Etkinlik Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Etkinlik Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eskişehir Film Festivali, ölçeğe göre, aşağıdaki etkinlik türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Mega etkinlik
B
Yerel etkinlik
C
Küresel etkinlik
D
Uluslararası etkinlik
E
Küçük etkinlik
Soru 2

Spor etkinlik endüstrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1930’lı yıllar Türkiye’deki spor etkinliklerinin en parlak dönemidir.
B
1950 ve 60’lı yıllar kültürel etkinliklerin ortaya çıktığı dönemdir.
C
1980 ve 90’lı yıllarda günümüz çağdaş etkinlik anlayışı şekillenmiştir.
D
1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları ekonomik anlamdaki bir majör etkinliktir.
E
1970 ve 80’li yıllar alt yapıların oluştuğu dönemdir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramıyla bağlantılı unsurlardan biri değildir?

A
Ortaklar
B
Hedef kitlesi
C
Sürdürülebilirliği
D
Amacı
E
Finansal durum
Soru 4

Bireylerin kendilerini özel olarak hissettikleri ve yaşamlarında önemli sayılabilecek kutlamaları çok sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirdikleri özel etkinlikler aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş etkinliği
B
Boş zaman etkinliği
C
Kültürel etkinlik
D
Kişisel etkinlik
E
işletme etkinliği
Soru 5

I. Paylaşılan ortak deneyim
II. Gelenekleri güçlendirmek
III. Yeni tesislerin yapılması
IV. Toplumsal katılımın yükselmesi
V. Altyapının yenilenmesi
Yukarıdaki spor etkinlik etkilerinden hangileri sosyo-kültürel etkiler başlığı altında incelenir?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik tedarikçilerinden biri değildir?

A
Seyahat acenteleri
B
Teknoloji firmaları
C
Havayolları şirketleri
D
Sponsorlar
E
Oteller
Soru 7

En önemli baskın paydaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum
B
Medya
C
Pay sahipleri
D
Çalışanlar
E
Hükümet
Soru 8

Zamanını, yeteneğini, deneyimini ücret karşılığı olmadan etkinliklerde kullanan kişilere ne ad verilir?

A
Gönüllüler
B
Ziyaretçiler
C
Çalışanlar
D
Katılımcılar
E
Performansçılar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetiminin kurum dışı paydaşlarından biridir?

A
Çalışanlar
B
Yöneticiler
C
Hissedarlar
D
Kurucu ana sahipler
E
Rakipler
Soru 10

Etkinlikle doğrudan bağlantısı olmamakla birlikte medya ve baskı grupları gibi kurumun varlığını sürdürebilmesinde önemli bir etkiye sahip olan paydaşlara ne ad verilir?

A
Birincil paydaşlar
B
ikincil paydaşlar
C
Üçüncül paydaşlar
D
Dördüncül paydaşlar
E
Sonsuz paydaşlar
Soru 11

Etkinliklerde hedef kitleye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkinliğin kültürel yapısı
B
Etkinliğin büyüklüğü
C
Örgütsel iklim
D
Çalışanların yapısı
E
Sosyal paydaş
Soru 12

Bir grup insanın ortak bir amaca ulaşma yolundaki çabalarını planlama, uygulama ve denetleme sürecine ne ad verilir?

A
insan kaynakları
B
Yönetim
C
Hizmet
D
Finansal yönetim
E
Performans
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetimine ilişkin hedeflerden biri değildir?

A
Gerçekçilik
B
Ölçülebilirlik
C
Basitlik
D
Zamanında yapılabilirlik
E
isteklilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetim çerçevesinde önemle üzerinde durulması gereken başlıklardan biri değildir?

A
Finansal kayıtları tutmak
B
Borç seviyesini kontrol etmek
C
Likit yapısını güçlendirmek
D
Gelir ve gideri takip etmek
E
Borçlanmayı sağlamak
Soru 15

Spor etkinliklerinin en önemli yapı taşı olarak karşımıza çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sponsor sayısı
B
Organizasyonun büyüklüğü
C
Kalite ve hizmet anlayışı
D
Yeterli bütçenin sağlanması
E
Yeterli tesis sayısı
Soru 16

Etkinliğin öncelikli amaç ve hedeflerini tanımlayan ve sürecin bu hedeflere uygun ilerleyip ilerlemediğini izleyen işgücü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paydaşlar
B
Gönüllüler
C
Etkinlik personeli
D
Etkinlik komitesi
E
Tedarikçiler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi özel kesimin toplumsal sorumluluk alanları arasında yer alan faktörlerden biri değildir?

A
Nitelikli sağlık hizmetleri sunmak
B
Fakirlikle savaşmak
C
Tüm toplum bireylerine yeterli miktarda iş ve kariyer yaratmak
D
Politik destek
E
Çevreyi korumak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi prensiplerinden biri değildir?

A
işletmelerde finansal veri girdileri sağlaması
B
Bütün işlerin analiz edilebilmesi
C
iş analizinin iletişime yardımcı olması
D
işlem ve değişime uyum sağlayabilmesi
E
iş analizinin bütün kararların temeli olabilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının alt amaçlarından biri değildir?

A
Ürün ya da hizmetin faydalarının farklılıklarını müşteriye bire bir anlatarak tanıtmak
B
insanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmeleri sağlamak
C
Değerlendirmeleri bilimsel esaslar ve standartlar dâhilinde yürütmek
D
Doğru insanları doğru işlerde istihdam etmek
E
insan kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöneticisinin faaliyetlerini etkileyebilecek politikalardan biri değildir?

A
Personelin yeteneklerinden en üst derecede yararlanabilmek için teşvik etmek
B
Personele güvenli bir iş ortamı sağlamak
C
Toplu iş sözleşmesi hazırlamak
D
Piyasadaki mevcut iş gücünden yararlanmada eşit istihdam imkanı vermek
E
Boş kadroları öncelikle iç kaynaklardan doldurmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x