Felsefe 2016-2017 Vize Sınavı

Felsefe 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğruluğun, zihin ile şeylerin uyuşmasından ve düşüncenin şeylere uygunluğundan meydana geldiğini ifade eden mütekabiliyetçi doğruluk görüşü, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ortaya konulmuştur?

A
Devlet Diyaloğunda
B
Sofist Diyaloğunda
C
Metafizikte
D
Felsefe Sorunlarında
E
Meditasyonlarda
Soru 2

“Filozofların şimdiye kadar sadece dünyayı anlamaya çalıştıklarını, oysa sıranın artık onu değiştirmeye geldiğini” söyleyerek pratik bir felsefe anlayışının savunuculuğunu yapmış olan on dokuzuncu yüzyıl düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nietzsche
B
Hegel
C
Goethe
D
Marx
E
Fichte
Soru 3

“Üç bin yılın hesabını göremeyen, karanlıkta yolunu bulamaz, günü gününe yaşar ancak.” sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Aristoteles
B
Ralph Waldo Emerson
C
Johann Wolfgang von Goethe
D
Kari Marx
E
Rene Descartes
Soru 4

Bilen öznenin zihni ile bilinen şey arasına idelerin veya nesnenin zihindeki temsillerinin girdiğini kabul eden doğruluk anlayışı/görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pragmatist doğruluk anlayışı
B
Bağdaşımcı doğruluk görüşü
C
Mutabakatçı doğruluk görüşü
D
Temsil epistemolojisi
E
Apaçıklık olarak doğruluk anlayışı
Soru 5

“Deneyim okulların en gelişmişidir; o okulda budalalar bile bir şey öğrenir.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Benjamin Franklin
B
John Locke
C
John Stuart Mili
D
Bertrand Russell
E
David Hume
Soru 6

Kuşkuculuğu metodolojik kuşkuculuk olarak bilinen, diğerlerinden farklı olarak kısmi bir kuşkuculuğun savunuculuğunu yapmış ve kuşkuyu kesin bilgiye erişmek için bir araç olarak kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rene Descartes
B
Pierre Bayie
C
David Hume
D
Michel de Montaigne
E
Blaise Pascal
Soru 7

İnanma, doğruluk ve gerekçelendirme bilginin yapı taşları olarak ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ele alınmıştır?

A
Devlet’te
B
Timaios’ta
C
Menon’da
D
Kritias’ta
E
Theaetetos’ta
Soru 8

Felsefenin çok işlevli olmasına vurgu yaparak onu bir “alet kutusu”na benzeten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Whitehead
B
Russell
C
Moore
D
Wİttgenstein
E
Ryle
Soru 9

Platon, alışkanlıkların etkisiyle şüphe ve sorgulamadan yoksun yaşayan insanları betimlerken aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

A
Hapishane Benzetmesi
B
Mağara Benzetmesi
C
Demiourgos
D
Er Mitosu
E
Mahkum ikilemi
Soru 10

Bilim, sanat, din ve felsefenin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanın üretme yetisi ekseninde varlığı açıklama çabası
B
Doğa olaylarını fiziksel temelde açıklama çabası
C
insanı salt manevi yönüyle açıklama çabası
D
Ölümlülük üzerinden yaşamı anlamlandırma çabası
E
Varlığı/dünyayı ve yaşamı anlamlı kılma çabası
Soru 11

Popper bilimsel ilerleme ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağ kurar?

A
Sosyal Darvvincilik
B
Görecilik teorisi
C
Newton mekaniği
D
Tarihsel materyalizm
E
Evrim teorisi
Soru 12

Nedensellik eleştirisi aracılığıyla, doğal alandan doğaüstü alana nedensel akıl yürütmeyle geçilemeyeceğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Comte
B
Hume
C
Russell
D
Descartes
E
Kant
Soru 13

Paul Feyerabend’ın savunduğu bilim anlayışına ne ad verilir?

A
Analitik bilim anlayışı
B
Devrimci bilim anlayışı
C
Tümevarımcı bilim anlayışı
D
Anarşist bilim anlayışı
E
Yanlışlamacı bilim anlayışı
Soru 14

Bilim felsefesinin metafiziksel boyutunda aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili bir soruşturma yer alır?

A
Veri
B
Hipotez
C
Yasa
D
Tümdengelim
E
Doğrulama
Soru 15

Metafiziği konu alanlarına göre ontoloji, teoloji-kozmoloji ve arkeoloji olarak üç ana dala ayıran ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Sokrates
C
Platon
D
Protagoras
E
Gorgias
Soru 16

Tümellerin ağızdan çıkan bir sesten başka bir şey olmadığını, onların gerçeklikte değil de yalnızca dilde var olduklarını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal realizm
B
Kavram realizmi
C
Kavramcılık
D
Ilımlı realizm
E
Nominalizm
Soru 17

Hume, Kant ve Comte arasında, metafizik eleştirisi açısından Kant’ı farklı kılan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuşkucu argümanların tümünü metafiziğin bilgi iddialarına karşı kullanması
B
Bilimsel ideolojiye olan inancıyla metafiziği ortadan kaldırma çabası
C
Aklın/rasyonel etkinliğin bilimde asla tüketilemeyeceğini kabul etmesi
D
Aklı/rasyonel etkinliği metafizikte bilgiye götüren tek geçerli yol olarak görmesi
E
Metafiziği, insan aklının da sınırları olan bir yeti olduğunu göstererek reddetmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi modern töz metafiziği kapsamındaki yaklaşımlardan biri değildir?

A
Monizm
B
Nominalizm
C
Düalizm
D
Fenomenalizm
E
Materyalizm
Soru 19

I. Marksist tarih teorisi
II. Freudcu psikanaliz
III. Görelilik kuramı
Yukarıdakilerden hangileri Popper’in “sözde bilim” nitelemesine örnektir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 20

I. Bir paradigma içinde çözülemeyen problem(ler)
II. Bir paradigma içinde ortaya çıkan aykırı/kural dışı durumlar
III. Çözülemeyen problemlerin birikmesi sonucu paradigmaya güvenin azalması
IV. Araştırmanın temel kurallarının gevşemesi
Kuhn’un “anomali” kavramının tanımı yukarıdakilerden hangilerini kapsar ?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x