Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halaf mimarisinin belirleyici öğelerinden biri olan yuvarlak yapılara arkeoloji yazınında ne ad verilir?

A
Karum
B
Kore
C
Tholos
D
Khiton
E
Hades
Soru 2

Mezopotamya’da ilk defa basit de olsa sulama kanalları yaparak tarlaların bilinçi sulanmasını sağlayan kültür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hassuna
B
Halaf
C
Halaf öncesi
D
Natuf
E
Samarra
Soru 3

Mezopotamya’daki tarihöncesi kültürleri tanımlayan Hassuna, Samarra, Halaf ve Obeyd gibi isimler nasıl ortaya çıkmıştır?

A
Geçmişte yaşamış ünlü bir şahsiyetten
B
Araştırmayı yapan bilim insanından
C
Yazılı belgelerde geçen ve tarihlemede kullanılan bir terimden
D
Arkeologların ortak olarak belirledikleri bir isimden
E
ilk kez bulundukları höyük adından
Soru 4

Obeyd Dönemi yapılarının büyük bölümünün şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki katlı ve ortada mutfaklı
B
Çift kanatlı, ortada salonlu ve iki katlı
C
Çift odalı ve tek katlı
D
Tek odalı ve ortada salonlu
E
Üç katlı anıtsal planlı
Soru 5

Kültür tarihçileri tarafından “Venüs heykelcikleri” adı verilen kadın heykelcikleri (ana tanrıça) ilk kez hangi çağda/dönemde görülmüştür?

A
Neolitik Çağ
B
Epipaleolitik Çağ
C
Paleolitik Çağ
D
Samarra Dönemi
E
Hassuna Dönemi
Soru 6

Mezopotamya’da Sümerler döneminde yelkenli teknelerin sızdırmazlığım sağlamak veya inşaatlarda yapıştırıcı malzeme olarak kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kireç
B
Reçine
C
Zift
D
Harç
E
Kil
Soru 7

Sümer sanatının en önemli ürünlerinden olan “Ur Standardı” üzerinde savaş arabalarını çeken hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deve
B
At
C
Öküz
D
Fil
E
Eşek
Soru 8

MÖ 3200 yıllarında geliştirilen çivi yazısı aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmaktadır?

A
Kil tablet
B
Kağıt
C
Deri
D
Madeni plakalar
E
Ağaç kabuğu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Güney Mezopotamya kentlerinden biri değildir?

A
Uruk
B
Ur
C
Eridu
D
Lagaş
E
Pasargad
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Sümer ordusunda kullanılan silahlardan biri değildir?

A
Topuz
B
Mızrak
C
Kalkan
D
Ok
E
Balta
Soru 11

Akkadların başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uruk
B
Ur
C
Kaniş / Neşa
D
Akkad / Agade
E
Babil
Soru 12

Akkad kralı Sargon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akkad Krallığı’nın kurucusudur.
B
Kayıtlara geçen en az 34 savaş yapmıştır.
C
56 yıllık uzun bir saltanatı olmuştur.
D
Yeni Assur Devleti'ni yıkmıştır.
E
Sümer kent devletlerinde geliştirilmiş birçok yeniliği kendi amaçları doğrultusunda biçimlendirmiştir.
Soru 13

Yaşarken tanrılaştırılmış Akkad kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naram-Sin
B
Elulu
C
Dudu
D
Rimuş
E
Maniştuşu
Soru 14

III. Ur Sülalesinin kurucusu aşağıdaki krallardan hangisidir?

A
İbbi-Sin
B
Amar-Sin
C
Şulgi
D
Ur-Nammu
E
Şu-Sin
Soru 15

Her yıla bir önceki yıl meydana gelen önemli bir olayın adını vererek hem olayların kaydedilmesini hem de sırasını kaydetmek aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin getirdiği yeniliktir?

A
Sümerler
B
Akkadlar
C
Babilliler
D
III. Ur Sülalesi
E
Amurrular
Soru 16

Eski Babil Devleti’ni kim yıkmıştır?

A
isin kralı Lipit-İştar
B
Assur kralı Şamşi-Adad
C
Mari kralı Zimri-lim
D
Hitit kralı I. Murşili
E
Akkad kralı Sargon
Soru 17

Mitanni Devleti’nin yeri henüz kesin olarak keşfedilememiş başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hattuşa
B
Gordion
C
VVaşşukani
D
Tuşhan
E
Tuşpa
Soru 18

Eski Babil Kralı Hammurabi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iktidarı kırk üç yıl kadar sürmüştür.
B
12 Levha Kanunları'nı hazırlamıştır.
C
Bütün hayatı boyunca yaptığı işleri ve toplumsal hayatı düzenlemek için koyduğu kanunları taş bir stel üzerine yazdırmıştır.
D
Fetihlerle birlikte kullandığı unvanlara “Dünyanın Dört Bir Yanının Kralı” ile “Sümer ve Akkad Kralf’nı da eklemiştir.
E
Eski Sümer ülkesindeki Larsa’yı ele geçirmiş ve eyalet haline dönüştürmüştür.
Soru 19

Orta Assur Krallığı kayıtlarında Yukarı Dicle ve kuzeydeki Doğu Anadolu yaylasına ne ad verilir?

A
Nam
B
Ninurta
C
Marduk
D
Eribe
E
Neşa
Soru 20

MÖ ikinci binyılın ikinci yarısında Kassitlere özgü olan ve ülke yönetimi konusunda bilgi veren sınır taşları için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natron
B
Kudurru
C
Simoni
D
Skene
E
Kuros
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x