru 14

I. Rehabilitasyon
II. Sosyal dışlanma
III. Sosyal Kontrol
IV. Sistematik ayrımcılık
V. Toplumsal koruyuculuk
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumla bütünleşmeyi amaçlayan engellilere yönelik yaklaşımlardır?

A
I, II, III
B
II, III, IV
C
I, III, V
D
I, III, IV
E
III, IV, V
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşme ve toplumsal katılım konusunda engellilerin yapabileceklerini sınırlayan unsurları ortadan kaldırmak için yapılabilecekler arasında yer almaz?

A
Engelli istihdamını artırmak
B
Engelli bireyleri toplumsal yaşamda daha fazla görünür kılmak
C
Engelli bireylerde kaderci bakış açısını benimsemelerini sağlamak
D
Engelli bireylere yönelik fiziksel çevrede gerekli düzenlemeleri yapmak.
E
Ulaşımda engelli bireylerin gereksinimlerini belirlemek.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ailelerin toplumsal yaşama dahil olmalarını engelleyen unsurların en başında yer almaktadır?

A
Aktivite bulamama
B
Sosyalleşmek için vakit bulamama
C
Engellilere karşı önyargılar
D
Toplumsal alanların az olması
E
Ailelerin isteksizliği
Soru 17

Kamu ve özel sektörde engelli personel istihdam etme zorunluluğu yüzde kaçtır?

A
pH=3
B
32
C
pH=1
D
64
E
36
Soru 18

Engelli istihdamı sorunlarını içeren alanlara baktığımızda hangi alanın sorununun temelinde engellilere yönelik önyargılar yer almaktadır?

A
İşverenin beklentileri
B
Sistemli İş Analizi ve Meslek Tanımlamasının Yapılmaması
C
Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Yetersizliği
D
Özel Eğitim Personelinin Azlığı
E
İşyerlerinin altyapılarının uygun olmaması
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x