Film ve Video Kültürü 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Film ve Video Kültürü 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüz Türkiye sinemasında kabaca iki farklı film yapım modelinin yer aldığı söylenmektedir.
Bu iki model aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Melodram – Arabesk
B
Güldürü – Western
C
Aksiyon – Güldürü
D
Tarihi – Aksiyon
E
Arabesk – Tarihi
1 numaralı soru için açıklama 
Günümüz Türkiye sinemasında kabaca iki farklı film yapım modelinin uygulanmakta olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, bütçesi on milyon dolar civarında olan Kurtlar Vadisi gibi aksiyon filmleri ile özellikle televizyon dünyasından tanınmış komedyenlerin rol aldıkları Recep İvedik ve Eyvah Eyvah gibi daha küçük bütçeli güldürülerdir.
Soru 2

İlk yerli yapım şirketi olan Kemal Film hangi yıl kurulmuştur?

A
1921
B
1922
C
1923
D
1924
E
1925
2 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyetin kurulduğu 1923’e kadar yerli kurmaca film sayısı yalnızca sekizdir. İlk yerli yapım şirketi olan Kemal Film ise 1922’de kurulmuştur.
Soru 3

Yeşilçam sinemasının başat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
müzikal
B
komedi
C
gerilim
D
melodram
E
romantik
3 numaralı soru için açıklama 
Yeşilçam sineması kendi popüler film türlerini üretmiştir. Melodram bu sinemanın başat türüdür.
Soru 4

Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem gibi yönetmenlerin yer aldığı Türk sineması dönemi hangi dönemdir?

A
Klasik dönem
B
Altın çağ
C
Yeniden yükseliş dönemi
D
Yeni Türk sineması dönemi
E
Popüler Sinema
4 numaralı soru için açıklama 
Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu ve Reha Erdem gibi yönetmenlerin yapımları, “Yeni Türk Sineması” ya da “Türk Yeni Dalgası” başlıkları altında değerlendirilmektedir.
Soru 5

Yeşilçam filmlerinin başat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Western
B
Arabesk
C
Komedi
D
Tarihi
E
Melodram
5 numaralı soru için açıklama 
Yeşilçam sineması kendi türlerini oluşturmuştur. Bu yelpazede en önemli yeri melodram almaktadır.
Soru 6

1980’li yıllardan itibaren çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren film hangisidir?

A
Babam ve Oğlum
B
Ağır Roman
C
Tatar Ramazan
D
Gemide
E
Eşkıya
6 numaralı soru için açıklama 
Eşkıya filminin gişe başarısı 1980'li yıllardan itibaren üretim ve seyirci sayısı bakımından büyük çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktasıdır.
Soru 7

Yeşilçam sineması adını nereden almıştır?

A
Yeşilçam Tiyatrosundan
B
Yeşilçam Kahvehanesinden
C
Yeşilçam Sokaktan
D
Yeşilçam Bulvarından
E
Yeşilçam İlçesinden
7 numaralı soru için açıklama 
Yeşilçam sineması adını İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Hüseyin Ağa Mahallesi sınırları içerisindeki, film yapım şirketlerinin ofisleri, yönetmen, oyuncu ve diğer çalışanları buluşturan aynı çevredeki kahvehanelerin bulunduğu Yeşilçam Sokak’tan adını almıştır.
Soru 8

Aşağıdaki yönetmenlerden hangisi göçmen sinemasının önde gelen temsilcilerindendir?

A
Ferdi Eğilmez
B
Abdullah Oğuz
C
Fatih Akın
D
Osman Sınav
E
Sinan Çetin
8 numaralı soru için açıklama 
Filmleri dünyanın birçok yerinde ilgiyle karşılanan Fatih Akın bu sinemanın önde gelen yaratıcılarından biri sayılmaktadır.
Soru 9

2000’li yıllarda gelen değişimle Türkiye aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisiyle birlikte, kendi filmlerini en çok izleyen Avrupa ülkesi olmuştur?

A
İspanya
B
İtalya
C
Fransa
D
Danimarka
E
Hollanda
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de 2004 yılında toplam 204 film gösterilmiş ve 30 milyona yakın bilet satılmıştır. Aynı yıl gösterime giren 16 yerli filmin gişe hâsılatının yüzde 38.75’ini elde etmiş ve böylece Türkiye, Avrupa’da, Fransa ile birlikte kendi filmlerini en çok seyreden ülke haline gelmiştir.
Soru 10

İlk yerli yapım şirketi olan Kemal Film hangi yılda kurulmuştur?

A
1912
B
1922
C
1932
D
1942
E
1952
10 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyetin kurulduğu 1923’e kadar yerli kurmaca film sayısı yalnızca sekizdir ve ilk yerli yapım şirketi olan Kemal Film 1922’de kurulmuştur.
Soru 11

Eski Sovyet cumhuriyetleri ile “Doğu Blok”u ülkelerinde, öncülüğünü 1930’larda Sovyetler Birliği’nin yaptığı onaylanmış estetik model aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

A
Eğlence gerçekliği
B
İşçi sınıfı gerçekliği
C
Burjuva gerçekliği eleştirisi
D
Stalin’in gerçekliği
E
Toplumsal gerçekçilik
11 numaralı soru için açıklama 
Eski Sovyet cumhuriyetleri ile “Doğu Blok”u ülkelerinde, öncülüğünü 1930’larda Sovyetler Birliği’nin yaptığı onaylanmış estetik model toplumsal gerçekçiliktir.
Soru 12

James Bond ve Harry Potter gibi kahramanların yer aldığı filmlerin birçoğunun çekimi aslında hangi ülkedeki stüdyolarda, o ülkenin oyuncuları, yönetmenleri ve teknisyenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir?

A
Kanada
B
Fransa
C
Almanya
D
İspanya
E
Britanya
12 numaralı soru için açıklama 
Hollywood’a kan veren James Bond ve Harry Potter gibi kahramanların aslında Britanyalı oldukları, söz konusu filmlerin birçoğunun bu ülkedeki stüdyolarda, bu ülkenin oyuncuları, yönetmenleri ve teknisyenlerinin katkılarıyla gerçekleştirildiği bilinmektedir.
Soru 13

Hollywood’un klasik dönemi hangi yıllar arası olarak kabul edilmektedir?

A
1910-1950
B
1920-1960
C
1930-1960
D
1930-1970
E
1920-1950
13 numaralı soru için açıklama 
1920’ler ve 1960’ların ilk yılları arası Hollywood’un klasik dönemi olarak kabul edilmektedir.
Soru 14

Hollywood sinemasında da kullanılan “Fordizm” kelimesi nereden gelmektedir?

A
Henry Ford’un üretim modelinden
B
Ford şirketinin Amerikan Film endüstrisine mali kaynak sağlamasından
C
Henry Ford’un yaşam felsefesinden
D
Henry Ford’un Hollywood’un araç ihtiyacını karşılamasından
E
Hollywood’un Ford şirketi ile ortaklığından
14 numaralı soru için açıklama 
Henry Ford’un 1908’de ürettiği T modeli ve 1913–14 yıllarında geliştirdiği montaj sistemi Fordizm olarak anılan yeni bir üretim biçiminin doğmasına yol açmıştır.
Soru 15

Günümüz anaakım sinemasının hedeflediği izleyici kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuklar
B
Çocuklar ve gençler
C
Gençler ve yetişkinler
D
Gençler
E
Yetişkinler
15 numaralı soru için açıklama 
Günümüz sinemasında artık kahramanlarının gençler olduğu aksiyon filmleri büyük önem kazanmıştır. Bu sebeple hedef kitleyi de daha çok çocuklar ve gençler oluşturmaktadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi klasik anlatı kullanılan filmlerden değildir?

A
Bonnie ve Clyde
B
Yıldız Savaşları
C
Jaws
D
Kutsal Hazine Avcıları
E
Titanik
16 numaralı soru için açıklama 
Ahlaki açıdan, yani iyi-kötü karşıtlığı bağlamında sorunlu kahramanlar, episodik anlatı yapısı ve filmlerin çözümün sözkonusu olmadığı, belirsiz finalleri olan filmlerden olan Bonnie ve Clyde, klasik anlatı düzenine uymaz.
Soru 17

1980’lerde “Glanost” ve “Perestroika” hangi ülkede yeni bir sinemanın canlanacağı umuduyla söylenen sözlerdir?

A
İtalya
B
İspanya
C
İran
D
Rusya
E
Hindistan
17 numaralı soru için açıklama 
Kuzey Avrupa’nın yanındaki coğrafyada da, bir zamanlar sinemaya devrim getiren deneysel bir sinemanın sonu gelmiş, yeni bir sinemanın canlanacağı umutları doğmuştu. “Glasnost” (ses vermek) ve “perestroika” (yeniden yapılanma) Gorbaçov yıllarının, yani 1980’lerin sıklıkla duyulan sözleriydi.
Soru 18

Yakın geçmişte başta Japon şirketler olmak üzere çok uluslu şirketler tarafından satın alınarak Amerikalılık statüsünü kaybettiği söylenen film endüstrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bollywood
B
Hollywood
C
Nollywood
D
Afrika Sineması
E
Fransız Sineması
18 numaralı soru için açıklama 
Bütünüyle ABD’ye ve Amerikan kültürüne ait bir olgu gibi görülse de, Hollywood dünyanın birçok yerinde popüler tahayyülün belirleyen bir olgu haline geldiği ve çok yakın bir geçmişte başta Japon şirketler olmak üzere çok uluslu şirketler tarafından satın alınarak Amerikalılık statüsünü kaybettiği bile ileri sürülebilir.
Soru 19

Malzeme ve ham film yokluğu, eğitimli teknik eleman yetersizliği ve resmi sansürlerle uğraşmak durumunda olan sinema hangi sinemadır?

A
Hollywood
B
Bollywood
C
Alman Sineması
D
Afrika Sineması
E
İran Sineması
19 numaralı soru için açıklama 
Sinemanın radikal olarak görüldüğü maddi sorunlar başta olmak üzere pek çok sorun ve kısıtla uğraşmak zorunda olan sinema Afrika sinemasıdır.
Soru 20

Beşinci Güç (The Fifth Element, 1997) filmi hangi ülke sinemalarına aittir?

A
Hollywood
B
Alman Sineması
C
Bollywood
D
Fransız Sineması
E
İran Sineması
20 numaralı soru için açıklama 
Her ne kadar Amerikalı bir aktöre görev vermiş olsa da aslında bu film Fransız Sinemacı Luc Besson tarafından çekilmiş ve Gaumont Pictures adlı Fransız şirket tarafından yaptırılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x