Felsefe 2016-2017 Final Sınavı

Felsefe 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Felsefenin değerini, onun hem bireysel hem de toplumsal anlamdaki katkıları karakterize eder.
Aşağıdakilerden hangisi felsefenin toplumsal katkılarından biridir?

A
Mutluluk
B
Yaşamı anlamlandırma
C
Farklılıklara saygı gösterme
D
Kendimizi tanıma
E
Karşılaştığımız sorunların üstesinden gelme
Soru 2

Öznenin nesne dünyasının bir yansıtıcısı/aynası olduğu varsayımını, bilgide akla kurucu bir rol yükleyerek yıkmaya çalışan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hume
B
Kant
C
Berkeley
D
Locke
E
Leibniz
Soru 3

Varlığa insani bir bakış açısıyla yaklaşan, onu insandan hareketle ele alan metafizik anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teolojik metafizik
B
Töz metafiziği
C
Süreç felsefesi
D
Oluş felsefesi
E
Egzistans felsefesi
Soru 4

İnsan yaşamının nihai amacının mutluluk olduğunu savunan mutluluk etiğinin üzerinde yoğunlaştığı temel problem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğru eylem problemi
B
En yüksek iyi problemi
C
Yarar problemi
D
Sağlam karakter problemi
E
Anlam problemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesi konu ve problemlerinin sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Aksiyolojik
B
Evrensel
C
Kavramsal
D
Normatif
E
Lokal
Soru 6

Etik ve ahlak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ahlak insan aklından ve teorilerden hareket eder.
B
Etik yerel ve pratik, ahlak teorik ve evrenseldir.
C
Etik dinden ve toplum sözleşmesinden hareket eder.
D
Etik teorik ve evrensel, ahlak pratik ve yereldir.
E
Ahlak, etikten sonra gelenek ötesi dönemde gerçekleşir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi normatif bir siyaset felsefesi sorusudur?

A
En iyi yönetim biçimi nedir?
B
Eşitlik nedir?
C
Düzen nedir?
D
Birey nedir?
E
Mülkiyet nedir?
Soru 8

Tekil gözlem önermelerinden sınırlanmamış genellemeler olarak hipotezlere geçişin mantıksal olarak meşru bir geçiş olmadığını ifade eden problem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonalite problemi
B
Tümdengelim problemi
C
Tümevarım problemi
D
Açıklama problemi
E
Gözlem problemi
Soru 9

Hastanın tedaviyi reddettiği ya da doktorun ağrı kesiciler hariç hastanın tedavisini sürdürmediği ötenazi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
istemli ötenazi
B
istem dışı ötenazi
C
Pasif ötenazi
D
Aktif ötenazi
E
Proaktif ötenazi
Soru 10

"Doğru ya da yanlış olduklarına hükmedilebilen ahlaki yargılar ve ahlak önermeleri vardır; işte bu yüzden, ahlak yargıları, fiili ya da olgusal durumlarla karşılaştırılmalarına bağlı olarak belirli bir doğruluk değeri elde ederler." düşüncesini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznelcilik
B
Gayrı-bilişselcilik
C
Nesnelcilik
D
Sezgicilik
E
Bilişselcilik
Soru 11

Devletin en önemli özelliğinin, güç kullanımını otorite ile bütünleştirmiş olması olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Jean Jacques Rousseau
C
Kari Marx
D
Niccolo Macchiavelli
E
Thomas Hobbes
Soru 12

Aşağıdaki düşünürlerden hangisinin doğa durumu eşitlikçi bir devlet temellendirmesiyle sonuçlanmıştır?

A
Locke
B
Rawls
C
Hobbes
D
Spinoza
E
Rousseau
Soru 13

Öğrenci merkezli ilk eğitim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel Yaklaşım
B
Realizm
C
idealizm
D
Natüralizm
E
Pragmatizm
Soru 14

Ahlaklılığın kişiliğin en temel karakteristiği ya da en önemli potansiyeli olduğu inancıyla, esas olarak ahlak üzerinde yoğunlaşan, sahiciliğe ve kendiliğindenliğe verdiği büyük önemle moral eğitimi öne çıkaran eğitim felsefesi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pragmatizm
B
Egzistansiyalizm
C
idealizm
D
Realizm
E
Natüralizm
Soru 15

Estetik tutumu belirleyen en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişiye özgü bir tutum olması
B
Bilgisel bir tutumu ifade etmesi
C
Pratik bir tutum olması
D
Çıkar gözetmeyen bir tutum olması
E
Ticari bir tutumu somutlaştırması
Soru 16

Estetik niteliklerin nesnelerde fiilen varolduğunu ve estetik deneyimin bize bu özelliklerin bilgisini verdiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik hazcılık
B
Estetik pragmatizm
C
Estetik nesnelcilik
D
Estetik öznelcilik
E
Estetik görecilik
Soru 17

Eğitim felsefesinin bütünleştirici boyutunun cisimleştiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik eğitim felsefesi
B
Eleştirel eğitim felsefesi
C
Özcü eğitim felsefesi
D
Analitik eğitim felsefesi
E
idealist eğitim felsefesi
Soru 18

Freire’nin eleştirdiği geleneksel eğitim anlayışı için kullandığı benzetme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ezberci eğitim
B
Yığmacı eğitim
C
Mutlakçı eğitim
D
inşacı eğitim
E
Pragmatik eğitim
Soru 19

Sanatın yegane özsel özelliğinin “anlamlı form” veya “formel yetkinlik” olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
George Dickie
B
Benedetto Croce
C
Louis Althusser
D
Arthur Danto
E
Clive Bell
Soru 20

Güzelliğin esas itibarıyla doğada, müzikte ve matematiksel teoriler türünden entelektüel yapımlarda örneklendiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokritosçu gelenek
B
Modern güzellik anlayışı
C
Hazcı gelenek
D
Pythagorasçı gelenek
E
Epikourosçu gelenek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x