Felsefe 2017-2018 Final Sınavı

Felsefe 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nesnel hakikat, çıkar gözetmeyen bilgi, önyargısız kavrayış gibi kavramları eleştirel bir tarzda sorgulayan ve iktidar-bilgi kavramını geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Foucault
B
Heidegger
C
Sartre
D
Wittgenstein
E
Nietzsche
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yarar sağlayan bilgiyi doğru bilgi olarak görür?

A
Tutarlılıkçı doğruluk anlayışı
B
Realist doğruluk anlayışı
C
Pragmatist doğruluk anlayışı
D
Mutabakatçı doğruluk anlayışı
E
idealist doğruluk anlayışı
Soru 3

I. Tanrı ile ilgili sorular
II. Ruh ile ilgili sorular
III. Evrenin başı sonu veya maddenin yapısı ile ilgili sorular
Yukarıdakilerden hangileri metafizik alanla ilgili sorulardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Max Weber’e göre devletin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuku yazılı anayasa temelinde uygulaması
B
Güç kullanımını otoriteyle bütünleştirmesi
C
Meşruiyetini eşitliğe ve adalete dayandırması
D
Gücünü sınırsızca fakat adaletle uygulaması
E
Meşruiyetini hukuki ve askeri güce dayandırması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kuhn’a göre bilimin tarihsel süreçteki evrelerinden biri değildir?

A
Durgun dönem
B
Bilim öncesi dönem
C
Olağan bilim dönemi
D
Kriz dönemi
E
Devrim dönemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı etik kapsamında değildir?

A
Erdem etiği
B
Ötenazi
C
Kürtaj
D
Biyoetik
E
Meslek etikleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde düşünürler ve devleti meşrulaştırma ölçütleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hobbes - Eşitlik
B
Rousseau - Güvenlik
C
Locke - Özgürlük
D
Hobbes - Adalet
E
Rawls - Savaş tehdidi
Soru 8

İnsanın doğuştan getirdiği hiçbir düşünce olmadığını, çevrenin, yetişme koşulları ve deneyimin insanı bir bütün olarak şekillendirdiğini öne süren, liberalizmin ilk ve en önemli teorisyenlerinden olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Isaiah Berlin
B
John Locke
C
Thomas Green
D
John Stuart Mili
E
John Rawls
Soru 9

Moral yargı ya da ifadelerin ahlaki hakikatleri ifade etmediği görüşünde olan, duygucu etiğin önde gelen temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Russell
B
Moore
C
Emerson
D
Ayer
E
Whitehead
Soru 10

Kolektif düzenin onun bir parçası olan bireyler arasında yapılmış, hemen tamamıyla iradi bir anlaşmaya dayandığını, politik otoritenin bireylerin rızasının bir sonucu olduğunu dile getiren bir kavramsal modeli ifade eden siyaset felsefesi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal hukuk anlayışı
B
Seküler anlayış
C
Fayda öğretisi
D
Organik anlayış
E
Toplum sözleşmesi anlayışı
Soru 11

Hastanın tedaviyi reddettiği ya da doktorun ağrı kesiciler hariç hastanın tedavisini sürdürmediği ötenazi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
istem dışı ötenazi
B
Proaktif ötenazi
C
Aktif ötenazi
D
Pasif ötenazi
E
istemli ötenazi
Soru 12

Birtakım ahlaki olguların ahlaki failden bağımsız olarak var olduğunu öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayrı-Bilişselcilik
B
Anti-realizm
C
Realizm
D
Bilişselcilik
E
Akılcılık
Soru 13

Platon'un sanat anlayışına göre, sanatsal faaliyeti belirleyen şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışavurum
B
ifade
C
Oyun
D
Taklit
E
Arınma
Soru 14

I. Robin George Collingwood
II. Louis Althusser
III. Benedetto Croce
IV. Clive Bell
Yukarıdaki düşünürlerden hangileri sanatta özcülük karşıtı bir anlayışı savunmuştur?

A
Yalnızlı
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve III
E
III ve IV
Soru 15

Öğrenciye kazandırılan bilişsel alışkanlıklarla öğretilen bilgi ve öğretim yöntemleri eğitim felsefesinin aşağıdaki temel boyutlarından hangisi ile ilişkilidir?

A
Estetik boyutu
B
Politik boyutu
C
Etik boyutu
D
Ontolojik boyutu
E
Epistemolojik boyutu
Soru 16

İdealist eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisine karsı çıkar?

A
Daimici yaklaşımın savunduklarına
B
Ahlaki gelişim ilkelerinin öğretilmesine
C
Her zaman kalıcı olan fikirlerin aktarımına
D
Mesleki eğitimin öne çıkarılmasına
E
Evrensel/genel-geçer ilkelerin öğretimine
Soru 17

Eğitime düşen şeyin, insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin unsurlarıyla donatmak olduğunu söyleyen eğitim felsefesi ve dayandığı teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Egzistansiyalizm - kendiliğindenlik
B
Realizm - özcülük
C
Natüralizm - sahicilik
D
idealizm - daimicilik
E
Pragmatizm - faydacılık
Soru 18

Estetik niteliklerin nesnelerde olduğu görüşüne karşı çıkan ve estetik deneyimdeki etkilenimlerin nesnenin nitelikleriyle ilgili bilgi olmadığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik hazcılık
B
Estetik mutlakçılık
C
Estetik pragmatizm
D
Estetik nesnelcilik
E
Estetik öznelcilik
Soru 19

________ , öğrenci merkezli ilk eğitim anlayışıdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Realizm
B
Natüralizm
C
idealizm
D
Pragmatizm
E
Kültürel Yaklaşım
Soru 20

Aristoteles’in, insanın anlaması, öğrenmesi ve bilme faaliyetini ifade etmek üzere kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Apodeiksis
B
Praxis
C
Theoria
D
Poiesis
E
Anamnesis
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x