Etkinlik Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Etkinlik Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğrudan veya dolaylı olarak etkinlik organizasyonu sürecinin içerisinde olan ve süreci etkileyebilen paydaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerel yönetimler
B
Ev sahibi toplum
C
Ev sahibi organizasyon
D
Etkinlik organizasyonu
E
Hükümet
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetiminin farklı kritik fonksiyonlarından biri değildir?

A
Tesis yönetimi
B
Finansal yönetim
C
Risk yönetimi
D
Lojistik yönetimi
E
Etkinliğin pazarlanması
Soru 3

Aile yönelimli destinasyonlar olarak karakterize edilen alanlara ne ad verilir?

A
Fuar
B
Temalı park
C
Eğlence alanı
D
Festival
E
Sergi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin alt amaçlarından biri değildir?

A
insan performansına uygun şekilde işte yükselmesini sağlamak
B
Stratejik planlama yapmak
C
Çalışanları takdir ve motive etmek
D
Çalışanların performans değerlendirmesini bilimsel esaslar ve standartlara dahilinde yürütmek
E
insan kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmak
Soru 5

Bir etkinlikle ilgili yararlanılabilir ticari potansiyele erişim amacıyla bu etkinliğe ayni ve nakdi yardım sağlanması ________ olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
sponsorluk
B
bağış
C
satış
D
alış
E
ticaret
Soru 6

I. Sabit ücret
II. Artırmalı ücret
III. Saat üzerinden ücretlendirme
IV. Paket fiyat
Yukarıdakilerden hangileri etkinliklerde ücretlendirme çeşitlerindendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
1,11I ve IV
D
II, III ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 7

I. istifa etme olayları
II. Sponsor ile iletişim kuramama
III. Suç ve terörizm
IV. Doğal afetler
V. isim kaybı
Yukarıdakilerden hangileri bir etkinlikte yönetsel risk unsurları kapsamında yer alır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, IV ve V
D
II, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 8

Kısa vadeli yatırım kararlarının amacı işletmenin kârını ________ getirmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
minimum düzeye
B
orta düzeye
C
normal düzeye
D
maksimum düzeye
E
piyasa düzeyine
Soru 9

I. Durum analizi
II. Hedef pazar seçimi
III. Pazarlama stratejileri
K. Gelecekte muhtemel oluşumları, bu oluşumların iş ve işletme üzerindeki olası etkilerini önceden tahmin edip önlem alınması için yapılır.
L. Pazarı benzer istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin oluşturduğu, göreceli olarak homojen sayılabilecek alt bölümlere ayırmaktır.
M. Uygun pazarlama karma elemanlarının seçilmesidir.
Aşağıdakilerin hangisinde etkinlik pazarlama planı adımları ile bu adımda yapılan faaliyetler doğru eşleştirilmiştir?

A
I-K, II-L ve III-M
B
I-L, II-M ve III-K
C
I-L, II-K ve III-M
D
I-M, II-K ve III-L
E
I-M, II-L ve III-K
Soru 10

I. Bilet satış ofisleri
II. Park yeri
III. Giriş görevlileri
IV. Tesise ulaşım kolaylığı
V. Oturma düzeni
Yukarıdakilerden hangileri etkinlik somut ürünü kapsamında yer alır?

A
I, III ve IV
B
I, III ve V
C
II, III ve IV
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 11

Etkinlik katılımcısının algıladığı tüm maliyetler algıladığı tüm yararlardan düşük ise etkinliğin değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Rakipsizdir.
B
Değersizdir.
C
Değerlidir.
D
Maliyetlidir.
E
Nötrdür.
Soru 12

İçine kapanık ya da sosyal olarak dışa dönük kişilik özelliklerine göre etkinlik tüketicilerini bölümlendirme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demografik
B
Coğrafi k
C
Psikografik
D
Teknolojik
E
Davranışsal
Soru 13

Yaz olimpiyat oyunları gibi etkinlikler için hazırlıklar yıllar öncesinden başlar. Tesislerin tamamlanması, ulaşım ve kalacak yer ile ilgili problemlerin çözülmesi gibi pek çok iş düzenleyici kentin yıllarını alabilmektedir. Her koşulda projenin son özelliği vardır. Kısaca her proje bir kere kullanılır.
Yukarıdaki örnek bir projenin hangi özelliği ile ilgilidir?

A
Özgün ürün
B
Geçicilik
C
Özgün hizmet
D
Programlı ilerleme
E
Soyut olma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi proje yaşam döngüsünün basamaklarından biri değildir?

A
Projeyi kapatmak
B
Organizasyon ve hazırlık işleri
C
Proje işlerini yerine getirmek
D
Projeye ara vermek
E
Projeye başlamak
Soru 15

Başka insanlar ile çalışma yeteneğidir. Proje yöneticisi bu yeteneklerini kullanarak projenin başarıya ulaşması yolunda diğer kişilerin davranışlarını etkiler.
Yukarıdaki ifadeler bir proje yöneticisinde olması beklenen hangi beceri ile ilgilidir?

A
Kavramsal yetenekler
B
iletişim kurabilme yeteneği
C
Beşeri yetenekler
D
Teknik beceri
E
ilk yardım becerileri
Soru 16

Olası durumlar ve deneyimlerin verdiği bilgiyle projenin belirsizlik derecesinin dağıtılması aşağıdaki proje yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir?

A
Zaman yönetimi
B
Maliyet yönetimi
C
Kalite yönetimi
D
Risk yönetimi
E
iletişim yönetimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ikincil veri kaynaklarından biri olan izleyici trafiğine örnek olarak gösterilemez?

A
Turnikeler
B
izleyicilerin katılım rakamları
C
Giriş zamanları
D
Programlar
E
Park yerleri
Soru 18

Etkinliğin sonunda nihai gelir ve gider için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

A
Nitel teknikler
B
Ekonomik teknikler
C
Katılım profili teknikleri
D
Demografik teknikler
E
Nicel teknikler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal etkinliklerin ölçümleme yöntemlerinden biridir?

A
izleyici reaksiyonu
B
Harcama bilgisi
C
Partner özellikleri
D
izleyici profili
E
Alınan gerçek gelir
Soru 20

Müşteri ile işin bitirileceği tarihin ayarlandığı, tedarikçilerin çağrıldığı ve tedarikçilere tekliflerini hazırlaması için hedef zamanın verildiği etkinlik değerlendirme süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk belirleme ve değerlendirme aşaması
B
Takip aşaması
C
Koordinasyon aşaması
D
Uygulama aşaması
E
Kavram ve öneri aşaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x