Film ve Video Kültürü 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı

Film ve Video Kültürü 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi büyük bir kullanıcı grubu içerisinde her birey ile özel mesaj değişimi yapabilmesini ifade eden yeni medya özelliklerinden biridir?

A
Kitlesizleştirme
B
Etkileşim
C
Yoğunluk
D
Sıkıştırılabilirlik
E
Şebekeleştirme
1 numaralı soru için açıklama 
Kitlesizleştirme: Büyük bir kullanıcı grubu içinde her bireyle özel mesaj değişimi yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizdir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin ikinci aşamasında yaşanmıştır?

A
Dokuma tezgâhları sanayileşmiştir.
B
Buhar enerjisi kullanılmaya başlanmıştır.
C
İngiltere ve Almanya öncü ülkeler olmuştur.
D
Kadın işgücü̈ de üretime katılmıştır.
E
İşbölümü̈ kavramı yeni boyutlar kazanmıştır.
2 numaralı soru için açıklama 
Sanayi Devrimi’nin ikinci aşamasında, Taylorizm, Fordizm gibi verimlilik odaklı iş yönetim biçimlerinin oluşturulmasıyla, iş bölümü kavramı yeni boyutlar kazanmıştır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın özelliklerinden biri değildir?

A
Sıkıştırabilirlilik
B
Yoğunluk
C
Şebekeleştirme
D
Etkileşimsizlik
E
Kitlesizleştirme
3 numaralı soru için açıklama 
Yeni Medyanın ikili yapısına ek olarak genel özellikleri aşağıdaki gibidir. - Etkileşim. - Kitlesizleştirme. - Eş zamansızlık. - Şebekeleştirme. - Yoğunluk
Soru 4

McLuhan’ın “Kullanıcılar aynı zamanda hem üretici hem de tüketici haline gelecektir” sözü, yeni medya iletişim sürecinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?

A
Eşzamanlılık
B
Kitlesizleştirme
C
Sıkıştırılabilirlik
D
Etkileşim
E
Yoğunluk
4 numaralı soru için açıklama 
Etkileşim yeni medyanın en önemli özelliklerinden biridir. McLuhan’ın “Kullanıcılar aynı zamanda hem üretici hem de tüketici haline gelecektir” sözünün iletişim sürecindeki anlamı, kaynağın alıcı, alıcının da kaynak olabilmesi özelliğidir.
Soru 5

Aşağıda bilgisayar ve internet zaman çizelgesi ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
1642 - Pascal hesap makinesini yaptı
B
1885 - Babbage bilgisayarı tasarladı
C
1940 - http geliştirildi
D
1951 - İlk ticari Bilgisayar: UNIVAC
E
2004 - Kablosuz ağ erişimi
5 numaralı soru için açıklama 
1642 Pascal hesap makinesini yaptı 1885 Babbage bilgisayarı tasarladı 1946 Neumann bilgisayar parçalarını anlatan yazısını yayınladı. 1951 İlk ticari Bilgisayar: UNIVAC 1953 IBM Model 650’yi yaptı. 1969 ARPA NET 1977 Jobs ve Wozniak Apple II’yi geliştirdi. 1990 http geliştirildi 2004 Kablosuz ağ erişimi.
Soru 6

Kullanıcıların uygun zamanda mesaj göndermesi ve alması yeni medyanın hangi özelliğini ifade eder?

A
Eşzamansızlık
B
Etkileşim
C
Yoğunluk
D
Sıkıştırabilirlik
E
Kitlesizleştirme
6 numaralı soru için açıklama 
Eşzamansızlık: Kullanıcılar için uygun bir zamanda mesaj gönderme ve alma özelliğine sahiptir. (Böylelikle zaman ve mekân olgusunu değiştirir).
Soru 7

Dünyadaki her bilgisayarın teorik olarak birbirine bağlanması ve bireylerin içerik üreticisi haline gelmesi aşağıdaki hangisi kavramın özelliğini yansıtır?

A
Ağ toplumu
B
Demokratik toplum
C
Tarım toplumu
D
Sanayi öncesi toplum
E
Sanayi sonrası toplum
7 numaralı soru için açıklama 
Castells'in belirttiği 'Ağ toplumu' kavramı ile birlikte dünyadaki her bilgisayar teorik olarak birbirine bağlandı ve teknoloji sayesinde bireylerde içerik üreticisi haline geldi.
Soru 8

Mekanik saatin icadının Sanayi Devrimi açısından önemine vurgu yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marshall Mc Luhan
B
Alvin Toffler
C
Lewis Mumford
D
Bertrand Russel
E
Manuel Castells
8 numaralı soru için açıklama 
Sanayi Devrimi, doğal olarak, bir anda ortaya çıkan bir oluşum değildir. Bir dizi icat, keşif ve yeni siyasal yönetim biçimlerinin oluşmasıyla birlikte gelmiştir. Örneğin Lewis Mumford mekanik saatin icadının Sanayi Devrimi açısından önemini belirtmiştir. Ona göre modern endüstri çağına damgasını vuran kilit aygıt saattir, buharlı makine değil.
Soru 9

Ticari olan ilk bilgisayar hangi yılda kullanılmaya başlanmıştır?

A
1944
B
1962
C
1951
D
1951
E
1958
9 numaralı soru için açıklama 
1642 Pascal hesap makinesini yaptı 1885 Babbage bilgisayarı tasarladı 1946 Neumann bilgisayar parçalarını anlatan yazısını yayınladı 1951İlk ticari Bilgisayar: UNIVAC 1953 IBM Model 650’yi yaptı 1969 ARPA NET 1977 Jobs ve Wozniak Apple II’yi geliştirdi. 1990 http geliştirildi. 2004 Kablosuz ağ erişimi.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin buhar çağı adı verilen birinci aşamasında, zengin maden kömürü̈ yataklarına sahip olduğu için, öncü̈ ülkelerden biri konumundadır?

A
İngiltere
B
Türkiye
C
Amerika Birleşik Devletleri
D
Fransa
E
İtalya
10 numaralı soru için açıklama 
Sanayi Devrimi iki aşamada ele alınmaktadır. Bu aşamaları, kullanılan enerji kaynakları ve ön plana çıkan ülkeler belirlemektedir. Birinci aşama, buhar çağı olarak da adlandırılan aşamadır. Bu aşamanın öncü ülkeleri, zengin maden kömürü yataklarına sahip olan İngiltere ve Almanya’dır.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x