Film ve Video Kültürü 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Film ve Video Kültürü 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamera hareketleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri doğrudur?
I. Kameranın bulunduğu yerde kendi sağına soluna ve yukarı aşağısına doğru olan hareketleri çevrinme kavramı ile ifade edilir.
II. Kameranın bulunduğu yerde kendi sağına soluna ve yukarı aşağısına doğru olan hareketleri kaydırma kavramı ile ifade edilir.
III. Kameranın gövdesi ile birlikte, belirli bir taşıma donanımı ile (tripod gibi) ileri, geri ve iki yana doğru hareketleri kaydırma kavramı ile ifade edilir.
IV. Kameranın gövdesi ile birlikte, belirli bir taşıma donanımı ile (tripod gibi) ileri, geri ve iki yana doğru hareketleri çevrinme kavramı ile ifade edilir.

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
Sadece II
E
Sadece IV
1 numaralı soru için açıklama 
Kameranın bulunduğu yerde kendi sağına soluna ve yukarı aşağısına doğru olan hareketleri kaydırma kavramı ile değil, çevrinme kavramı ile ifade edilir. Kameranın gövdesi ile birlikte, belirli bir taşıma donanımı ile (tripod gibi) ileri, geri ve iki yana doğru hareketleri çevrinme kavramı ile değil, kaydırma kavramı ile ifade edilir.
Soru 2

Filmde anlamı desteklemek ya da karakterin ruh haline ilişkin görüntüde olmayan bilgiyi, anlamı iletmek için kullanılan, yalnızca hikâyenin anlatılabilmesi için değil görüntünün gücünü çoğaltacak hatta kendi başına bir anlam ifade edecek biçimde de kullanılan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ses
B
Ritim
C
Hareket
D
Aydınlatma
E
Renk
2 numaralı soru için açıklama 
Ses, anlamı desteklemek ya da karakterin ruh haline ilişkin görüntüde olmayan bilgiyi, anlamı iletmek için kullanılabilir. Gerçekçi ses efektleri, sesin kaynağı görüntüde olsun ya da olmasın sahnenin yaratacağı duyguyu güçlendirir. Anlatımcı ses efektleri, sesin vurgulanması, çoğaltılması ya da şiddetinin yükseltilmesiyle etkiyi güçlendirir.
Soru 3

Bir filmdeki ritmi en çok etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamera hareketi
B
Kurgu
C
Müzik
D
Konuşmalar
E
Olay örgüsü
Soru 4

Aynı anda ama farklı mekânlarda gerçekleşen olayları anlatmayı mümkün kılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zamanın genişletilmesi
B
Zamanın sıkıştırılması
C
Almaşık kurgu
D
Zincirleme
E
Kararma-açılma
4 numaralı soru için açıklama 
Almaşık kurgu: Aynı anda ama farklı mekânlarda gerçekleşen olayları almaşık kurgu yöntemiyle anlatmak mümkündür. Farklı mekânlardaki hareketler art arda ve iç içe gösterilir. Bu kurgu yönteminde mekânsal süreklilik bozulur ama hareketler neden-sonuç ilişkilerini ve eş zamanlılık duygusunu yaratacak biçimde birbirine bağlanır. Hareketler aynı anda gerçekleşmese de aralarında duygu, düşünce ve zaman bağları kurulmuş olur.
Soru 5

I. Öykünün geçtiği zamana ilişkin atmosfer yaratır.
II. Karakterlerin kişilik özelliklerini, toplumsal ve ruhsal durumlarını iletmeye yardımcı olur.
III. Gerçeklik izlenimi yaratmaya katkıda bulunur.
Yukarıda özellikleri verilen mizansen öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dekor
B
Oyunculuk
C
Kostüm
D
Makyaj
E
Aydınlatma
5 numaralı soru için açıklama 
Dekor, öykünün geçtiği zamana ilişkin atmosferin yaratılmasında, karakterlerin kişilik özelliklerini, toplumsal ve ruhsal durumlarını iletmede ve gerçeklik izlenimi yaratmada kullanılan bir mizansen öğesidir.
Soru 6

Kameranın hareket etmeden bir nesneye yaklaşması ya da uzaklaşmasına verilen isim nedir?

A
Sağa çevrinme
B
Aşağı çevrinme
C
İleri, geri kaydırma
D
Optik kaydırma
E
Yükselme
6 numaralı soru için açıklama 
Kameranın hareket etmeden bir nesneye yaklaşması ya da uzaklaşması mümkündür. Optik kaydırma denilen bu teknik, objektif içindeki hareketle gerçekleşir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi film dilini doğru tanımlamaktadır?

A
Film dili yönetmenin sahne seçimidir.
B
Film dili yönetmenin kostüm seçimidir.
C
Film dili çerçeve içinde görünen her şeydir.
D
Film dili kamera açısı ve çekim ölçeğinin kullanımıdır.
E
Film dili yönetmenin sinemanın anlatım araçlarını kullanma biçimidir.
7 numaralı soru için açıklama 
Film dili, yönetmenin sinemanın anlatım araçlarını kullanma biçimidir. Yönetmen, bir nesneyi, oyuncuların hareketini, doğayı çekerken bazı seçimler yapar. Kameranın açısı, çekimin ölçeği, çekimin zamanı, çerçeve içinde görünen her şey, hareketin hızı, kurgu, ses efektleri bu seçimlerden bazılarıdır. Her seçim, yönetmenin kendi beğenisine, konuyu ya da öyküyü yorumlama tarzına, yaratmak istediği görsel ve işitsel etkilere bağlıdır.
Soru 8

“Göz duyumuzla algıladığımız görüntüye en yakın görüntüler bu objektifle kaydedilir. Görüntüdeki nesneler belirgin bir değişikliğe ya da bozulmaya uğramaz”
Yukarıda tanımı verilen objektif türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geniş açılı objektif
B
Normal açılı objektif
C
Teleobjektif
D
Uzun odaklı mercekler
E
Alan derinliği
8 numaralı soru için açıklama 
Objektif türleri 3’e ayrılmaktadır. Bunlar normal açılı, geniş açılı ve teleobjektif olarak adlandırılır. Teleobjektifler ayrıca uzun odaklı mercekler olarak da adlandırılmaktadır. Alan derinliği ise görüntüdeki net alanı ifade etmektedir.
Soru 9

Filmin ritmini en çok etkileyen etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karakterlerin hareketleri
B
Olay örgüsü
C
Konuşmalar
D
Müzik
E
Kurgu
9 numaralı soru için açıklama 
Bir filmdeki ritmi yaratan çeşitli etmenler vardır. Nesnelerin, karakterlerin hareketleri, kamera hareketi, müzik, konuşmalar, olay örgüsü filmin bütünündeki ritmi etkiler. Ancak, filmin ritmini en çok etkileyen şey, kurgudur: Kesmelerin sıklığı, kesmeler arasındaki çekimlerin süresi.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Kamera açılarından bir tanesi değildir?

A
Göz Düzeyi
B
Alt Açı
C
İleri, geri, Yana Kaydırma
D
Nesnel Bakış Açısı
E
Çekim Ölçekleri
10 numaralı soru için açıklama 
Kamera açıları denildiğinde aklımıza kamera lensinin göz düzeyinde nesneye olan açısından bahsetmekteyiz. Dolayısıyla İleri, Geri, Yana Kaydırma kameranın hareketleri ile ilgilidir.
Soru 11

Tersyüz (2002) filminde kullanılan post-modern yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz-düşünümsellik
B
Kolaj
C
Metinlerarasılık
D
Parodi
E
Eklektisizm
11 numaralı soru için açıklama 
Kolaj birbirinden farklı biçemleri, tür kalıplarını bir arada kullanmaktır. Bu filmde birkaç farklı tür bir arada kullanılmıştır.
Soru 12

“Filmler birer...” Noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

A
Masaldır
B
Simgedir
C
Anlatıdır
D
İmgedir
E
Şiirdir
12 numaralı soru için açıklama 
Başlayıp biten içinde karakterleri, olayları, çatışmaları olan, belli araçlar kullanılarak anlatılmış öykülere anlatı denir. Filmler de birer anlatıdır.
Soru 13

Aşağıdaki filmlerden hangisinin kahramanı bir anti-kahramandır?

A
Taksi Şoförü
B
Superman
C
Yeşil Yol
D
Esaretin Bedeli
E
Batman
13 numaralı soru için açıklama 
Anti-kahramanlar, kahramanların sıkı sıkıya bağlı olduğu değerlere sahip olmayan, ne yapacağı belli olmayan, toplum tarafından dışlanmış ve çoğunlukla sorunlu karakterlerdir.
Soru 14

Antagonist nedir?

A
Bir filmin olay örgüsüdür.
B
Filmdeki ana karakterdir.
C
Filmin ana karakterinin çatıştığı karşıt karakterdir.
D
Yüzeysel yansıtılan ve filmde çok yer almayan karakterlerdir.
E
Karater boyutlarından biridir.
14 numaralı soru için açıklama 
Her bir film başlarından bir şeyler geçen birilerinin öyküsünü anlatır. Onlar filmin karakterleridir. Genellikle olaylar bir karakterin çevresinde döner. Bu, filmin başkarakteridir. Bu karaktere protagonist diyoruz. Karşısnda, genellikle filmin sonuna dek çatışma içinde bulunduğu bir karşıt karakter vardır. Bu da antagonisttir.
Soru 15

Seyircinin olacakları önceden tahmin edebilmesine rağmen bir filmi izlemeye devam etmesini sağlamak için kullanılan yöntem nedir?

A
Olay örgüsü
B
Güdü
C
Değişme
D
Geciktirim
E
Tutarlık
15 numaralı soru için açıklama 
Seyirci film boyunca olayların gelişimine, karakterlerin başına gelecek olaylara, öykünün nasıl biteceğine ilişkin tahminlerde bulunur. Bu tahminleri doğru dahi olsa izlemeye devam etmesini sağlamak için geciktirim tekniği kullanılır.
Soru 16

Prosper Merime’nin Carmen romanı aşağıdaki görsel sanat türlerinden hangisine uyarlanmamıştır?

A
Sinema
B
Tiyatro
C
Opera
D
Dizi
E
Bale
16 numaralı soru için açıklama 
Çok popüler olan bu hikâye sadece dizi olarak uyarlanmamıştır. Onun dışındaki bütün türlerde sahnelenmiş hatta film olarak pek çok farklı versiyona da uyarlanmıştır.
Soru 17

İşe yarayabilecek yöntemleri ve öğeleri aralarındaki düşünsel, biçemsel, tarihsel ya da coğrafi farklılıkları önemsemeden bir araya getirmek hangi post-modern anlatısal yöntemdir?

A
Parodi
B
Alıntılar yapma
C
Metinlerarasılık
D
Eklektizm
E
Öz-dönüşümsellik
17 numaralı soru için açıklama 
İşe yarayabilecek yöntemleri ve öğeleri aralarındaki düşünsel, biçemsel, tarihsel ya da coğrafi farklılıkları önemsemeden bir araya getirmek eklektizm olarak adlandırılır.
Soru 18

Karakterlerin fiziksel, toplumsal ve ruhsal boyutlarıyla yaratılmaları ve karakterin eyleminin bu üç boyuta uygun olması durumuna ne ad verilir?

A
Tutarlılık
B
Değişme
C
Güdü
D
Çatışma
E
Olay örgüsü
18 numaralı soru için açıklama 
Tutarlılık: Karakterlerin fiziksel, toplumsal ve ruhsal boyutlarıyla yaratılmaları ve karakterin eyleminin bu üç boyuta uygun olması durumudur.
Soru 19

İlk sesli film hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
1925
B
1926
C
1927
D
1928
E
1929
19 numaralı soru için açıklama 
Sesli film 1927 yılında gerçekleşmiştir. Daha önceki yıllarda önemli konuşmalar yazı olarak yer alır, oyuncular abartılı mimik ve hareketlerle bir şeyleri ifade etmeye çalışırlardı.
Soru 20

Aşağıdaki filmlerden hangisinde postmodern anlatının özellikleri görülmez?

A
Tutulma
B
Amelie
C
Düşüş
D
Tersyüz
E
Fransız Teğmenin Kadını
20 numaralı soru için açıklama 
Michelangelo Antonioni’nin Tutulma filmi modern anlatının özelliklerini taşır. Postmodern anlatıların bu özelliklerini; Tarsem Singh’ın Düşüş (The Fall, 2006), Jean-Pierre Jeunet’ın Amelie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 2001), Karel Reizs’ın filmi Fransız Teğmenin Kadını (1980), Spike Jonze’un yönettiği Tersyüz (2002) filmlerinde görmek mümkündür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x