Estetik ve Sanat Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı

Estetik ve Sanat Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Francis Hutcheson’a göre, güzellik, güzel duyusu da diyebileceğimiz içsel bir duyudur ve bir nesnedeki belirli özelliklerin kişiler tarafından tasarlanmasıdır.
Yukarıdaki ifadeye göre, Hutcheson'ın desteklediği fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güzellik nesneldir.
B
Güzelliği yakalayabilmek için sanatsal bilgiye ihtiyaç vardır.
C
Güzellik için nesnenin kendisine ihtiyaç yoktur.
D
Güzellik, özneye ihtiyaç duymaksızın oranların uyumudur.
E
Güzellik, nesnel bir özellik değil bir yetidir.
Soru 2

Sanat bir insanın bilinçli bir şekilde bir takım dışsal işaretler kullanarak kendi yaşadığı duyguları başkalarına aktardığı ve başkalarının da bu duygulardan etkilendiği bir insan etkinliğidir.
Yukarıdaki duygucu sanat kuramını yansıtan ifadeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A
Homeros
B
Kant
C
Tolstoy
D
Hölderlin
E
Platon
Soru 3

Estetikçilik, özünde aşağıdaki görüşlerden hangisine karşılık gelir?

A
Özerkçilik
B
Aşırı ahlakçılık
C
Ilımlı ahlakçılık
D
Biçimcilik
E
Toplumculuk
Soru 4

Sanat yapıtlarının ontolojik statüsü, sopaların, taşların, mermer parçalarının statüsünden daha az ya da daha çok karmaşık değildir.
Yukarıdaki sanatın ontolojisine dair görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziksel nesne
B
Hayali varlık
C
Çoklu varlık
D
Soyut varlık
E
Tekil varlık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un Devlet adlı eserinde sanata dair ele aldığı yaklaşımlardan biri değildir?

A
Bazı sanatların gevşekliğe ve duygusallığa yol açması
B
Ritim ve düzene dayanan uygun bir müzik eğitiminin gerekli olması
C
Bazı sanatların yasaklanması
D
Tüm sanatların boş bir uğraş olması
E
Sanatın mimetik, taklitçi bir etkinlik olması
Soru 6

Aristoteles’in katharsis kuramı aşağıdaki alanlardan hangi ikisi ile ilişkili olduğunu gösterir?

A
Estetik ve epistemoloji
B
Estetik ve matematik
C
Estetik ve etik
D
Estetik ve politik
E
Estetik ve ontoloji
Soru 7

Schiller’e göre, sanatsal etkinliği ortaya çıkartan dürtü aşağıdakilerden hangisidir?

A
irade
B
Biçim
C
Özne-nesne
D
Oyun
E
Duyum
Soru 8

“Sanat, felsefenin yegâne aletidir.” diyen Kant sonrası Alman idealizminin temsilcilerinden olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nietzsche
B
Hegel
C
Baumgarten
D
Fichte
E
Schelling
Soru 9

İncir ağacından yapılmış bir kaşık mı, altın ağacından yapılmış bir kaşık mı daha güzeldir? sorusuna toprak bir çömlekte pişen çorba için tahta kaşığın daha güzel olduğunu söyleyen bir kişinin güzellik ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygunluk
B
Sevgi
C
Yaratıcılık
D
Malzemenin değeri
E
Sanatçının idesi
Soru 10

Kant'ın özgürlük ve zorunluluğu bağdaştırdığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim
B
Doğa
C
Estetik
D
Ahlak
E
Politika
Soru 11

“Sanatın nesnesi ideadır.” diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Aristoteles
C
Schophenhauer
D
Hegel
E
Schelling
Soru 12

Aristoteles’in Poetika adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiiri bir taklit içtepisi olarak ele alır.
B
Politik konular ele alınmıştır.
C
Şiir üzerine açıklamalar yer almaktadır.
D
Platon’un Devlet’inde ortaya koyduğu şiir eleştirisine karşı yazılmıştır.
E
Şiirden epistemik boyutta söz eder.
Soru 13

Platon’un ilk kez “Güzel nedir?” sorusunu cevaplamaya çalıştığı gençlik dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates’in Savunması
B
Büyük Hippias
C
Devlet
D
Yasalar
E
Şölen
Soru 14

Croce’ya göre, sanat fiziksel bir gerçeklik ya da ahlaksal bir etkinlik değildir. Croce’nun yukarıdaki ifadesine göre, sanatsal bilgiyi aşağıdakilerden hangisi tarif eder?

A
Sezgisel
B
Yarar gözetici
C
Tümel
D
Genel
E
Mantıksal
Soru 15

- Francis Hutcheson:Güzellik, Düzen, Uyum ve Dizayn
David Hume :Beğeni Ölçütü Üzerine
Edmund Burke :Güzel ve Yüce idealarının Kaynağı Üzerine Felsefi Bir inceleme

Yukarıdaki düşünürler ve eserlerinin ele aldığı ortak konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta Çağ Hristiyan estetiği
B
Beğeni yargısı
C
Deneyimcilik
D
Güzel ve doğru ilişkisi
E
Analitik estetik
Soru 16

Benedetto Croce’a göre, sanatsal bilgi aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi kapsamına girer?

A
Evrensel
B
Pratik
C
Mantıksal
D
Sezgisel
E
Kavramsal
Soru 17

Sartre’in “dünyada olmak” denilen insanlık durumuna tanıklık eden şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık
B
Fenomenoloji
C
Deneyim
D
Bilgi
E
Edebiyat
Soru 18

Lukacs, Adorno, Marcuse adlı düşünürleri birleştiren ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel düşünceden uzak durmuş olmaları
B
Estetik düşünceden uzak durmuş olmaları
C
Antik Çağ’da ortaya çıkan estetik metinleri Almancaya çevirmeleri
D
Sanatı sanat için yapmış olmaları
E
Marksist estetik kuramı geliştirmeleri
Soru 19

Jean-Paul Sartre ve Merleau-Ponty’nin sanat anlayışlarını birleştiren ortak nokta aşağıdakilerden hangisindir?

A
Varlığa önem vermeleri
B
Nesnelliğe önem vermeleri
C
Varoluşçu olmaları
D
Fenomenolojik bir estetik anlayışını benimsemeleri
E
Fransız olmaları
Soru 20

Frankfurt Okulu ve eleştirel kuramın önde gelen düşünürlerinden biri olan ve sanatın imgelem formu olduğunu anlatan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marks
B
Marcuse
C
Lukács
D
Engels
E
Althusser
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x