Etkinlik Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Etkinlik Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edilen, nicel ve nitel olarak belirlenen kavrama ne ad verilir?

A
Denetim
B
Planlama
C
iş gücü
D
Performans
E
iş analizi
Soru 2

Bir etkinliğe katılan ve gözlemlemekten daha çok etkinliğin içine dahil olan gruba ne ad verilir?

A
Katılımcı
B
Gözlemci
C
Deneyimci
D
iştirakçi
E
Seyirci
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ve ailelerine ayırdıkları sürelerin dışında başkalarına yardım etmek üzere kendi iradesiyle hiçbir ücret almadan faaliyette bulunmayı yükümlülük olarak kabul eden kişileri ifade eder?

A
Ücretli
B
Yönetici
C
Çalışan
D
Sorumlu
E
Gönüllü
Soru 4

Spor etkinliklerinde personel belirleme kaç basamaktan oluşabilir?

A
7
B
6
C
5
D
4
E
3
Soru 5

Hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların tükenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?

A
Eğlence
B
Yönetim
C
Boş zaman
D
Etkinlik
E
Festival
Soru 6

Etkinlik fiyatı belirlenirken fiyatın en alt limitini belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rakiplerin fiyatı
B
Maliyetler
C
Yöneticinin kararı
D
Başa baş noktası
E
Talep
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi etkinlikte risk unsurları sınıflandırması içinde yer almaz?

A
Finansal risk unsurları
B
Yönetsel risk unsurları
C
Beklenti ve memnuniyete yönelik risk unsurları
D
Sağlık ve güvenliğe yönelik risk unsurları
E
Çevresel risk unsurları
Soru 8

Etkinlik pazarlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir yönetim ve süreç olarak ele alınır.
B
Tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin eder.
C
Pazarlama karması elemanlarını kapsar.
D
Organizasyonların amaçlarını gerçekleştirmelerine olanak sağlar.
E
Etkinlikler sadece malları kapsar.
Soru 9

Firmanın geçmiş ve içinde bulunulan dönem performansının incelenmesi ile geleceğe dönük tahminlerin yapılmasını sağlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk yönetimi
B
Finansal risk
C
Etkinlik yönetimi
D
Finansal analiz
E
Finansal denetim
Soru 10

Pazarı benzer istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin oluşturduğu, göreceli olarak homojen sayılabilecek alt gruplara ayırmaya ne ad verilir?

A
Pazar belirleme
B
Hedef pazar
C
Pazar bölümleme
D
Pazar payı
E
Pazar hedefleme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi PEST analizi yapılırken ekonomik çevre kapsamında değerlendirilmez?

A
Faiz oranları
B
Maaşlar
C
iş grupları
D
işsizlik
E
Enflasyon
Soru 12

Bir kuruluş ve çalıştırılmasındaki iş güvenliği önlemlerini iyileştirmeyi ve sürdürmeyi sağlayan tüm girişimlerle ilgili sürece ne ad verilir?

A
Finansal yönetim
B
Risk yönetimi
C
Mali yönetim
D
Uyumluluk yönetimi
E
Kaynak yönetimi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi riske cevap verme yöntemlerinden biri değildir?

A
Riski transfer etme
B
Riski görmezden gelme
C
Riskten kaçınma
D
Riski kabullenme
E
Riski azaltma
Soru 14

Proje yönetim süreci içinde yer alan kontrol süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Projenin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak stratejiler hazırlanır.
B
Projenin ilerleyişini değerlendirmek için planlar oluşturulur.
C
Proje için bir proje yönetimi bilgi sistemi kurulur.
D
Projedeki liderlik sitili geliştirilir.
E
Projenin ilerleyişi değerlendirilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi proje yöneticisinin başarılı olması için sahip olması gereken özelliklerinden biri değildir?

A
Proje tanımlama ve kontrol etme bilgi ve deneyiminin olması
B
Liderlik ve organizasyon yeteneğinin olması
C
Yöntemleri uygulayabilme, problem çözme ve iletişim yeteneğinin olması
D
Kaynakları koordine edebilmesi
E
Yabancı dil bilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminin genel özelliklerinden biridir?

A
Proje yönetiminin ömrü projenin süresiyle sınırlıdır.
B
Proje yönetimi, insan kaynakları ve zaman arasında uyum ve işbirliğini geliştirir ve verimliliği artırır.
C
Proje yönetimi, her insanın bilgi, yetenek ve tecrübesini en iyi biçimde kullanmasını sağlar.
D
Proje yönetiminin başarısı üst yönetiminin desteğine bağlıdır.
E
Proje yönetimi, açık bir yönetim sistemini benimser.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik türleri ve ölçümleme yöntemleri içinde bulunan kamusal etkinliklerin ölçümleme tekniklerinden biri değildir?

A
Ekonomik girdi
B
işletme farkındalığı
C
Katılımcı sayısı
D
Geribildirim
E
Medyada görünürlük
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetimi fonksiyonlarından biri değildir?

A
Bütçeleme
B
Koordinasyon
C
Denetim
D
Planlama
E
Uygulama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Forrester’a göre, etkinliklerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken sorulardan biri değildir?

A
Etkinliğin kavramsallaştırılması veya tasarımı ile ilgili sorular
B
Etkinlik operasyonları, uygulaması ve hizmet sunumu ile ilgili sorular
C
Özel değerlendirme yöntemlerinin kullanımında ekstra zaman ihtiyacı ile ilgili sorular
D
Etkinliğin maliyet ve maliyet etkinliği ile ilgili sorular
E
Etkinliğin sonuçları ve etkisi ile ilgili sorular
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme sürecinde oluşturulacak olan sistemin aşamalarından biri değildir?

A
Sonlandırma aşaması
B
Kavram ve öneri aşaması
C
Koordinasyon aşaması
D
Uygulama aşaması
E
Takip aşaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x