Eski Anadolu Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Eski Anadolu Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Çanak Çömlekli Neolitik dönemde önemli bir merkez olan Çatal höyük’teki geçim ekonomisi unsurlarından biri değildir?

A
Keçi-koyun besiciliği
B
Tahıl üretimi
C
Figürin üretimi
D
Obsidyen işçiliği
E
Balıkçılık
Soru 2

Assur Ticaret Kolonileri Çağı hakkında edinilen bilgilerin çoğu hangi kaynaklardan gelmektedir?

A
Urartu yazıtları
B
Kültepe’de bulunan çivi yazılı tabletler
C
Seyahatnameler
D
Sümer çivi yazılı belgeleri
E
Kutsal kitaplar
Soru 3

Hitit İmparatorluğunda cinayet ve ihanetleri önlemek için tahta çıkış yasalarını düzenleyen kral aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Muvatalli
B
I. Şuppiluliuma
C
I. Tuthaliya
D
Telipinu
E
I. Hattuşili
Soru 4

Sınırları Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerini kapsayacak şekilde, batıda Bor doğuda ise Malatya’ya kadar uzanan alanda egemenlik süren Geç Hitit Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabal
B
Melid
C
Gurgum
D
Kue
E
Kargamış
Soru 5

Hayatı boyunca yaptığı işleri başkent Tuşpa’da kendisi için yaptırdığı anıtsal kaya mezarının girişine kaydettiren Urartu kralı kimdir?

A
Minua
B
işpuini
C
I. Argişti
D
Sarduri
E
Rusa
Soru 6

Urartu ülkesinin coğrafyası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Denetlenmesi zor bir coğrafyadır.
B
Yüksek yaylalardan oluşur.
C
Verimli tarım alanlarına sahiptir.
D
Sıradağlar tarafından bölünmüştür.
E
Derin nehir vadileri vardır.
Soru 7

Ana kayalar üzerine yazılan çivi yazılı fetih yazıtlarına göre, Urartu orduları kuzeyde nereye kadar ulaşmıştır?

A
Erzurum ovasına
B
Aladağlara
C
Kars bölgesine
D
Gürcistan sınırına
E
Araş Nehri vadisine
Soru 8

Urartuların baş tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuvava
B
Haldi
C
Matar
D
Artimu
E
Kybele
Soru 9

Frig alfabesi kaç harften oluşmuştur?

A
19
B
21
C
25
D
30
E
32
Soru 10

Frig sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Maden sanatının en dikkat çekici ürünleri tunçtan yapılmıştır.
B
En erken gelişmeye başlayan dalların başında mimari gelir.
C
Hem Doğu hem de Batı kültürlerinden etkilenerek kendi sitilini yaratmıştır.
D
Madencilik en gelişmiş endüstri dallarından biridir.
E
insan figürlerine çok fazla yer verilmiştir.
Soru 11

Frig kralları ve soyluları için tepe şeklindeki yığma toprak ya da taştan yapılmış anıtsal mezarlara ne ad verilir?

A
Piramit
B
Kubbeli Mezar
C
Tümülüs
D
Lahit
E
Kuyu Mezar
Soru 12

Anadolu’da daha önce uygulanmayan tümülüs mezar geleneğini ilk kez Anadolu’ya getiren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hititler
B
Frigler
C
Urartular
D
Lidyalılar
E
Persler
Soru 13

MÖ 585 yılında meydana gelen güneş tutulmasını tanrıların işareti olarak yorumlayıp beş yıllık savaşı bitiren iki krallık aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Lidya - Med
B
Lidya - Pers
C
Pers - Urartu
D
Frig - Lidya
E
Frig - Assur
Soru 14

İlk Lidya sikkeleri hangi maddelerden darp edilmiştir?

A
Bronz - Gümüş
B
Gümüş - Kalay
C
Bakır-Demir
D
Demir-Kalay
E
Altın - Gümüş
Soru 15

MÖ 1200 yıllarından sonra Anadolu ve Akdeniz çevresindeki kentlerin terk edildiği, merkezi güçlerin zayıfladığı ve yıkılmaya başladığı döneme ne ad verilir?

A
Antik Çağ
B
Neolitik Çağ
C
Karanlık Çağ
D
ilkÇağ
E
Mezolitik Çağ
Soru 16

AmasyalI coğrafyacı Strabon’a göre, Lidyalılar hangi kökenden gelmiştir?

A
Karadeniz
B
Sami
C
Frig
D
Thrak
E
Ege
Soru 17

Anadolu ve çevresinde Kimmer ve İskitlerin varlığıyla ilgili bilgi veren kalıntılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük hayatta kullanılan eşyalar
B
Kurdukları kentler
C
Yerleştikleri kaleler
D
Yazılı belgeler
E
Diktikleri anıtlar
Soru 18

Herodotos’tan edinilen bilgilere göre, İskitlerin kutsal mekân inşaa ettikleri savaş tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabiti
B
Abi
C
Papaios
D
Oitosyros
E
Ares
Soru 19

Eski Çağda Kimmer ülkesinin bulunduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karadeniz’in kuzeyinde
B
Akdeniz havzasında
C
Hazar Gölü’nün güneyinde
D
Orta Anadolu’da
E
Balkanlarda
Soru 20

İskitlerde bozkır savaşçılarının uzak dövüşte kullandıkları en önemli ve en yaygın savaş araçları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mızrak-Kılıç
B
Mızrak-Yay
C
Ok-Yay
D
Ok-Kılıç
E
Ok-Mızrak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x