Estetik ve Sanat Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı

Estetik ve Sanat Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki alanların hangisi bir fotoğrafın çözünürlüğü, hangi ışık ve açıdan çekildiği, renklerin canlılığı gibi konuları kapsar?

A
Yaşam felsefesi
B
Felsefi estetik
C
Sanat Felsefesi
D
Görsel estetik
E
Epistemoloji
Soru 2

Kamusal sanat kuramına göre, bir şeyi sanat eseri yapan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
içsel özellikleri
B
Deneyim
C
Kurumla ilgisi
D
Nasıl göründüğü
E
Yaratıcı olup olmadığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi taklit kuramlarının 18. yy ile birlikte yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlamasının nedenlerinden biri değildir?

A
Sanatçıların nesnelere öykünmek yerine yaratıcılığı ön plana çıkarması
B
Öykünmeci kuramın yetersizliği
C
Fotoğrafçılığın icat edilmesi
D
Romantizm akımının etkisi
E
Sanatçıların azlığı
Soru 4

insanların bir eserdeki zarafeti görmesi gerekir, müzikteki çoskunluğu duyması gerekir, bir romanın gücünü hissetmesi gerekir.
Yukarıdaki ifadelere göre, estetik bir yargının oluşması için aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?

A
Estetik terime
B
Estetik nesneye
C
Estetik kurala
D
Estetik algıya
E
Estetik özneye
Soru 5

Estetiğin güzellik fenomenini incelediğini düşünen kimi filozoflara göre tam da bu nedenle “estetik” sözcüğü bu araştırma alanı için uygun düşmemektedir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki kavramlardan hangisi filozoflar için bu soruna çözüm getirebilir?

A
Logos
B
Helenicus
C
Ontoloji
D
Aisthanoma
E
Kalliologie
Soru 6

Felsefi düşünmenin temel sanat kuramları öykünmecilik, biçimcilik, duyguculuk, sezgicilik ve istençliktir. Ancak bu kuramlar, sanatı zorunlu ve yeterli koşullarını temel alarak tanımlamak yerine sanatın belirli bir yönünü merkeze almasından ötürü ________ olarak görülmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bağımsız tanımlar
B
Merkezcil tanımlar
C
Kuramsal tanımlar
D
Entelektüel tanımlar
E
Sanatsal tanımlar
Soru 7

Felsefi bir estetik; güzel, hoş, narin, duygusal, zarif, gösterişli, çirkin, yüce, çocuksu gibi pek çok özelliği, sanatçı-sanat yapıtı-izleyici ilişkisini ve genel olarak sanatın neliğini araştıran felsefenin bir dalıdır.
Yukarıdaki ifade aşağıdaki sorunlardan hangisine çözüm olarak ortaya konmuştur?

A
Akıl yoluyla bilme ile duyular yoluyla bilme arasındaki ilişkiye
B
Etik duygular ile estetik duygular arasındaki ayrıma
C
Güzel ile yüce arasındaki ayrıma
D
Duygular ve sanat eseri arasındaki ilişkiye
E
Estetik ve sanat felsefesi ayrımına
Soru 8

Bir sanat eserinin renk, şekil, çizgi, ses, yapı, kalıp gibi özelliklerinin belirlemesinde aşağıdaki sanat kuramlarının hangisinden yaralanılır?

A
Duyguculuk
B
Sezgicilik
C
Biçimcilik
D
iradecilik
E
Taklitçilik
Soru 9

İzlediği bir tiyatro oyununu kendi yaşadığı ruhsal çekişmelerine çok yakın bulduğu için çok iyi sahnelendiğini düşünen birinin yaşadığı estetik deneyim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel
B
Nesnel
C
Evrensel
D
Bağlamcı
E
Biçimci
Soru 10

Sanatın toplum içindeki ahlaki öneminin estetik değeri için zorunlu olduğuna vurgu yapan Tolstoy aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmuştur?

A
Aşırı özerkçi
B
Aşırı ahlakçı
C
Ilımlı ahlakçı
D
Estetikçi
E
Ilımlı özerkçi
Soru 11

Sanatçı ile sanat yapıtı arasındaki ilişkiyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştiri
B
Değerlendirme
C
Yaratıcılık
D
Profesyonellik
E
Deneyim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in katharsis adını verdiği görüşünün amaçlarından biri değildir?

A
Olup bitene dışardan bakabilmeyi sağlamak
B
Dünya hakkındaki algımızı değiştirmek
C
Farkındalık yaratmak
D
Dünyayı anlamlandırmamıza etkisi olmak
E
Ruhun arınmasını sağlamak
Soru 13

Sanatı, bilgi kaynağı olarak ele alan ilk filozoflar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Herakleitos ve Anaximenes
B
Platon ve Aristoteles
C
Herakleitos ve Platon
D
Sokrates ve Platon
E
Homeros ve Heredote
Soru 14

Ağır şiddet sahneleri içeren bir filmin sansürlenmesi, sanatın aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkili olduğunu gösterir?

A
Etik
B
Politika
C
Ontoloji
D
Epistemoloji
E
Estetik
Soru 15

Kişilerin düşünce, duygu, algı ve arzu türünden yaşadıkları süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatsal
B
Bilişsel
C
Epistemik
D
Bilimsel
E
Kavramsal
Soru 16

Sanatın insana bir şeyler öğretebileceğini, sanat hakkında bir şeylerin bilinebileceğini, sanatın dünya hakkındaki algıyı ve anlayışı değiştirebileceğini savunan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat epistemolojisi
B
Sanat ortamı
C
Sanat dünyası
D
Sanat ontolojisi
E
Sanat ahlakı
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x