Fitopatoloji 2016-2017 Vize Sınavı

Fitopatoloji 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Patojenlerin bitkilerde neden olduğu hastalık şiddetinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?

A
Patojenlerin saldırganlıkları
B
Patojenlerin hastalık yapma yetenekleri
C
Patojenlerin boyutları
D
Patojenlerin çoğalma güçleri
E
Patojenlerin yayılma güçleri
Soru 2

Bir genin RNA (mRNA )’ya dönüştürülmesi veya kopyalanması olayına ne ad verilir?

A
Transdüksiyon
B
Transkripsiyon
C
Transformasyon
D
Transgenik
E
Translasyon
Soru 3

Aşağıdaki patojenlerden hangisi bitkide gal oluşumuna neden olur?

A
Rhizoctorıia solanı
B
Pythium ultimum
C
Fusarium oxysporum
D
Rhizobium tumefaciens
E
Nectria galligena
Soru 4

Bitkilerin toprak üstü kısmında hastalığa neden olan fungal ve bakteriyel patojenler enfeksiyonlarının başarılı olması için aşağıdaki koşullardan hangisine gereksinim duyar?

A
Bitki yüzeyinin kuru olmasına
B
Bitkinin yüzeyinde film tabakası şeklinde ıslaklık olmasına
C
Toprak neminin yüksek olmasına
D
Bitki yüzeyinin asidik olmasına
E
Bitkinin ışıklanma süresinin uzun olmasına
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi şiddetli ışık altında yetiştirilen bitkilerin toprak üstü organlarında birikerek kırmızı renk oluşumuna neden olur?

A
Karmin
B
Adenozin
C
Pürin
D
Antosiyanin
E
Enasyon
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi etilenin bitkilerde neden olduğu belirtilerden biri değildir?

A
Adventif kök oluşumunun teşviki
B
Epinastri
C
Meyvelerin geç olgunlaşması
D
Kloroz
E
Erken yaprak dökümü
Soru 7

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi çok döngülü hastalık devrine sahiptir?

A
Rastık
B
Kök çürüklüğü
C
Sürme
D
Solgunluk
E
Mildiyö
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik hastalık etkenlerinden biri değildir?

A
Virüsler
B
Çevre kirleticileri
C
Toprak asitliği
D
Pestisit toksisitesi
E
Besin elementi noksanlıkları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücre duvarını güçlendiren yapısal faktörlerdendir?

A
Fenol birikimi
B
Hidroksiprolince zengin glikoprotein sentezi
C
Hipersensitif sentezi
D
Fitoaleksin sentezi
E
Etilen sentezi
Soru 10

Bitkilerin en dayanıklı olduğu don tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sonbahar erken donları
B
ilkbahar geç donları
C
Çiçeklenme zamanı oluşan donlar
D
Meyve tutumu sırasındaki donlar
E
Kış donları
Soru 11

Fungusların çoğalması sonucu oluşan siyah renkli akıntılara ne ad verilir?

A
Fumajin
B
Çürüklük
C
Eksudat
D
Enzim
E
Toksin
Soru 12

Kırmızı renkli soğanlarda depo çürüklüğüne neden olan Colletotrichum circinans'a dayanıklılıkta rol oynayan antifungal aktiviteye sahip maddeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tuliposit ve tomatine
B
Ranunclin ve ve tuliposit
C
Tomatine ve avenacin
D
Allicin ve ranunculin
E
Katekhol ve protokatekhuik asit
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kışı tohum olarak toprakta veya konukçusunda vejetatif yapıda geçirir?

A
Funguslar
B
Virüsler
C
Mollikütler
D
Parazitik yüksek bitkiler
E
Bakteriler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin patojen inokulumunun bulunduğu yerden konukçu bitkilere ulaşmasında rolü yoktur?

A
Güneş
B
Rüzgar
C
insan
D
Akar
E
Su
Soru 15

Eksikliğinde genel solgunluk ve yaprak yanıklığına neden olan bitki besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azot
B
Fosfor
C
Potasyum
D
Mangan
E
Demir
Soru 16

Patojenler tarafından üretilen, sadece bitkilere toksik olan insan ve hayvan gibi sıcak kanlı canlılarda zehirli etkisi olmayan metabolitlere ne ad verilir?

A
Gibberellik asit
B
Mikotoksin
C
Salisilik asit
D
Fitotoksin
E
Sitokinin
Soru 17

Toprakta su bulunmasına rağmen bitkilerin bu sudan faydalanamaması sonucu ortaya çıkan kuraklık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kronik kuraklık
B
Nispi kuraklık
C
Fizyolojik kuraklık
D
Akut kuraklık
E
Şiddetli kuraklık
Soru 18

Bitkinin ksilem ve floem borularından oluşan iletim sisteminin zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan belirti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vasküler solgunluk
B
Enasyon
C
Rozetleşme
D
Ur oluşumu
E
Meyve dökümü
Soru 19

Doğrudan penetrasyon yapma kabiliyetine sahip olan patojen grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakteriler
B
Funguslar
C
Viroidler
D
Virüsler
E
Protozoalar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hipoplastik simptomlardan biri değildir?

A
Durgunluk
B
Rozetleşme
C
Cüceleşme
D
Etiolasyon
E
Çürüklük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x