Film ve Video Kültürü 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Film ve Video Kültürü 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Dr. Caligari’nin Muayenehanesi” adlı film ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Amerikan film oyunculuğunun başlıca örneğidir.
B
Gerçekçi bir oyunculuk tarzının ilk örneğidir.
C
Yeni-gerçekçi sinema akımını temsil eder.
D
ifadesiz oyunculuğu geliştirmiştir.
E
Oyuncuların jest ve mimikleri abartılıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yönetmen tarafından sinemanın anlatım araçlarını kullanma tarzını ifade eder?

A
Film aracı
B
Film teknolojisi
C
Film yapımcılığı
D
Film dili
E
Film formatı
Soru 3

1950’lerin sonlarında klasik anlatının kurallarının yıkılmasıyla ortaya çıkan anlatı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern anlatı
B
Modern anlatı
C
Neo-klasik anlatı
D
Geleneksel anlatı
E
Yeni anlatı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi zaman dizinsel mantığı bozar?

A
Zamanda ve olaylarda doğrusallık
B
Mekan ve zamanda süreklilik
C
Zamanda büyük ölçekli anlatımlar
D
Eylemlerde süreklilik
E
Olayların neden sonuç ilişkisiyle bağlanmaları
Soru 5

“Deli Yürek: Bumerang, Aşmalı Konak, Hababam Sınıfı Askerde, Eyvah Eyvah” gibi filmler aşağıdaki hangi sinema türünün örnekleridir?

A
Sosyal içerikli film
B
Göçmen sineması
C
Sanat filmi
D
Yeşilçam sineması
E
Popüler sinema
Soru 6

Fikir öncülüğünü Halit Refiğ’in yaptığı sinema akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal Gerçek Sinema
B
Cumhuriyetçi Sinema
C
Milliyetçi Sinema
D
Ulusal Sinema
E
Devrimci Sinema
Soru 7

Aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisi Yeşilçam filmlerinde temel bir olgu olarak yer alır?

A
Nüfus
B
Aile
C
Dernekler
D
Birey
E
Din
Soru 8

Yakın zamanın en popüler yapımlarından biri olan Yüzüklerin Efendisi filmi aşağıdaki ülkelerden hangisinde çekilmiştir?

A
İzlanda
B
Avustralya
C
Yeni Zelanda
D
Çin
E
Kanada
Soru 9

Üç boyutlu filmler açısından dünyadaki en büyük pazara sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Japonya
B
Almanya
C
Rusya
D
Fransa
E
ABD
Soru 10

Bordvvell’e göre, Hollywood’un benimsediği yeni film yapım anlayışı aşağıdaki öğelerden hangisi kullanıldığı için başarılı olmuştur?

A
Boy çekim ölçekleri
B
Yakın çekim ölçekleri
C
Genel çekim ölçekleri
D
Geniş çekim ölçekleri
E
Orta çekim ölçekleri
Soru 11

Kamuoyu oluşturma, propaganda gibi faaliyetler aşağıdaki medya işlevlerinden hangisi içinde yer alır?

A
ilişkilendirme
B
Çevre gözetimi
C
Eğlendirme
D
Mal ve hizmet tanıtımı
E
Kültür aktarımı
Soru 12

Medya kullanıcılarının günlük yaşamlarını sürdürürken ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin sağlanması aşağıdaki medya işlevlerinden hangisi ile ifade edilir?

A
Sevindirme
B
Eğlendirme
C
Mal ve hizmet tanıtımı
D
Çevre gözetimi
E
Düşündürme
Soru 13

İlk kez Atlas Okyanusu'nu aşan uydu yayıncılığının gerçekleştirildiği uydu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Early Bird
B
Telstar
C
Astra
D
Türksatl
E
Eutelsat
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Gerbner’in televizyon mesajlarının değerlendirilmesi ile ilgili tespitlerinden biri değildir?

A
Öncelikler
B
Varoluş
C
Yapılandırma
D
Değerler
E
ilişkiler
Soru 15

Kitle iletişim araçları ile ilgili nitelemeler olan “kabile çağından” “kabileleşmeden çıkma çağma” geçiş aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile başlamıştır?

A
Matbaanın bulunması
B
Yazının bulunması
C
Radyonun bulunması
D
Televizyonun bulunması
E
Telgrafın bulunması
Soru 16

Televizyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Endüstriyel çağın ilerlemiş evresinin ürünüdür.
B
Kitle kültürünü oluşturmada çok etkilidir.
C
insan televizyonla birlikte kendisinin belirlediği bir görme gücünü elde etmiştir.
D
Televizyon devletin kültürel bir koludur.
E
Merkezileşmiş bir sistem özelliğine sahiptir.
Soru 17

İnternet protokollerine dayalı olarak çalışan ilk internet ağı aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
OECD
B
CERN
C
WHO
D
EU
E
ARPA
Soru 18

Açılımı MPEG-1 Audio Layer III olan sıkıştırılmış ses dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

A
SHINE
B
WAV
C
FLAC
D
MP3
E
APPS
Soru 19

İnternet teknolojisinin yapısal özellikleri aşağıdaki İkililerden hangisine benzetilir?

A
Yazı - Parşömen
B
Kamera - Televizyon
C
Radyo - Gazete
D
Matbaa - Kitap
E
Telgraf - Demiryolu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın ikili yapısına ait özelliklerden biri değildir?

A
Değiştirilemezlik
B
Eşzamansızlık
C
Etkileşim
D
Şebekeleştirme
E
Yoğunluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x