Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halaf mimarisinin belirleyici öğelerinden biri olan yuvarlak yapılara arkeoloji yazınında ne ad verilir?

A
Kore
B
Khiton
C
Tholos
D
Hades
E
Karum
Soru 2

Homo Erectus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sulu tarımı başlatarak ürün fazlası yani artı ürün üretmişlerdir.
B
Mağara, kaya sığınağı, ağaç kovuğu gibi yerlerde yaşamışlardır.
C
Standart taş aletler üretmişlerdir.
D
Ateşi kontrollü olarak kullanmışlardır.
E
Bilinçli avcılık yapmışlardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Göbeklitepe’de tapınakların içine yerleştirilen T biçimli büyük taşların üzerine işlenmemiştir?

A
Yılan
B
Tilki
C
Akrep
D
Mevsim adları
E
Yaban domuzu
Soru 4

Neolitik Dönem Kuzey Mezopotamya’da ________ ve ________ olmak üzere iki dönemde İncelenmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Çanak Çömleksiz - Çanak Çömlekli
B
Arkaik Çağ - Karanlık Çağ
C
Erken Hanedanlar - Eski Hanedanlar
D
Eski Mezopotamya - Yeni Mezopotamya
E
Orta Taş Devri - Son Tunç Çağı
Soru 5

G. Childe başta olmak üzere pek çok kültür tarihçisi tarafından “devrim” olarak kabul edilen dönem/çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alt Paleolitik Dönem
B
Orta Paleolitik Dönem
C
Üst Paleolitik Dönem
D
Neolitik Çağ
E
Kalkolitik Çağ
Soru 6

Güney Mezopotamya’nın önemli kentlerinden olan ve bir döneme adını veren Uruk kenti hangi konuda öncü olarak kabul edilir?

A
Kağıt ithalatı
B
Gemicilik
C
Anıtsal mimarinin gelişimi
D
Mumyacılık
E
Düzenli ordu birlikleri
Soru 7

Sümerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tapınak sosyal yaşamın merkeziydi.
B
Toplum soylular, sıradan vatandaşlar, yanaşmalar ve kölelerden oluşmaktaydı.
C
Sümer askerleri, ok, yay, uzun mızrak, savaş baltası, kalkan ve miğfer ile savaşmaktaydı.
D
Halkın çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerdi.
E
Bakkaris adı verilen parfümleri, Lydion adı verilen küçük vazolar içinde satışa sunuyorlardı.
Soru 8

I. EN
II. ENSİ
III. LUGAL
Yukarıdakilerden hangileri Sümer Devlet yönetiminde kullanılan unvanlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 9

Uruk Hanedam’mn kurucusu olan kral aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hystaspes
B
Darius
C
Naram-Sin
D
Meskiaggaşer
E
Enmerkar
Soru 10

Günümüze ulaşan çok sayıda Sümer ziggurattından en sağlam olan hangi kenttedir?

A
Ur
B
Şuruppak
C
Sippar
D
Adab
E
Girsu
Soru 11

Akkad kralı Sargon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
56 yıllık uzun bir saltanatı olmuştur.
B
Abu Gurab Güneş Tanrısı Tapınağı'nı inşa ettirmiştir.
C
Sümer kent devletlerinde geliştirilmiş birçok yeniliği kendi amaçları doğrultusunda biçimlendirmiştir.
D
Kayıtlara geçen en az 34 savaş yapmıştır.
E
Akkad Krallığı’nın kurucusudur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi III. Ur Sülalesi döneminin büyük krallarından biridir?

A
Sin-şarra-işkun
B
III. Şalmaneser
C
V. Şalmaneser
D
Şulgi
E
Labaşi
Soru 13

III. Ur Sülalesi döneminde resmi belgelerde yaygın olarak kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babilce
B
Persçe
C
Sümerce
D
Aramice
E
Elamca
Soru 14

Naram-Sin’in uzak bölgelere yaptığı seferlerden birinin kanıtı olan ve Diyarbakır’da Pir Hüseyin adlı höyükte bunan stel günümüzde hangi müzede sergilenmektedir?

A
Diyarbakır Arkeoloji Müzesi
B
İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi
C
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
D
Konya Arkeoloji Müzesi
E
Mardin Müzesi
Soru 15

Tanrı veya tanrıların özelliklerini, tapınağını, ibadet şeklini kapsayan tapınma ile ilgili eylemlerin tümüne ne ad verilir?

A
Kült
B
Ziggurat
C
Sebasteion
D
Yargan
E
Simoni
Soru 16

Orta Assur Krallığı kayıtlarında Yukarı Dicle ve kuzeydeki Doğu Anadolu yaylasına ne ad verilir?

A
Marduk
B
Nairi
C
Ninurta
D
Eribe
E
Neşa
Soru 17

I. Hitit yazıtları
II. Mısır’da el-Amarna arşivinde bulunan mektuplar
III. Orta Assur belgeleri
Yukarıdakilerden hangileri Mitanniler hakkındaki bilgilere ulaşabileceğimiz kaynaklar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

MÖ ikinci binyılın ikinci yarısında Kassitlere özgü olan ve ülke yönetimi konusunda bilgi veren sınır taşları için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuros
B
Simoni
C
Kudurru
D
Natron
E
Skene
Soru 19

Kassitlerin egemenlikleri süresince resmi yazışmalarda yaygın olarak kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elamca
B
Sümerce
C
Aramice
D
Persçe
E
Babilce
Soru 20

Mezopotamya’da özellikle Sami kökenli toplumlarda düzenin nasıl sağlandığı, toplumsal sınıfların kimlerden oluştuğu, hangi suça ne tür cezalar verildiği konusunda en ayrıntılı bilgileri aşağıdaki kanunların hangisinden öğreniriz?

A
Ana ittişu Kanunu
B
Hammurabi Kanunu
C
Ur-Nammu Kanunu
D
Urukagina Kanunu
E
Lipit-istar Kanunu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x