Felsefe 2015-2016 Final Sınavı

Felsefe 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mantıkçı pozitivistlerin bilimi metafizikten veya bilim olmayandan ayırmak amacıyla geliştirdikleri ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yanlışlanabilirlik ilkesi
B
Anlamlılık ilkesi
C
Bilimsellik ilkesi
D
Doğrulanabilirlik ilkesi
E
Mutabakat ilkesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın açıklanması ve anlamlandırılmasında izlenebilen ana eksenlerden biri değildir?

A
Felsefe
B
Sanat
C
Bilim
D
Teknoloji
E
Din
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, ilk kez Platon'un Theaetetos diyaloğunda ele alman bilgi anlayışının dayandığı koşullardan biridir?

A
Kuşku duyma
B
Deneyimleme
C
Gerekçelendirme
D
Çelişkili olma
E
Sezgisel hareket etme
Soru 4

Klasik töz metafiziğinin dayandığı varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monist
B
Dualist
C
Spiritualist
D
Hiyerarşik
E
Materyalist
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi normatif bir siyaset felsefesi sorusudur?

A
En iyi yönetim biçimi nedir?
B
Eşitlik nedir?
C
Toplum nedir?
D
Birey nedir?
E
Mülkiyet nedir?
Soru 6

Evrimsel gelişmede başat etkenin rekabet yerine dayanışma olduğunu ve devletin en temel doğa yasasını çiğneyen bir kurum olduğunu savunan siyaset düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles Darwin
B
William Godwin
C
Herbert Spencer
D
Lev Tolstoy
E
Piyotr Kropotkin
Soru 7

Modern dönemde ahlak ile siyaseti kesin çizgilerle birbirinden ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Aziz Augustinus
C
Macchiavelli
D
Farabi
E
Aristoteles
Soru 8

Devleti kutsayan, onun bireyler üzerinde mutlak bir gücü ve otoritesi olması gerektiğini savunan politik ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik Liberalizm
B
Yeni Liberalizm
C
Sosyalizm
D
Anarşizm
E
Faşizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kürtaj lehine ileri sürülebilecek argümanlardan biridir?

A
Cinsel eylemlerden sorumlu olma argümanı
B
Kadının kendi bedeni üzerindeki mutlak hakları argümanı
C
Domino argümanı
D
Hiçbir şekilde insan öldürmemek gerektiği argümanı
E
Hayatın kutsallığı argümanı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ölüm cezası aleyhine ileri sürülebilecek argümanlardan biridir?

A
Katillerin ceza olarak haklarını kaybetmelerine dayanan argüman
B
Islah şansının reddi argümanı
C
Tasarruf argümanı
D
Etkin caydırıcılık argümanı
E
Cezanın toplum yasaları üzerindeki etkisini savunan argüman
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi gayrı-bilişselci yaklaşımın ileri sürdüğü olumlu tezdir?

A
insandan bağımsız ahlak olgularının varolması olanaksızdır.
B
Ahlak yargılarının betimsel olan dışında anlamları da bulunur.
C
Ahlak olguları insandan bağımsız varolsa bile bilinmeleri olanaksızdır.
D
Ahlak olguları betimsellik özelliğine sahip değillerdir.
E
Ahlak olgularının başlı başlarına varolmaları bir zorunluluktur.
Soru 12

Moral olguların ve ahlak değerlerinin sezgiler yoluyla bilindiğini savunan etik görüş ve bağlı bulunduğu ana yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Etik Sezgicilik - Bilişselcilik
B
Nesnelcilik - Realizm
C
Mutlakçılık - Realizm
D
Doğalcılık - Bilişselcilik
E
Duygucu etik - Gayrı-bilişselcilik
Soru 13

Estetik tutumu belirleyen en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pratik bir tutum olması
B
Bilgisel bir tutumu ifade etmesi
C
Çıkar gözetmeyen bir tutum olması
D
Kişiye özgü bir tutum olması
E
Ticari bir tutumu somutlaştırması
Soru 14

Aristoteles’in, insanın bir şeyler meydana getirmesi ya da üretmesi durumunu ifade etmek üzere kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Apodeiksis
B
Praxis
C
Theoria
D
Anamnesis
E
Poiesis
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eğitim felsefesinin temel boyutlarından biri değildir?

A
Etik
B
Estetik
C
Politik
D
Epistemolojik
E
Ontolojik
Soru 16

Estetiğin üzerinde yoğunlaştığı temel değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahicilik
B
Doğruluk
C
Adalet
D
Güzellik
E
iyilik
Soru 17

Eğitime düşen şeyin, insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin unsurlarıyla donatmak olduğunu savunan teorik görüş ve bu teoriye dayanan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Özcülük - Realizm
B
Daimicilik - idealizm
C
Liberalizm - Pragmatizm
D
ilerlemecilik - Natüralizm
E
Hümanizm - Egzistansiyalizm
Soru 18

İnsanlara her zaman ve her yerde kalıcı öneme sahip olan şeylerin öğretilmesi gerektiğini savunan daimiciliği benimseyen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Realist eğitim felsefesi
B
Pragmatist eğitim felsefesi
C
Natüralist eğitim felsefesi
D
idealist eğitim felsefesi
E
Egzistansiyalist eğitim felsefesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sanatı sınıflandıran nesnel ölçütlerden biri değildir?

A
Araçlar
B
Zaman
C
idealite
D
Mekan
E
Ortam
Soru 20

Natüralist eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisinde ilk olma özelliği taşır?

A
Öğretmen odaklı eğitim
B
Öğrenci odaklı eğitim
C
Doğabilimci eğitim
D
Mesleki eğitim
E
Konu odaklı eğitim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x