Estetik ve Sanat Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı

Estetik ve Sanat Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Duyular yoluyla algılama” anlamına gelen estetik kelimesinin kökeni aşağıdaki yunanca kelimelerin hangisinden türemiştir?

A
Logos
B
Aisthanomai
C
Ethos
D
Kallos
E
Esteticus
Soru 2

Alman felsefeci Kant’a göre “hoş” duyusal bir öğedir ve nesnelere belirli bir ilgiyle ya da çıkarla yaklaşmamız sonucu oluşmaktadır. Oysaki güzelde bir çıkarsızlık vardır.
Buna göre, Nemrut dağında güneşin doğuşunu izleyen biri Kant’a göre bu manzarayı nasıl ifade etmelidir?

A
Çok hoş bir manzara.
B
Çok güzel bir manzara.
C
Çok korkunç bir manzara.
D
Çok sıradan bir manzara.
E
Çok sıcak bir manzara.
Soru 3

Platon’un duyusal bilgi için verdiği meşhur örnek; bir insanın işaret p
Platon yukarıdaki örnekle duyusal bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamak istemiştir?

A
Duyusal bilginin bedene dair olduğunu
B
Duyusal bilginin değişken ve göreceli olduğunu
C
Duyusal bilginin açık ve seçik bir bilgi olduğunu
D
Duyusal bilginin sezgisel olduğunu
E
Duyusal bilginin ispatlanabilir bir bilgi olduğunu
Soru 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi rasyonel bilgi ile estetik bilginin arasındaki farkı açıklar?

A
Rasyonel bilgi kavramlarla uğraşırken, estetik bilgi algıya dayanır.
B
Rasyonel bilgi aynı zamanda bilimsel bir bilgi iken, estetik bilgisi duygusaldır.
C
Rasyonel bilgi duyumsal bir bilgi iken, estetik bilgisi duyusaldır.
D
Rasyonel bilginin ölçüsü açıklık ve seçiklik iken, estetik bilginin ölçüsü bulanıklıktır.
E
Rasyonel bilgi mantık alanına girerken, estetik bilgi mantık ile ilgilenmez.
Soru 5

Duyusal bilginin mantığını araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik
B
Estetik
C
Ontoloji
D
Episteme
E
Duygusal mantık
Soru 6


Yukarıdaki resim ilk bakıldığında karton görünümünde "Brillo" marka sabun kutusudur. Ancak Andy Warhol adlı sanatçı 1964 yılında bu kutuları ahşaptan yapılmış tıpkıbasım ve bir düzen içinde üst üste yığarak New York Stable Sanat galerisinde sergilenmiştir.
Yukarıdaki ifadeye göre, sanatçı bu eseriyle aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çekmiştir.

A
Kişisel olmayan, ticarileştirilmiş tüketim toplumu içinde yaşadığımıza
B
Sanat dünyasının sanatçının kullandığı malzemeyi önemsemesi gerektiğine
C
Sanat eserinin maddi değerine
D
Kendisinin ne kadar yaratıcı ve farklı bir sanatçı olduğuna
E
Yapıtın toplum için yapılmış olmasına
Soru 7

“Kişi kendi ahlaki, bilimsel, dini görüşlerini, inandıklarını bir kenara koymadan zihinsel olarak meşgul olmalıdır ki tam anlamıyla bir estetik deneyim yaşayabilsin.”
Yukarıdaki düşünceye sahip kişi estetik deneyim konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemektedir?

A
Biçimcilik
B
Bağlamcılık
C
içtenlik
D
Eleştirellik
E
Nesnellik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sanatçının eserini oluştururken geçtiği yaratım aşamalarından biridir?

A
Yaratma
B
Sergileme
C
Ölçme
D
Tasarlama
E
Değerlendirme
Soru 9

Antik Yunan’da etik ve estetik değerlerin birbirinden ayrılmadığını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalos
B
Agathos
C
Aisthanomai
D
Logos
E
Kalokagathia
Soru 10

Sanat eleştirmenleri tarafından bir dahi olarak nitelendirilen Fransız heykeltraş Camille Claudel, yaşamının son 30 yılını akıl hastanesinde geçirmiş olup, yaklaşık 90 adet heykelini ve çizimlerini yok etmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre, Claudel aşağıdaki ilişkilerden hangisini yok etmiştir ?

A
Sanatçı ile kavram arasındaki ilişkiyi
B
Sanatçı ve estetik arasındaki ilişkiyi
C
Sanatçı ile yaratıcılık arasındaki ilişkiyi
D
Sanatçı ile çevresi arasındaki ilişkiyi.
E
Sanat yapıtı ile izleyici arasındaki ilişkiyi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Morris VVeitz'in “Estetikte Kuramın Rolü” adlı makalesinde sanatın gerçek tanımının yapılabileceği iddasına karşı çıkmasının argümanlarından biri değildir?

A
Sanat kuramlarının doğrulama ya da yanlışlamaya uygun olmaması
B
Sanatı tanımlamak için bir kuramın öne sürülememesi
C
Sanatın kapalı bir kavram olması
D
Sanatın zorunlu ve yeterli koşullarının keşfedilmesi olanaklı olmaması
E
Sanatın uygulanış şartlarının değiştirilebilir ve düzeltilebilir olması
Soru 12

Sergi düzenleyicisi ya da sanat yönetmenliği olarak kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatçı
B
Eleştirmen
C
Kuramcı
D
Küratör
E
Galerisi
Soru 13

Sanat yapıtlarının genel olarak varlıklar içerisindeki yerinin irdelendiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat ontolojisi
B
Sanat epistemolojisi
C
Sanat bilgisi
D
Sanat felsefesi
E
Sanat-etik alan
Soru 14

Estetikçilik, özünde aşağıdaki görüşlerden hangisine karşılık gelir?

A
Ilımlı ahlakçılık
B
Biçimcilik
C
Toplumculuk
D
Özerkçilik
E
Aşırı ahlakçılık
Soru 15

Popüler sanata ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Deterjan kutuları gibi nesneler seçerek, onları geleneksel sanat kurallarına uyarlayarak sentez yapan bir sanat türüdür.
B
Elit kültürün imgelerini kullanarak sanat yapan sanat türüdür.
C
Reklamlardan, filmlerden, karikatür dergilerinden ve televizyondan esinlenen ve geleneksel sanat anlayışına bir darbe olan çağdaş sanat türüdür.
D
Sanatı sanat için değil, halk için yapan sanat türüdür.
E
Nesnelerini halkın beğenisi için yapan sanat türüdür.
Soru 16

Sanatın bilgi kategorilerini şekillendirmede rolünün olduğunu öne sürmek aşağıdakilerden hangisini olanaklı kılar?

A
Sanat ve sanatçı arasındaki yaratıcılık ilişkisini
B
Sanat ve bilimle ilişki kurmayı
C
Sanatın bilimin gerçekçiliğini anlamasını
D
Sanatın ontolojisini yapmayı
E
Sanatı bilgi kaynağı olarak ele alabilmeyi
Soru 17

Sanat epistemolojisinin ilgilendiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat eğitiminin olanaklı olup olmadığı
B
Sanat ile varlık arasındaki ilişki olup olmadığı
C
Sanatın bilişsel değerinin olup olmadığı
D
Sanat ile değerler arasında ilişki olup olmadığı
E
Sanat ve sanatçı arasında ilişki olup olmadığı
Soru 18

Kimi durumlarda bir yapıtın ahlaki olarak kusurlu olmasının nedeni ile yapıtın estetik açıdan kusurlu olmasının nedeni aynı nedendir.
Yukarıdaki ifadeye göre, aşağıdakilerden hangisi ılımlı ahlakçıların kullandığı argümanlardan biridir ?

A
Neden - sonuç argümanı
B
Estetik argüman
C
Ilımlı özerkçi argüman
D
Farkındalık argümanı
E
Ortak neden argümanı
Soru 19

Bir besteci bir müzik parçasını herhangi bir şekilde kağıda dökmeden yalnızca kafasının içinde yaratabilir.
Collingwood, yukarıdaki sözleriyle sanat ontolojisindeki hangi yaygın görüşe karşı çıkar?

A
Sanatsal estetik görüşüne
B
Sanatsal ahlak görüşüne
C
Fiziksel nesne görüşüne
D
Hayali varlık görüşüne
E
Metafizik görüşüne
Soru 20

20. yüzyılın önemli Alman tiyatro yönetmeni ve oyun yazarlarından Bertolt Brecht’in “epik” ya da “diyalektik” adı verilen tiyatro tarzı seyircinin oyunun kahramanıyla özdeşleşim kurması yerine olup bitenin dışından bakması üzerine kuruludur.Buna göre seyirci oyunu düşünen, sorgulayan, oyuna kapılmak yerine eleştirel bir tutum benimseyen bir seyircidir.
Yukarıdaki ifadeye göre, Brecht’in bu anlayışı Aristoteles’in aşağıdaki hangi anlayışına karşı çıkar?

A
Katharsis
B
Poetika
C
Karma
D
Madde ve form birlikteliği
E
Tragedya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x