Etkinlik Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Etkinlik Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hallmark etkinliğini mega etkinlikten ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hallmark etkinliklerin büyük ölçekli olması
B
Hallmark etkinliklerin belirli bir destinasyona ait olması
C
Hallmark etkinliklerin uluslararası düzeyde yapılması
D
Hallmark etkinliklerin kalabalık ziyaretçi gruplarını çekmesi
E
Hallmar etkinliklerin içinde festivalleri barındırması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ölçeğe göre etkinliklerden biridir?

A
Boş zaman etkinliği
B
Fuar ve festivaller
C
Özel etkinlikler
D
Sportif etkinlikler
E
Hallmark
Soru 3

I. Katılımcı sayısı
II. Coğrafi büyüklük
III. Alt yapı
IV. Medyanın ilgisi
Yukarıdaki kriterler etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan hangi faktöre aittir?

A
Özgünlük
B
Büyüklük
C
Sıklık
D
Planlama durumu
E
Konu
Soru 4

Kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra özgür iradesiyle girişebileceği dinlenme, eğlenme, bilgi ya da becerilerini geliştirme, toplum yaşamına gönüllü olarak katılma gibi bir dizi uğraşıları içine alan etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerel etkinlikler
B
Sportif etkinlikler
C
Hallmark etkinlikler
D
Boş zaman etkinliği
E
Özel etkinlikler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yerel kültüre ilişkin festivallerde kullanılan unsurlardan biri değildir?

A
Konukseverlik
B
Özgünlük
C
Otantiklik
D
Kişiselleştirme
E
Temalandırma
Soru 6

Zorunluluk ve güç niteliklerine aynı anda sahip olan fakat talepleri yasal olmayan beklentisi olan paydaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baskın paydaş
B
Tehlikeli paydaş
C
Bağımlı paydaş
D
Güçlü paydaş
E
Farklı paydaş
Soru 7

Etkinliklerde güç, yasallık ve zorunluluk özelliklerinin her birinde en yüksek düzeye sahip olan paydaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçek paydaş
B
Sorumlu paydaş
C
Güçlü paydaş
D
Baskın paydaş
E
Anahtar paydaş
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ev sahibi toplum içerisinde değerlendirilmez?

A
Sosyal hizmet grupları
B
Bölgenin sakinleri
C
Yaşamı destekleyen topluluklar
D
Boş zaman grupları
E
Yerel medya
Soru 9

I. Ücret karşılığı olmaksızın organizasyona katkıda bulunması
II. Zorlama olmadan ortaya çıkması
III. Doğrudan ürünlerin/hizmetlerin satışını teşvik etmesi
IV. Toplumun yararı gözetilmesi
V. Organizasyon ve gönüllülerin karşılıklı kazanç sağlaması
Yukarıdakilerden hangileri etkinlik gönüllüleri ile ilgilidir?

A
I,II ve IV
B
I,III ve IV
C
II, III ve IV
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 10

Paydaş kavramı tanımlanırken üç ayaklı tabure ile kastedilen gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organizasyon, gönüllüler, müşteri
B
Sponsor, yönetim, siyaset
C
Yerel halk, yönetim, performansçılar
D
Çalışan, müşteri, hissedar
E
Sponsor, gönüllüler, katılımcılar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetiminde gerçek zorluk olarak ele alınmalıdır?

A
Politik destek
B
Yeterli bütçe olmaması
C
Yeterli personel olmaması
D
Kültürel yapı
E
Çalışanların gerekli eğitimi görmemiş olmaları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik faaliyet alanlarından biri değildir?

A
Zamanı yönetmek
B
Kendini yönetmek
C
Personeli yönetmek
D
Parayı yönetmek
E
Teknolojiyi yönetmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir etkinliğin karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Bütünleştirme
B
iş planlama
C
Politik destek
D
Halk desteği
E
Finansal analiz
Soru 14

Etkinliği, ihtiyaçların karşılanması için, içinde sermaye ve dini tören, örf ve adet bulunan çok özel bir anın göstergesi olarak tanımlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
DeSens
B
Rosenberg
C
Maslow
D
Goldblatt
E
Getz
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetimi sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Etkinliğin planlanması
B
Personelin belirlenmesi
C
Gözlem
D
Finansal düzenleme
E
Değerlendirme
Soru 16

Etkinlik yönetiminde örgütün psikolojik çevresine ne ad verilir?

A
Örgütsel iklim
B
Ölçülebilirlik
C
isteklilik
D
iş yaşamının kalitesi
E
Zamanlama
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi uygulama süreci nde yer almaz?

A
Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi
B
Analiz amaçlarının saptanması
C
Stratejik plan yapılması
D
ihtiyaç duyulan bilginin toplanması ve toplanan bilginin analizi
E
işlerin belirlenmesi
Soru 18

Spor etkinliklerinin düzenlenmesinde ve etkinliğin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için insan kaynakları yöneticisinin yerine getirdiği kaç ana işlev vardır?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöneticisinin faaliyetlerini etkileyebilecek politikalardan biri değildir?

A
Yıllık bütçeyi hazırlamak
B
Personele emin ve güvenli bir iş ortamı sağlamak
C
Personelin yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanabilmek için teşvik etmek
D
Piyasadaki mevcut iş gücünden yararlanmada eşit istihdam imkanı tanımak
E
Boş kadroları öncelikle iç kaynaklardan doldurmak
Soru 20

Getz’e göre, aşağıdakilerden hangisi etkinlikler için insan kaynakları yönetimi sürecinin unsurları arasında yer almaz?

A
Mesleki eğitim ve profesyonel gelişme
B
Bitiş, yeniden işe yerleştirme danışmanlığı, yeniden işe alma
C
iş yaşamının kalitesi
D
Politika ve prosedürler
E
Gözetim ve değerlendirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,63. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x