Estetik ve Sanat Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı

Estetik ve Sanat Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişilerin düşünce, duygu, algı ve arzu türünden yaşadıkları süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel
B
Sanatsal
C
Epistemik
D
Bilimsel
E
Kavramsal
Soru 2

Richard Posner, Oscar Wilde’a gönderme yaparak, hiçbir kitabın “ahlaka uygun ya da aykırı olamayacağını, bir kitabın sadece “iyi ya da kötü yazılmış” olabileceğini söyleyerek sanat-etik ilişkisi bağlamında aşağıdaki görüşlerden hangisini destekler?

A
Aşırı ahlakçılık
B
Aşırı özerkçilik
C
Normatif etik
D
Gerçekçilik
E
Ilımlı ahlakçılık
Soru 3

Biz bir nesneyi bizi kendisiyle ve ilgili nesne ağıyla süre giden bir uğraşın içine çektiğinde güzel buluruz. diyen Alexander Nehamas için güzel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutluluk vaadi
B
Dikkat çeken
C
Göze çarpan
D
Bilince işleyen
E
Algımızı dolduran
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sanat etik ilişkisi içerisinde yanıtlanabilecek sorulardan biri değildir?

A
Estetikte şiddetin yeri var mıdır?
B
Bazı sanat eserlerinin etik açıdan kötü olmaları sansürlenmelerini gerektirir mi?
C
Estetik yargılar ile ahlaki yargılar arasında paralellik var mıdır?
D
Sanat yapıtlarının etik kusur ya da üstünlükleri aynı zamanda onlardaki estetik kusur ya da üstünlükler midir?
E
Sanat eseri bilgi verir mi?
Soru 5

Popüler sanata ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Deterjan kutuları gibi nesneler seçerek, onları geleneksel sanat kurallarına uyarlayarak sentez yapan bir sanat türüdür.
B
Nesnelerini halkın beğenisi için yapan sanat türüdür.
C
Reklamlardan, filmlerden, karikatür dergilerinden ve televizyondan esinlenen ve geleneksel sanat anlayışına bir darbe olan çağdaş sanat türüdür.
D
Sanatı sanat için değil, halk için yapan sanat türüdür.
E
Elit kültürün imgelerini kullanarak sanat yapan sanat türüdür.
Soru 6

Bir besteci bir müzik parçasını herhangi bir şekilde kağıda dökmeden yalnızca “kafasının içinde” yaratabilir. Collingvvood, yukarıdaki sözleriyle sanat ontolojisindeki hangi yaygın görüşe karşı çıkar?

A
Sanatsal estetik görüşü
B
Hayali varlık görüşü
C
Fiziksel nesne görüşü
D
Metafizik görüş
E
Sanatsal ahlak görüşü
Soru 7

Aşağıdaki Yunanca sözcüklerden hangisi Antik Yunan’da etik ve estetik değerlerin birbirinden ayrılmadığını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Logos
B
Kalokagathia
C
Kalos
D
Aisthanomai
E
Agathos
Soru 8

Sanatsal eleştiri önermelerinde aşağıdakilerden hangisi aranır?

A
Sanatçının özgünlüğü
B
Doğruluk
C
Yanlışlık
D
Yapıta uygunluk
E
izleyicinin kültürü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir sanat eleştirmeninin eleştirel önermesi olarak kabul edilemez?

A
Chagall’ın resimleri karamsardır.
B
Öykücü güven vermemiştir.
C
Şu resimde gökyüzü mavidir.
D
Camille Claudel, Rodin’den daha iyi bir heykeltıraştır.
E
Müzisyenin yeni bestesi hakkettiği değeri görmemiştir.
Soru 10

Bir eserin hangi tarz içerisinde hangi amaçla yaratıldığı, neye hizmet ettiği, varsa arkasında yatan düşünce yaşanılan deneyimin tam olmasının, dolu dolu olmasının önünü açacaktır.
Yukarıdaki ifade, estetik deneyim konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini temsil eder?

A
Algıcılık
B
Bağlamcılık
C
Biçimcilik
D
Öznecilik
E
Formculuk
Soru 11

Sergi düzenleyicisi ya da sanat yönetmenliği olarak kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuramcı
B
Küratör
C
Eleştirmen
D
Sanatçı
E
Galerisi
Soru 12

Bir mimari yapının inşa edildiği tarzdan ya da bir resimdeki renk bütünlüğünden son derece etkilenebiliriz. Ne var ki bu etkilenme aynı zamanda bir şey öğrenmiş olmayı gerektirmez.
Yukarıdaki ifade ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat eseri, duygularımıza hitap eder.
B
Bir sanat eserinden etkilenmek için ondan önce bir şey öğrenmemiz gereklidir.
C
Sanattan öğrenmek ile sanattan etkilenmeyi ayırt etmek gereklidir.
D
Sanat eseri, dünya hakkındaki bilgimizi değiştirir.
E
Sanat eseri, bilginin tek kaynağıdır.
Soru 13

Duyusal bilginin mantığını araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygusal Mantık
B
Ontoloji
C
Episteme
D
Etik
E
Estetik
Soru 14

Charles Lalo, estetiği aslında sanat felsefesini de içine alan daha geniş bir araştırma alanı olarak tanımlamaktadır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Sanat, estetiğin uygulama alanıdır.
B
Çirkinlik de estetiğin konusuna girmektedir.
C
Estetik, sadece güzeli araştırır.
D
Estetik, kategoriler kendilerini özellikle sanatlarda gösterecektir.
E
Estetik sanatçı-sanat yapıtı-izleyici ilişkisini ve genel olarak sanatın niteliğini araştıran felsefenin bir alanıdır.
Soru 15

“Anlamlı biçim”, “ifade”, “sezgi”, “duyguların iletişimi” gibi popüler sanat tanımlarını hatalı bulan Dewitt Parker’a göre bu basit tanımların yerine sanatın karmaşık özelliklerini ortaya koymak gerekir.
Parker'a göre, aşağıdakilerden hangisi sanata ilişkin bir özellik olamaz?

A
Sanatın kamusallığını ortaya koyan dil
B
Dilek ve arzuların cisimleşmesi
C
Hayal gücüyle dili birleştiren uyum
D
Dışavurumculık
E
istençlik
Soru 16

Aşırı ahlakçılığın en tipik savunucusu olarak kabul edilen roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leo Tolstoy
B
Richard Posner
C
Jean-Paul Sartre
D
Oscar Wilde
E
Pablo Picasso
Soru 17

Estetik, akıl yoluyla ulaşılan bilgiden farklı olarak değişen dünyaya dair bildiklerimizi ortaya koyar.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi bu fikri destekler?

A
Estetiğin kanıtlanabilir bir bilgi olması
B
Estetiğin inanca dair olanı anlatması
C
Estetiğin sezgiye dair olanı anlatması
D
Estetiğin açık ve seçik bir bilgi olması
E
Estetiğin epistemolojik bir bağlamda kullanılması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yerleştirme (Enstalasyon) adlı sanat tarzına örnektir?

A
Kilise müziklerinden konser verme
B
Antik çağda kullanılan bir su testisinin müzede sergilenmesi
C
Devasa ölçülerde resim yapma
D
Parçalanmış metallerden heykel yapma
E
Balmumundan heykeller yapma
Soru 19

Frank Sibley’e göre, aşağıdakilerden hangisi eleştirmenlerin nesnelerdeki estetik özellikleri görmemiz için uyguladıkları yollardan biri değildir?

A
Diğer estetik nesnelere referans verme
B
Estetik olamayan özelliklere dikkat çekme
C
insanların görmelerini istediğimiz özellikleri dile getirme
D
Benzetme ve Metaforlar kullanma
E
Tezat, karşılaştırma ve anıları kullanma
Soru 20

Sanatın bilgi ile olan ilişkisini ifade eden alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat etiği
B
Sanat ahlakı
C
Sanat mantığı
D
Sanat epistemolojisi
E
Sanat ontolojisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x