Film ve Video Kültürü 2018-2019 Vize Sınavı

Film ve Video Kültürü 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Film çekilmez, inşa edilir.” diyerek kurgunun önemini anlatan film kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuleşov
B
Pudovkin
C
Ayzenştayn
D
Bresson
E
Fellini
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dekorun başlıca işlevlerinden biridir?

A
Atmosfer yaratma
B
Olay örgüsünü kurma
C
Duygusal etki yaratma
D
Filmin ritmini oluşturma
E
Çekimleri birleştirme
Soru 3

Görüntüde figürün üstünlüğünü vurgulayan kamera açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üst açı
B
Ters açı
C
Eğik açı
D
Alt açı
E
Normal açı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yönetmenin görevlerinden biridir?

A
Müzikleri kaydetmek
B
Mizansenlere karar vermek
C
Filmin dağıtımını sağlamak
D
Reklamları hazırlamak
E
Dijital kopyaları hazırlamak
Soru 5

Sinemada nesnelerin dokularını ortaya çıkaran anlatım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mimik
B
Dekor
C
Ses
D
Kostüm
E
Aydınlatma
Soru 6

Öyküleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir öyküyü anlatmanın değişmez biçimidir.
B
Bir öyküdeki kahramanların geçmişteki yaşantılarıdır.
C
Bir öyküyü anlatma biçimidir.
D
Öykünün zaman dizinidir.
E
Öyküdeki mekanların sıralanmasıdır.
Soru 7

Temel çatışmanın film boyunca sürebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Taraflardan birinin mücadeleden vazgeçmesi
B
Tarafların eşit güçte olması
C
Tarafların çevreye kapalılığı
D
Tarafların amaçsız olmaları
E
Tarafların uzlaşmaları
Soru 8

Metinlerarasılık, eklektizm ve kolaj teknikleri aşağıdaki anlatı türlerinden hangisinde kullanılır?

A
Zaman Dizinsel Anlatı
B
Modern Anlatı
C
Klasik Anlatı
D
Açık Anlatı
E
Postmodern Anlatı
Soru 9

Olayların nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizlik yaratılması yöntemine ne ad verilir?

A
Geciktirim
B
Güdü
C
Olay örgüsü
D
Gelişme
E
iç çatışma
Soru 10

Zamanda, mekanda, dramatik eylemde süreklilik gösteren anlatı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern Anlatı
B
Çağdaş Anlatı
C
Yeni Anlatı
D
Klasik Anlatı
E
Postmodern Anlatı
Soru 11

Halit Refiğ’in fikir öncülüğünü yaptığı sinema akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerli Sinema
B
Ulusal Sinema
C
Anadolu Sineması
D
Toplumsal Sinema
E
Yeni Sinema
Soru 12

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü alan “Duvara Karşı” filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatih Akın
B
Nuri Bilge Ceylan
C
Yavuz Turgul
D
Ferzan Özpetek
E
Zeki Ökten
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sinema tarihini ve Türkiye sinemasındaki ulusal yapımları analiz etmenin güçlüklerinden biri değildir?

A
Türkiye’de sinemanın yeterli biçimde belgelenmemiş olması
B
ilk film gösterilerinin gerçekleşeceği merkezlerin saptanmasında yaşanan güçlükler
C
Yangınlar sonucu arşivlerin yok olması
D
Sinemanın ilk yıllarının Osmanlı imparatorluğumun çok uluslu ve çok kültürlü dönemine rastlaması
E
Çok uluslu yapının belli bir filmin ilk “ulusal yapımı” olarak belirlenmesini zorlaştırması
Soru 14

Yeşilçam filmlerinde temel bir olgu olan toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din
B
Dernekler
C
Nüfus
D
Birey
E
Aile
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi klasik Hollywood anlatısının hizmetindeki öğelerden biri değildir?

A
Renk
B
Ses
C
Kurgu
D
Stüdyo
E
Müzik
Soru 16

1970’lerdeki Türkiye sinemasında, köylere ve kentlere ilişkin toprak, gecekondu, işsizlik ve işçi hakları gibi konuları işleyen filmler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal Gerçekçi
B
Yeni Gerçekçi
C
Toplumsal Biçimci
D
Halkçı Filmler
E
işçi Filmleri
Soru 17

İtalyan sinemasının gerilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilet fiyatlarının yükselmesi
B
Salon sayısının azalması
C
1970’lerden itibaren televizyonun günlük hayatta giderek yer alması
D
Gelişen yeni teknolojiler
E
Küreselleşmenin etkisi
Soru 18

Yeni Tayvan sineması aşağıdaki sinema akımlarının hangisinden etkilenerek başarılı olmuştur?

A
Dışavurumculuk
B
Yeni Dalga
C
Klasik Sinema
D
Yeni Gerçekçilik
E
Yeni Sinema
Soru 19

Sinema endüstrisinin ve kültürünün güçlü olduğu ülkelerden biri olan Fransa’da ortaya çıkan sinema akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Gerçekçilik
B
Yeni Sinema
C
Belgesel Sinema
D
Dışavurumculuk
E
Yeni Dalga
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yeni İran sinemasının özelliklerinden biri değildir?

A
Kadının toplum içindeki yeri gibi konuları işlemesi
B
Hümanist bir sinema olması
C
Büyük bütçeli yapımlar olmaları
D
Profesyonel olmayan oyunculara yer vermeleri
E
Filmlerde doğal mekân kullanmaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x