Etkinlik Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Etkinlik Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin olumsuz fiziksel etkilerinden biridir?

A
Kültürel mirasın zarar görmesi
B
Toplumun yabancılaşması
C
Etkinlik boyunca fiyat artışı
D
Kişisel ve özel değerlerin ticarileştirilmesi
E
Rahatlığın kaybolması
Soru 2

Etkinliği, ihtiyaçları karşılamak için içinde sermaye ve dini tören, örf ve adet bulunan çok özel bir anın göstergesi olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Houle
B
Heredot
C
Sokrates
D
Harvey
E
Goldblatt
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöneticisinin ana işlevlerinden biri değildir?

A
Bütünleştirme
B
Personeli planlama
C
Geliştirme
D
Personelin çalışacağı ortamı hazırlama
E
Ücretlendirme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerde güvenlik hizmetlerinden biri değildir?

A
Ambulans
B
Polis
C
itfaiye
D
Yiyecek satışı
E
Acil hizmet
Soru 5

Etkinlik katılımcılarının bilgileri, tutumları, kullanımları ve ürüne tepkileri temel alınarak pazarın bölümlendirilmesine ne ad verilir?

A
Davranışsal bölümlendirme
B
Psikografik bölümlendirme
C
Coğrafik bölümlendirme
D
Demografik bölümlendirme
E
Yaşamsal bölümlendirme
Soru 6

Bir spor takımı veya bireysel bir sporcunun gerçekleştirmiş olduğu performansın bir standardının olmaması hangi etkinlik pazarlama özelliği içinde değerlendirilir?

A
Etkinlik ürününün doğasının tutarsızlığı
B
Spor etkinlikleri yoluyla sosyalleşmek
C
Arz talep dengesizliği
D
Etkinliklerin soyutluğu
E
Etkinliklerin aynı anda üretilip tüketilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir etkinlikte teminat altına alman riskler arasında yer almaz?

A
Elde olmayan sebeplerle seyahatin önlenemez şekilde gecikmesi
B
Sigortalının kiralanmış ekipmanlara bilerek zarar vermesi
C
Etkinlik alanının yıkılması
D
Olumsuz hava şartları
E
Katılımcının ölümü
Soru 8

Etkinlik fiyatı belirlenirken fiyatın en üst limitini belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyetler
B
Talep
C
Başa baş noktası
D
Rakiplerin fiyatı
E
Yöneticinin kararı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi harcamaya yönelik bütçe bölümlerinden biri değildir?

A
işlevsel harcama
B
Etkinlik alanına yönelik harcama
C
Promosyona yönelik harcama
D
Katılımcılara yönelik harcama
E
Yönetime yönelik harcama
Soru 10

Spor etkinlik pazarlamasının medya, sponsorluk ve ürün promosyonları kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topluluk oluşturma
B
ilişki kurma
C
Gelir elde etme
D
Pazarlama iletişimi
E
Sosyal sorumluluk
Soru 11

Kaza, su baskını, deprem ve savaş hangi risk grubu içinde yer alır?

A
Fiyata ilişkin riskler
B
Ödemeye ilişkin riskler
C
Mala ilişkin riskler
D
Mali riskler
E
Harcamaya ilişkin riskler
Soru 12

Etkinlik firmasının bütün etkinlik içeriğine tek bir fiyat vererek gerçekleştirdiği etkinlik ücretlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saate bağlı fiyat
B
Paket fiyat
C
Süreye bağlı fiyat
D
Maliyet komisyon yüzdesi
E
Sabit ücret
Soru 13

Peker’e göre, aşağıdakilerden hangisi başarılı bir proje yöneticisinde aranan özelliklerden biri değildir?

A
Yeniliklere kapalı bir karaktere sahip olması
B
Deneyimlerinin ve geçmişinin projenin ihtiyaçlarına uygun olması
C
Aynı zamanda projenin detayları üzerine çalışırken, diğer yandan tüm bir projeyi ve çevresini idare edebilecek bir lider ve stratejik uzman olması
D
Projenin genel gidişini takip edebilmesi
E
Doğru teknik kararlar verebilmek için proje alanında teknik uzman olması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan kavram ve öneri aşamasında yapılmaz?

A
Gerekli olan yerlere reklam eklenmesi
B
Müşteri ile işin bitirileceği tarihin ayarlanması
C
Yaratıcı formatta önerinin hazırlanması
D
Tüm lisansların ve izinlerin uygun olduğundan emin olunması
E
Tedarikçilere tekliflerini hazırlaması için zaman verilmesi
Soru 15

Proje Yönetim Enstitüsüne göre, aşağıdakilerden hangisi projenin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Geçicilik
B
Sürdürülebilirlik
C
Özgün ürün
D
Özgün hizmet
E
Programlı-özenli ilerleme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin takibinde yapılan uygulamalardan biri değildir?

A
Tedarikçilerin ve mekan sahiplerinin etkinlik çıktılarından tatmin olduğunu ya da herhangi bir problem olup olmadığını kontrol etmek için aranması
B
Müşterinin etkinlik çıktılarından memnun olduğunu belirlemek ve sözleşme ile ilgili herhangi bir ekleme ya da iptali kontrol etmek için tekrar aranması
C
Yapılacak olan ödemelerin 60 günden az olmayacak şekilde ayarlanması
D
Müşteriye etkinlikten bir sonraki hafta içinde etkinlikle ilgili değerlendirme formu gönderilmesi
E
Etkinliğin bir sonucu olarak verilen herhangi bir ipucunun derhal takip edilmesi
Soru 17

Etkinlik yönetiminin planlama aşamasında yapılması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçların tespiti ve kabulü
B
Farkındalık yaratma
C
Hedef pazarın profil, imaj ve iyi niyetini belirleme
D
Satış gücünü belirleme
E
Kaynak ihtiyacını belirleme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Organizasyonun amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için organizasyondaki sorunların en etkin bir biçimde belirlenmesine ve çözümüne yardımcı olması
B
işletmenin iç ve dış çevresinin incelenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir yönetim tekniği olması
C
Proje yönetiminin ömrünün proje bittikten sonra da devam etmesi
D
işletmenin vizyon ve misyonunun belirlenmesini sağlaması
E
işletmenin gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve uygulanmasına yardımcı olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik başarısının ölçümlenmesinde yararlı olabilecek belli başlı unsurlardan biri değildir?

A
Maliyet odaklı değerlendirme
B
Katılım
C
Ekonomik etkiler
D
Ekolojik ve sosyo-kültürel etkiler
E
Kaynak tarama
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi proje yönetimi sürecinde koordinasyon aşamasındaki görevlerden biri değildir?

A
Proje kaynaklarının tahsisi için karar verme yetkisinin sınırları çizilmesi
B
Projedeki liderlik sitilinin geliştirilmesi
C
Projede görevli personelin insan ilişkilerinin kuWetlendirilmesi
D
Projenin kaynak desteğinin planlanması
E
Proje takımının yönetiminde, katılımcı yönetim tekniklerinin artırılması için planların hazırlanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x