Felsefe 2018-2019 Final Sınavı

Felsefe 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ , felsefenin çok işlevli olmasına vurgu yaparak onu bir alet kutusuna benzetmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ryle
B
Wittgenstein
C
Moore
D
Whitehead
E
Russell
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel düzeydeki katkılarından biri değildir?

A
Kafa ve kavram karışıklığını gidermeye yarar.
B
Demokrasinin gelişmesine ve işleyişine önemli katkılar yapar.
C
Neyin kişinin elinde olup neyin olmadığını gösterir.
D
Mutluluk amacı için bir araç olabilir.
E
Kişinin kendini tanımasına imkan sağlar.
Soru 3

Bireysel varlıklar değiştikleri ve duyular da insanı yanıltabildiklerinden dolayı, Platon’un hakiki bilgi olarak görmediği duyu algılarına dayalı bilmeyi ifade etmek için kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Logos
B
Aletheia
C
Episteme
D
Mythos
E
Doxa
Soru 4

I. Tanrı ile ilgili sorular
II. Ruh ile ilgili sorular
III. Evrenin başı sonu veya maddenin yapısı ile ilgili sorular
Yukarıdakilerden hangileri metafizik alanla ilgili sorulardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yarar sağlayan bilgiyi doğru bilgi olarak görür?

A
idealist doğruluk anlayışı
B
Realist doğruluk anlayışı
C
Pragmatist doğruluk anlayışı
D
Tutarlılıkçı doğruluk anlayışı
E
Mutabakatçı doğruluk anlayışı
Soru 6

Mantıkçı pozitivist bilim anlayışında, bilim adamı, gözlemleme faaliyeti sonucunda ________ elde eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teoriyi
B
açıklamayı
C
yasayı
D
tekil gözlem önermelerini
E
tümel önermeyi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı etik kapsamında değildir?

A
Erdem etiği
B
Meslek etikleri
C
Ötenazi
D
Biyoetik
E
Kürtaj
Soru 8

İnsanın doğuştan getirdiği hiçbir düşünce olmadığını, çevrenin, yetişme koşulları ve deneyimin insanı bir bütün olarak şekillendirdiğini öne süren, liberalizmin ilk ve en önemli teorisyenlerinden olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Green
B
John Stuart Mili
C
John Locke
D
Isaiah Berlin
E
John Rawls
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi normatif bir siyaset felsefesi sorusudur?

A
Toplum nedir?
B
En iyi yönetim biçimi nedir?
C
Adalet nedir?
D
Düzen nedir?
E
Eşitlik nedir?
Soru 10

Birtakım ahlaki olguların ahlaki failden bağımsız olarak var olduğunu öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Realizm
B
Anti-realizm
C
Akılcılık
D
Bilişselcilik
E
Gayrı-Bilişselcilik
Soru 11

Hastanın ölmek istemediği fakat onun bu isteği göz ardı edildiği zaman gündeme gelen ötenazi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pasif ötenazi
B
Proaktif ötenazi
C
Aktif ötenazi
D
istem dışı ötenazi
E
istemli ötenazi
Soru 12

I. Aksiyolojik
II. Lokal
III. Duyusal
IV. Evrensel
Yukarıdakilerden hangileri siyaset felsefesi konu ve problemlerindendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 13

Eğitici faaliyetler sırasında uyulması gereken kurallarla ilkelere ilişkin soruşturma ve gerçek eğitimi aşılamadan veya ideoloji aktarmaktan ayıran ölçütlere ilişkin tartışma, eğitim felsefesinin hangi boyutunu oluşturur?

A
Ontolojik
B
ideolojik
C
Epistemolojik
D
Analitik
E
Etik
Soru 14

Anlamlı formun veya formel yetkinliğin sanatın yegane özsel özelliği olduğunu savunan sanat eleştirmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benedetto Croce
B
Clive Bell
C
Arthur Danto
D
George Dickie
E
Louis Althusser
Soru 15

Realist eğitim anlayışının benimsediği eğitim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pragmatizm
B
İlerlemecilik
C
Özcülük
D
Yapılandırmacılık
E
Daimicilik
Soru 16

Platon'un sanat anlayışına göre, sanatsal faaliyeti belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taklit
B
Dışavurum
C
ifade
D
Arınma
E
Oyun
Soru 17

Freire eleştirdiği geleneksel eğitim anlayışı için__________. eğitim benzetmesini kullanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
pragmatik
B
ezberci
C
mutlakçı
D
inşacı
E
yığmacı
Soru 18

Estetik nesnenin en temel değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adalet
B
Doğruluk
C
iyilik
D
Güzellik
E
Sahicilik
Soru 19

I. Mekan
II. Araçlar
III. Zaman
IV. idéalité
Yukarıdakilerden hangileri sanatı sınıflandıran nesnel ölçütlerdendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 20

Öğrenci merkezli ilk eğitim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natüralizm
B
Kültürel Yaklaşım
C
Realizm
D
Pragmatizm
E
idealizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x