Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fırat ve Dicle nehirleri ile bu nehirlerin kolları arasındaki bölgeyi kapsayan coğrafya için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
idil
B
Kafkasya
C
Ural
D
Mezopotamya
E
Orta Asya
Soru 2

Halaf mimarisinin belirleyici öğelerinden biri olan yuvarlak yapılara arkeoloji yazınında ne ad verilir?

A
Khiton
B
Hades
C
Kore
D
Karum
E
Tholos
Soru 3

Kültür tarihçileri tarafından “Venüs heykelcikleri” adı verilen kadın heykelcikleri (ana tanrıça) ilk kez hangi çağda/dönemde görülmüştür?

A
Paleolitik Çağ
B
Epipaleolitik Çağ
C
Neolitik Çağ
D
Samarra Dönemi
E
Hassuna Dönemi
Soru 4

Obeyd Dönemi yapılarının büyük bölümü aşağıdaki hangi şekilde inşa edilmiştir?

A
Çift odalı ve tek katlı
B
iki katlı ve ortada mutfaklı
C
Üç katlı anıtsal planlı
D
Tek odalı ve ortada salonlu
E
Çift kanatlı, ortada salonlu ve iki katlı
Soru 5

Halaf kültürünü en iyi şekilde tanıtan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burdur yakınlarındaki Kuruçay
B
Tuz Gölü’nün güneyindeki Puruşhanda
C
Musul yakınlarındaki Teli Arpaciya höyüğü
D
Beyşehir yakınlarındaki Erbaba
E
Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sümer sanatının en önemli ürünlerinden olan “Ur Standardı” üzerinde yer almaz?

A
Piyade askerler
B
Atların çektiği arabalar
C
Savaşa gidiş sahnesi
D
Eşeklerin çektiği arabalar
E
Savaştan dönüş sahnesi
Soru 7

Tufan Mitosu aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

A
Lidya
B
Elam
C
Sümer
D
Akad
E
Assur
Soru 8

Çivi yazısının XIX. yüzyıl ortalarındaki çözümüne katkıda bulunan üç dilli Bisutun yazıtları hangi ülkededir?

A
Fransa
B
İsviçre
C
İtalya
D
İran
E
İngiltere
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Güney Mezopotamya kentlerinden biri değildir?

A
Ur
B
Susa
C
Lagaş
D
Eridu
E
Uruk
Soru 10

Sümerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halkın çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerdi.
B
Sümer askerleri, ok, yay, uzun mızrak, savaş baltası, kalkan ve miğfer ile savaşmaktaydı.
C
Toplum soylular, sıradan vatandaşlar, yanaşmalar ve kölelerden oluşmaktaydı.
D
Tapınak sosyal yaşamın merkeziydi.
E
Kentler surlarla çevrilmemişti.
Soru 11

Yazılı belgelere göre, Akkadların kurucu kralı Sargon 56 yıllık uzun saltanatı boyunca en az kaç sefer yapmıştır?

A
34
B
26
C
20
D
15
E
8
Soru 12

III. Ur Sülalesi dönemi modern tarihçiler tarafından aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

A
Akkad Yüzyılı
B
Arkaik Çağ
C
Sümer Rönesanssı
D
Klasik Çağ
E
Hellenizm
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Akkad krallarının kullandığı unvanlardan biri değildir?

A
Aşağı ve Yukarı Deniz’in Kralı
B
Dört Bir Yanın Hükümdarı
C
Agade’nin Kralı
D
Evrenin Kralı
E
Akkad’ın Tanrısı
Soru 14

Her yıla bir önceki yıl meydana gelen önemli bir olayın adını vererek hem olayların kaydedilmesini hem de sırasını kaydetmek aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin getirdiği yeniliktir?

A
Amurrular
B
III. Ur Sülalesi
C
Babilliler
D
Sümerler
E
Akkadlar
Soru 15

Akkad krallarından hangisi yaşarken tanrılaştırılmıştır?

A
igigi
B
Dudu
C
Naram-Sin
D
imi
E
Elulu
Soru 16

Orta Assur Krallığı kayıtlarında Yukarı Dicle ve kuzeydeki Doğu Anadolu yaylasına ne ad verilmiştir?

A
Ninurta
B
Eribe
C
Nairi
D
Neşa
E
Marduk
Soru 17

Anadolu'daki Hitit imparatorluğu ile Mısır arasında bulunan tampon bölgede kurularak, MÖ 1500 yıllarında belli bir güce erişen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sümer
B
Lidya
C
Frig
D
Urartu
E
Mitanni
Soru 18

Assur Krallığı’nın kent devletleri arasındaki siyasal mücadelelerden başarılı olarak öne çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ordularında zırh, miğfer ve kalkan kullanmaları
B
Lidyalılardan yardım almaları
C
Filleri savaşlarda kullanmaları
D
Bu dönemde ticarette önemli rol oynamaları
E
Urartulardan yardım almaları
Soru 19

Eski Babil Kralı Hammurabi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eski Sümer ülkesindeki Larsa’yı ele geçirmiş ve eyalet haline dönüştürmüştür.
B
Mitanni Devleti’ne son vermiştir.
C
Fetihlerle birlikte kullandığı unvanlara “Dünyanın Dört Bir Yanının Kralı” ile “Sümer ve Akkad Kralfnı da eklemiştir.
D
Bütün hayatı boyunca yaptığı işleri ve toplumsal hayatı düzenlemek için koyduğu kanunları taş bir stel üzerine yazdırmıştır.
E
iktidarı kırk üç yıl kadar sürmüştür.
Soru 20

Amurrular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adı bilinen en erken yöneticilerinden biri Nagarlı (Tel Brak) Talpuş-atili’dir.
B
Mezopotamya kökenli bazı kültürel ve mitolojik unsurların tek tanrılı dinlere aktarılmasına aracılık etmişlerdir.
C
Resmi yazışmalarda Akkadca kullanmışlardır.
D
Batı Sami kökenli toplumlardan biridir.
E
Din ve mitoloji alanında kesintisiz devam eden Sümer geleneklerini benimsemişlerdir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x