Film ve Video Kültürü 2017-2018 Final Sınavı

Film ve Video Kültürü 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kağıt üzerinde yaratılmış karakterleri görünür kılar?

A
Dekor
B
Oyuncu
C
Kostüm
D
Kurgu
E
Işık
Soru 2

Zaman ve mekan sürekliliği aşağıdaki anlatı türlerinden hangisinin başlıca özelliğidir?

A
Postmodern anlatı
B
Modern anlatı
C
Klasik anlatı
D
Yeni anlatı
E
Çağdaş anlatı
Soru 3

1980’lerin sonunda Avustralya sinemasının dünya ölçeğinde popülerlik kazanmasını sağlayan film aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krokodil Dundee
B
Çılgın Düğün
C
Dört Nikah Bir Cenaze
D
Yüzüklerin Efendisi
E
Gandi
Soru 4

Yeni Türk Sineması ya da Türk Yeni Dalgası gibi adlarla anılan yeni dönem sinemasının uluslararası ölçekte tanınan yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinan Çetin
B
Fatih Akın
C
Ömer Kavur
D
Nuri Bilge Ceylan
E
Ferzan Özpetek
Soru 5

Latin Amerika sineması aşağıdaki akımların hangisinin desteğini alarak son zamanlardaki varlığını sürdürmektedir?

A
Yeni - Gerçekçi
B
Yeni Dalga
C
Gerçekçi
D
Yerli Sinema
E
Dışa vurumcu
Soru 6

Kamuoyu oluşturma, propaganda gibi faaliyetler aşağıdaki medya işlevlerinden hangisi içinde yer alır?

A
ilişkilendirme
B
Çevre gözetimi
C
Eğlendirme
D
Mal ve hizmet tanıtımı
E
Kültür aktarımı
Soru 7

Açık karasal yayınların ulaşamadığı yerleşim alanlarında televizyon yayınları izleyicilere aşağıdakilerden hangisi ile ulaştırılır?

A
Uydu televizyon
B
Şifreli televizyon
C
Analog televizyon
D
Kablolu televizyon
E
Multivizyon
Soru 8

Televizyon sektör gelirleri en yüksek artış hızı gösteren pazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asya/Pasifik
B
Latin Amerika
C
Orta Doğu/Afrika
D
Avrupa
E
Kuzey Amerika
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi televizyon yayıncılığı alanında yapılan büyük yatırımların ticari haklarının korunması ile ilgili bir kurumdur?

A
AİT
B
UNESCO
C
OECD
D
AĞIT
E
WIPO
Soru 10

Televizyon yayınlarının kamusal örgütlenme biçimine örnek gösterilen ünlü yayın kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
RAİ
B
FCC
C
TF1
D
NHK
E
BBC
Soru 11

Televizyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Endüstriyel çağın ilerlemiş evresinin ürünüdür.
B
Televizyon devletin kültürel bir koludur.
C
Merkezileşmiş bir sistem özelliğine sahiptir.
D
Kitle kültürünü oluşturmada çok etkilidir.
E
insan televizyonla birlikte kendisinin belirlediği bir görme gücünü elde etmiştir.
Soru 12

İzleyicilerin televizyonun pasif alıcıları olmadığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel çalışmalar yaklaşımı
B
Aktif izleyici yaklaşımı
C
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı
D
Eleştirel yaklaşım
E
Etki yaklaşımı
Soru 13

Stereotip kavramını 1922 yılında sosyal bilimler literatürüne kazandıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stuart Hail
B
Kenneth Burke
C
Douglas Kellner
D
Walter Lippman
E
John Locke
Soru 14

Bireylerin internetin üreticileri olmasıyla ilgili olarak geliştirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım Toplumu
B
Ağ Toplumu
C
Sanayi Öncesi Toplum
D
Demokratik Toplum
E
Sanayi Sonrası Toplum
Soru 15

Yeniden Kabileleşme Çağı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Geleneklerin önem kazanmasını
B
Sözlü kültürün egemenliğini
C
Matbaanın bulunmasını
D
Yazının bulunmasını
E
Elektronik kitle iletişim araçlarının egemenliği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kültürlendirme kuramının televizyon mesajları ile ilgili değerlendirmelerinden biri değildir?

A
Varoluş
B
Zıtlıklar
C
Değerler
D
Öncelikler
E
ilişkiler
Soru 17

Küresel Köy kavramını kullanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manuel Castells
B
Andre Giddens
C
Harold innis
D
Marshal McLuhan
E
Jacques Ranciere
Soru 18

MP3’ün açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
MPEG-1 Audio Layer I
B
MPEG-1 Audio Layer II
C
MPEG-1 Audio Layer III
D
Loseless Audio Segment
E
Audio Video III
Soru 19

Yurttaş gazeteciliği kavramı aşağıdaki hangi gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır?

A
Yeni medyanın ve sosyal medyanın ortaya çıkması
B
Televizyon yayıncılığındaki gelişmeler
C
Gazetelerin dijitalleşmesi
D
Okuryazar oranındaki artış
E
Üniversitelerin yaygınlaşması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın ikili yapısına ait özelliklerden biri değildir?

A
Yoğunluk
B
Değiştirilemezlik
C
Etkileşim
D
Şebekeleştirme
E
Eşzamansızlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x